Tema 9: Teixit connectiu (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Citologia i Histologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 03/02/2015
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

Citologia i Histologia Animal TEMA 9: TEIXIT CONECTIU Cèl·lules envoltades per matriu extracel·lular Funció important  estructural Diverses funcions:    Sosteniment  cèl·lules especialitzades en secreció de la matriu Tròfiques/metabòliques  adipós, eritròcits, tx. ossi Defensa  cèl·lules de defensa Diferents tipus de tx. connectiu: fibrós, ossi, cartilaginós, adipós, sang, limfa MATRIU EXTRACEL·LULAR  al voltant de les cèl·lules (envoltant-les) Funcions:   Suport extracel·lular Filtre selectiu  podran difondre’s unes substàncies o no Efectes sobre:   Supervivència Migració  cèl·lules migren a través de la matriu podran avançar amb certes connexions Components de la matriu extracel·lular: 1. Substancies fonamentals (component amorf)  Glicosaminoglicans (GAGs)  llargues cadenes de sucres molt hidratables Donen consistència mucosa (mucopolisacàrids) Permet matriu + o – fluida GAGs: molècules hidrofíliques que atrauen l’aigua i cations formant una matriu hidratada i gelatinosa on es disposaran els altres elements de la matriu.
Exemple: àcid hialurònic  molt hidratable, abundant en matrius que hagin de ser molt fluides (migracions cèl·lules)  ex. Teixits embrionaris Quan hi ha una ferida  àcid hialurònic, permeten migracions cèl·lules cap a la ferida (defensa)  tenen menys regeneració  Proteoglicans  més grosses, hidratables (glicosaminoglicans + molècules proteiques) Diferents combinacions  permet el pas de certes substàncies i d’altres no Filtres selectius Provoca: mida de porus diferents, entramat i certes carregues Matriu sòlida  perquè esta tot molt unit 1 Citologia i Histologia Animal 2. Component fibrós  fibres immerses en el component amorf  Col·lagen (I) - Fibres més fortes Llargues cadenes triple hèlix disparades en paral·lel, però desfasades  presenta estriació de la fibra Formada per fibril·les (formades per molècules de col·lagen) S’ajunten per formar fibres més gruixudes  més resistents a les tensions Fibroblasts  cèl·lules que fan col·lagen (proteïna) - - Es sintetitza col·lagen en una forma precursora i quan surt fora de les cèl·lules  es trenquen els extrems (enzims ajuden)  molècules de col·lagen que es podrà ensamblar per fer les fibril·les Ensamblatge per ponts d’H  l’enzim necessita vitamina C (si falta no es poden generar fibres de col·lagen) Diferents disposicions dels feixos segons el teixit (lloc on es troba) per les tensions que pateix  Col·lagen II  fibres més petites Col·lagen III  més primes  on no hi ha gairebé matriu extracel·lular Col·lagen IV  com a xarxes  a la làmina basal Elastina  elasticitat en els teixits Diferents conformacions  1 més estable Quan es deixa de fer la tensió  torna a la seva posició més estable (elasticitat dels teixits) Molècules plegades  sota tensió  estirar Disminueix tensió  conformació més estable  Glicoproteïnes  part proteica important lligada a alguns sucres de cadena curta  alta capacitat d’interacció amb altres cèl·lules Laminina  en la làmina basal Làmina basal  matriu extracel·lular especialitzada (filtre selectiu, lligament al substrat) - Col·lagen IV Proteoglicans Laminines (glicoproteïnes amb contacte amb les cèl·lules epitelials) Fibronectina (a la cara contrària que la laminina) 2 Citologia i Histologia Animal Fibronectina  diferents tipus d’unió Organitzar els diferents elements de la matriu entre si i posicionar-los enfront de la cèl·lula Comunicació organitzada dels elements de la matriu segons el seu citoesquelet Pot canviar per la seva disposició i secretar la matriu Integrines  lligam entre els components de la matriu i les proteïnes TEIXIT CONNECTIU FIBRÓS  a partir del mesoderma - cèl·lules en forma estrellada - molta cèl·lula matriu molt rica en àcid hialurònic - cèl·lules dividint o migrant Mesènquima Donarà lloc als diferents teixits connectius Fluid dens ( col·lagen) (aguantar tensions  dens) mesènquima Col·lagen elastina glicoproteïnes teixit connectiu mucós lax + dens Lax: - permet el pas de capil·lars migracions de cèl·lules Dens  permet vasos que aguanten tensions + grans - REGULAR (tendó)  fibres en la mateixa direcció (tensió sempre del mateix costat) IRREGULAR  fibres en diferents sentits (tensions de tots costats)  Fibroblasts  sintetitzen proteïnes per la matriu  RE gros, molt actiu (molts sàculs) projeccions llargues 2 estadis Fibroblast  fase activa (sintetitzant matriu) Fibròcit  quan ja està sintetitzada la matriu, molt menys activa  funcions de turnover Reversible  quan hi ha una lesió es capaç d’activar-se i transformar-se en fibroblast Teixit connectiu reticular  fetge o nòduls limfàtics Col·lagen tipus III 3 ...