Tema 4 parasitologia (Farmàcia UB) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Parasitologia
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 07/11/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Tema 4: Parasitosi i malaltia parasitària PARASITOSI I MALALTIA PARASITARIA El paràsit provoca un dany a l'hoste (a vegades no es manifesta) però sempre intenta mantenir un equilibri amb aquest.
La resposta que posa en marxa l’hoste, a vegades, és més gran degut a la penetració del paràsit.
ESQUEMA 1.
Accions patògenes que exerceixen els paràsits 
 - Factors relatius als paràsits: A. Tipus de paràsit i la seva virulència B. Mida del paràsit (si és més petit passarà desaprecebut però si són petits i molts poden donar lloc a una simptomatologia) C. El nombre de paràsits 
 - Factors relatius a l’hoste: A. Teixit i territori afectat (si van a l’intestí no és tan greu però si van a altres zones del cos sí) B. Resistència intrínseca de l’hoste (Susceptibilitat: hostes que poden ser fácilmente parasitats /resistència: hostes resistents) C. Edat (afecta a la resposta immune de la persona perquè si no hi ha una resposta immune o és baixa com és el cas dels nens petits o les persones grans: el dany del paràsit serà molt greu) D. Estat nutricional (persones mal nutrides = reposta immune baixa) =>Això podria donar lloc l'aparició de paràsits oportunistes: aprofiten l’estat de l’hoste per donar lloc a una simptomatologia molt greu E. Estat immune (persona malalta) F. Malalties concomitants i reposta enfornt el paràsit 1 Tema 4: Parasitosi i malaltia parasitària 2.
Tipus d’accions exercides per paràsits 
 1. Accions mecàniques a) Traumàtiques (produeix un trauma) Ex: un mosquit quan ingereix sang d'algú i una paparra quan pica a la pell d'un home, produeixen una trencada. Una tènia quan es fixa a la mucosa intestinal exerceix també aquesta acció traumática.
b) Compressives (comprimeixen l’òrgan afectat) Ex: Echinococcus granulosus ocasiona una malaltia en el ser humà que es diu quist hidàtic. L’home s’infecta quan ingereix ous del paràsit que creix lentament dins del cos i com a consequència comprimeix aquests òrgans: sol estar al fetge però també està en altres òrgans.
c) Obstructives (S’adhereixen entre elles i formen una espècie de bola i si són molts obstrueixen.
Ex: Ascaris lumbricoides (en aquest cas obstrueixen l’intestí) 
 2. Accions espoliadores a) Directa (propis de l’hoste): obtenció d'aliments a partir de components cel·lulars i tissulars dels òrgans dels seus hostes.
Ex: Aneylostoma es troben a nivell de l’intestí de les persones i ingereixen sang d’allà. També ocasiona una altra acció nociva com l'acció mecànica.

 b) Indirecta : obtenció d’aliments que es troben en fase de digestió en el tub digestiu (intetsinals) o circulant pels vasos limfàtics de l’hoste Ex: Trypanosoma c) Selectiva: l’acció espoliadora és sobre un component de l’hoste.
Ex: la tènia dels peixos (botriocèfal) competeix amb l’hoste per captar la vitamina B12.
2 Tema 4: Parasitosi i malaltia parasitària 3. Accions químiques i tòxiques a) Substàncies irritants, anticoagulants: Això passa amb els mosquits que quan piquen, inoculen saliva. Els polls també inoculen substàncies químiques amb la seva saliva.
Altres deixen anar susbtàncies anticoagulants i fan que la sang de les ferides no cessin Ex: Ancylostoma lectularius 
 b) Substàncies hemolítiques Ex: Plasmodium falciparum produeixen la trencada dels eritròcits amb aquestes substàncies.

 c) Substàncies Histolítiques/necrosants  Ex: Entamoeba histolytica pot envair la mucosa intetsinal gràcies a substàncies histolítiques. També hi ha d’altres que envaeixen l’intestí però no fan res.

 d) Substàncies paralitzants  Ex: paparres que són capaces d’exercir una acció tòxica i, per tant, injecten substàncies toxiques.
4. Accions infeccioses a) Directa: inoculen agents infecciosos Ex: Mosquit tigre, les puces, mosca tse-tse (Glossina) que inocula Trypanosoma a l’hoste i el Triatoma actua com a vector del Trypanosoma americà. Totes elles poden produir accions mecaniques i quimiques.

 b) Indirecta: per la seva acció faciliten que es puguin introduir altres paràsits.
Ex : Entamoeba histolytica produeix ferides i facilita que altres agents infecciosos es puguin instaurar allà. La SARNA és produida per un acar que es diu Scarpotes scabiei i, si aquella persona presenta la malaltia i es grata, es produeix a si mateix ferides en les quals es poden instaurar altres agents infecciosos.
3 ...