EAC 3 (2017)

Ejercicio Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Microeconomía
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 12/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

EXERCICI D’AVALUACIÓ CONTINUADA Nº3: Tema 3: L’EMPRESA: PRODUCCIÓ I COSTOS PREGUNTES: Problema 1.
Ompliu els buits de la següent taula de producció d’una empresa: L 0 1 2 3 4 5 6 Q 0 150 PMgL PMiL 200 200 760 150 150 Problema 2.
Donada la següent funció de producció a curt termini: q = − L3 + 6L2 a. Representa gràficament la funció de producció on 0 ≤ L ≤ 6.
b. Calculeu la producció màxima assolible.
c. Calculeu les funcions de productivitat mitjana i marginal del treball i representeu-les gràficament.
d. Calculeu el nombre de treballadors corresponents a la màxima PMiL i a la màxima PMgL.
e. Determineu en quina etapa de la producció es troba l’empresa si contracte tres treballadors.
Problema 3.
Per a produir un determinat bé o servei només son possibles tres dimensions de planta (petita, mitjana i gran) per a una empresa concreta. Cada una d’aquestes dimensions respon a les següents funcions de cost respectivament: Dimensió petita: CT1 = 10 + 15q.
Dimensió mitjana: CT2 = 60 + 10q.
Dimensió gran: CT3 = 100 + 8q.
a. Calculeu el cost total i el cost unitari de produir 15 unitats de producte en cadascuna de les tres dimensions proposades.
b. Argumenti quina és la millor opció.
Problema 4.
Aquests son els costos mitjos o unitaris corresponents a 5 escales alternatives de planta que pot instal·lar una empresa siderúrgica productora d’acer.
Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Escala 1 CMi 15,50 13,00 12,00 11,75 13,00 15,00 - Escala 2 CMi 18,00 15,50 12,00 10,00 9,50 11,00 14,00 - Escala 3 CMi 10,00 8,50 8,00 8,50 10,00 - Escala 4 CMi 10,00 9,50 10,00 12,00 15,00 - Escala 5 CMi 12,00 11,00 11,50 13,00 16,00 Es demana: a. Nivell de producció amb mínim CMi a curt termini per a cada escala.
b. Calcula la CMi a llarg termini per a cada nivell de producció (1 ≤ Q ≤ 13) c. Escala òptima a llarg termini (òptim d’explotació a llarg termini) d. Representa l’envolupant a llarg termini (corba de CMi a llarg termini) RESPOSTES: Problema 1.
Ompliu els buits de la següent taula de producció d’una empresa: L 0 1 2 3 4 5 6 Q 0 150 400 600 760 910 900 PMgL PMiL 150 250 200 160 150 -10 150 200 200 190 182 150 Problema 2.
Donada la següent funció de producció a curt termini: Q = − L3 + 6L2 f. Representa gràficament la funció de producció si: 0 ≤ L ≤ 6.
L 0 1 2 3 4 5 6 Q = − L3 + 6L2 PMgL = − 3L2 + 12L 0 5 16 27 32 25 0 9 12 9 0 -15 -36 PMiL = − L2 + 6L 5 8 9 8 5 0 Q 35 30 25 20 Q 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 b.
Calculeu la producció màxima assolible.
Producció màxima: dQ/dL = 0 , -3L2 + 12L = 0 , L(12 – 3L) = 0 , arrels: L = 0 i L = 4.
En aquests casos de solució doble, en economia sempre s’agafa el valor més gran.
Qmàx = -43 + 6(4)2 = 32.
c.
Calculeu les funcions de productivitat mitjana i marginal del treball i representeu-les gràficament.
PMgL = dQ/dL = -3L2 + 12L PMiL = Q/L = -L3 + 6L2/L = -L2 + 6L D’acord amb l’apartat “a” anterior, la representació gràfica de PMgL i de PMiL és: 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 PMgL -10 PMiL -20 -30 -40 d.
Calculeu el nombre de treballadors corresponents a la màxima PMiL i a la màxima PMgL.
Màx PMgL : dPMgL/dL = 0 , d(-3L2 + 12L)/dL = 0 , -6L + 12 = 0 , L = 2 Màx PMiL : dPMiL/dL = 0 , d(-L2 + 6L)/dL = 0 , -2L + 6 = 0 , L = 3 e.
Determineu en quina etapa de la producció es troba l’empresa si contracte 3 treballadors.
Una manera de determinar-ho és utilitzant l’elasticitat del producte respecte del factor variable L.
ξQ/L = ... = PMgL/PMiL = ... = -3L + 12/ -L + 6 = 1 per a L = 3.
L’empresa es troba, dons, al començament de la etapa dos de producció quan PMgL = PMiL, es a dir, en el mínim d’explotació des del punt de vista dels costos.
Problema 3.
Per a produir un determinat bé només son possibles tres dimensions de planta (petita, mitjana i gran) per a una empresa concreta. Cada una d’aquestes dimensions respon a una funció de cost concreta: Dimensió petita: CT1 = 10 + 15q.
Dimensió mitjana: CT2 = 60 + 10q.
Dimensió gran: CT3 = 100 + 8q.
c. Calculeu el cost total i el cost unitari de produir 15 unitats de producte en cadascuna de les tres dimensions proposades.
d. Determini la funció de CT i CMi a llarg termini. Argumenti quina és la millor opció.
a. i b.
CT1 = 10 + 15(15) = 235 , CMi1 = CT1/q = 10/q + 15 = 10/15 + 15 = 15,67 CT2 = 60 + 10(15) = 210 , CMi2 = CT2/q = 60/q + 10 = 60/15 + 10 = 14 CT3 = 100 + 8(15) = 220 , CMi3 = CT3/q = 100/q + 8 = 100/15 + 8 = 14,67 Problema 4.
Aquests son els costos mitjos o unitaris corresponents a 5 escales alternatives de planta que pot instal·lar una empresa siderúrgica productora d’acer.
Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Escala 1 CMi 15,50 13,00 12,00 11,75 13,00 15,00 - Escala 2 CMi 18,00 15,50 12,00 10,00 9,50 11,00 14,00 Escala 3 CMi 10,00 8,50 8,00 8,50 10,00 Escala 4 CMi 10,00 9,50 10,00 12,00 15,00 Escala 5 CMi 12,00 11,00 11,50 13,00 16,00 Es demana: e. Nivell de producció amb mínim CMi a curt termini per a cada escala.
Escala 1 , Mín CMi amb Q = 4 Escala 2 , Mín CMi amb Q = 5 Escala 3 , Mín CMi amb Q = 7 Escala 4 , Mín CMi amb Q = 9,5 Escala 5 , Mín CMi amb Q = 10.
f. Visualitza el CMi a llarg termini pel tram de producció: (1 ≤ Q ≤ 13).
Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CMi l/t 15 13 12 10 9,5 8,5 8 8,5 9,5 10 11,5 13 16 g. Escala òptima a llarg termini (òptim d’explotació de planta a llarg termini).
L’ escala òptima o mínima eficient es la de mínim cost unitari absolut, en aquest cas la escala 3 que li correspon un òptim d’explotació amb un CMi = 8 h. Representa l’envolupant a llarg termini (corba de CMi a llarg termini).
CMi l/t 18 16 14 12 10 CMi l/t 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...