Tema 7.1: Característiques generals dels fongs (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Botanica farmaceutica
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 13/03/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Tema 7.1: Característiques dels FONGS BLOC 3: ELS FONGS Característiques generals • • • • • • • • • • Són eucariotes, heteròtrofs i no presenten clorofil·la. NO presenten pigments fotosintètics. Sinó que presenten pigments assimiladors.
La paret cel·lular dels fongs és de quitina.
El glúcid de reserva és el glucò Trobem fongs uniel·lulars (protòfits) i altres tal·lòfits. Els protòfits s'anomenen fongs levuriformes com ara els llevats, mentre que els tal·lòfits filamentosos (floridures) s´anomenen miceliars ja que presenten hifes i el conjunt d'hifes són els micelis.
Hi han dos tipus d'hifes: no septades o sifonals i septades. Les septades presenten septes (divisions) i aquestes septes poden tenir una perforació simple o complexa.
Alimentació: simbiòtics (líkens), sapròfits (formatge blau) i paràsits (peu d'atleta).
Els paràsits s'alimenten gràcies a un sistema enzimàtic molt agressiu i tenen una digestió externa.
Presenten una reproducció asexual. Els llevats: bipartició i gemmació. Els pluricel·lulars presenten reproducció per fragmentació i també trobem reproducció per espores (conidis o endospores).
Tambe poden presentar reproducció sexual, on qualsevol cèl·lula de la hifa pot actuar com a gàmeta, quan dos gàmetes es fusionen, els dos nuclis queden encara sense fusionar (DICÀRION), finalment es fusionen i es forma la cariogàmia, 2n.
En la reproducció sexual les espores són meiòtiques. Hi han de dos tipus: ASCS (endospores, ascòspores, cos fructífer: ascocarp) i BASIDIS (exòspores, basidiòspores, cos fructífer: basidiocarp).
• • Els fongs perfectes presenten els dos tipus de reproducció mentre que els fongs imperfectes, només es poden reproduir de forma asexual.
Hi han fongs que tenen interès alimentari, altres s'usen per antibiòtics però d'altres són nocius i ens provoquen micosi, micestisme i al·lergies. Un micestisme és una intoxicació per fongs, en canvi una micosi és una malaltia infecciosa produida pels fongs.
Hi han diferències bàsiques entre les divisions de fongs: Zygomycota, Ascomycota i Basidiomycota.
Zygomyota: hifes sifonals 1 Ascomycota: hifes septades 2 i perforació simple Basidiomycota: hifes septades 2 i perforació complexa Zygomycota Són tàl·lofits miceliars (formen micelis), presenten hifes sifonals o no septades i el miceli és superficial.
Reproducció sexual i asexual: fongs perfectes.
Floridures.
Cicle monogenètic haploide Hi ha floridures que poden donar lloc a micosi. S'anomenen micosis oportunistes i aprofiten l'ocasió d'immunodepressió per invaïr les mucoses.
...