Tema 5 -La circulació de la matèria (2015)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Salut Ambiental
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 04/03/2015
Descargas 7

Vista previa del texto

Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental 5. Circulació de la matèria  El cicle de la matèria.
 Cicle complet producció i gestió dels Residus Sanitaris. Conseqüències sobre la salut.
CICLE DE LA MATÈRIA NATURAL L’energia del sol fa que la matèria, gràcies a la fotosíntesi, s' organitzi en formes complexes.
Éssers autòtrofs creadors de matèria orgànica.
Éssers heteròtrofs.
No acumulem residus en el cicle de la matèria. Però quan intervé l’ésser humà  Cicle Antropogènic  Si que s’acumulen residus, de la biosfera extraiem recursos. Quan produïm residus tòxics o de rebuig que no podem aprofitar, és quan apareix la dificultat, passen a la biosfera (amb sort es pot assimilar amb un cert temps).
1 Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental Residus Radioactius (RR)  Triguen 1 milió d’anys en semidesintegrar-se.
Residus Sanitaris (RS)  Són residus sanitaris les substàncies i els objectes generats en centres, serveis i establiments sanitaris, dels quals els seus posseïdors o productors es desprenen o tenen l’obligació de desprendre’s.
Objectius de la gestió de RS 1. Evitar riscos del medi ambient.
2. Evitar riscos de salut laboral.
Gestió Correcta Minimització + Disposició 3. Evitar riscos de salut pública.
Els RS han de ser mínims sense perdre els protocols, dipositar-los de forma correcta, és responsabilitat dels professionals sanitaris.
CLASSIFICACIÓ EN FUNCIÓ ALS RISCOS ASSOCIATS QUE COMPORTEN - Residus sense risc o inespecífics.
- Grup I (assimilables a urbans).
- Grup II (RS no específics).
- Residus de risc o específics.
- Grup III (RS específics) Són els més perillosos tenen un risc més gran de manipulació.
- Grup IV (RS Singulars) 2 Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental GRUP I Residus Sòlids Urbans (RSU) no tenen especificitat, són provinents de pacients NO INFECCIOSOS no inclòs en els grups II ni III. Podríem dir que són similars als residus domèstics.
Ex: Cartó i paper, vidre, plàstics, matèria orgànica, metalls, tèxtils, piles… GRUP II RS no específics, són residus provinents de pacients NO INFECCIOSOS que han estat en contacte amb fluids corporals o altres líquids biològics propis de l’activitat sanitària.
No incloses al grup III.
Ex: Material de cures, xeringues buides, guixos i tubuladures, catèters, bosses buides que hagin contingut sang o líquids biològics, material d’un sol ús (guants, mascaretes, bates, talles...), qualsevol altre residu simplement tacat o que hagi absorbit líquids biològics, tires reactives...
GRUP III RS infecciosos patològics amb elevat risc de contaminació. Relacionat amb PACIENTS INFECCIOSOS.
Ex: Material punyent i tallant, residus anatòmics no d’entitat, vaccins vius i ateniats, sang i hemoderivats en forma líquida, animals d’experimentació inoculats amb agents infecciosos, mostres de microbiologia de pacients infecciosos, materials d’un sol ús emprat en pacients infecciosos, residus líquids de pacients amb infeccions no endèmiques a Catalunya...
3 Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental GRUP IV RS singulars. RS especials tipificats en normatives singulars:  R. Citostàtics o Citotòxics  Restes de medicaments antineoplàstics, material d’un sol ús, material punxant o tallant.
 R. Químics  De laboratori.
 R.
Radioactius  Material de rebuig contaminat amb substàncies radioactives.
 R. de Medicaments  Caducats i no caducats.
GESTIÓ INTRA/EXTRACENTRE GRUP I  Gestió intra/extra centre igual que els residus sòlids urbans (RSU).
GRUP II Gestió Intracentre - Recollida: Bossa de polietilè (groga o blanca) de galga superior (220) dipositades en un recipient o estructura de suport de resistència al trencament, volum <90L i identificació externa “Gll”.
Gestió Extracentre - Transport: Camions de recollida municipal ordinària.
- Tractament: Incineració i Abocador controlar  NO ES RECICLEN!! GRUP III Gestió Intracentre (Recollida de residus sòlids i líquids de malalties infeccioses NO endèmiques de Catalunya) - Contenidors rígids i estancs (Opacs, resistents al trencament, asèpsia exterior, volum <60L, Doble tanca, identificació externa “Residus de risc”).
4 Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental - Emmagatzematge: de 72h a 1 setmana, i fins 1 mes.
- Recollida dels RS GIII líquids: Abocament pel desguàs connectat a la xarxa de sanejament del centre sanitari. No cal desinfecció prèvia dels residus.
Gestió Extracentre - Transport: Vehicles homologats i autoritzats per la Junta de Residus.
- Tractaments: Incineració en doble cambra i esterilització per vapor en autoclau (únic legal a Catalunya).
GRUP IV Gestió Intracentre - Recollida: Contenidors igual que per el Grup III però amb identificació “Material contaminat químicament, Citotòxics”.
Gestió Extracentre - Transport: Vehicles homologats i autoritzats per la Junta de Residus.
- Tractament: Incineració en doble cambra de combustió a 1100ºC.
Grup III  Biològic  Desinfecció AUTOCLAU  Incineradora i Abocador.
Grup IV  Químic  Naturalització INCINERACIÓ DOBLE CAMBRA  Cendres i Escòries  Abocadors.
5 ...