Resums_Tema 7-8-9-10 (2010)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 3º curso
Asignatura Hidrogeologia
Año del apunte 2010
Páginas 1
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

HIDROGEOLOGIA Resums Tema 7-8-9 Alejandro Batlle TEMA 7. Representació del flux subterrani En una conca hidrogràfica és important conèixer els nivells piezomètrics dels diferents punts d’aflorament i la permeabilitat del medi per a poder determinar el flux de l’aqüífer. Així podrem saber la relació que hi ha entre el riu i l’aqüífer. Aplicant la llei de Darcy podem calcular el cabal subterrani. Aquest serà de gran utilitat a l’hora de realitzar una captació amb un pou d’extracció. Depenen del règim de l’aqüífer, aquest podrà emmagatzemar aigua o no.
TEMA 8. Hidràulica de captacions Segons les característiques de l’aqüífer, els efectes d’una extracció esdevindrà més o menys perjudicials. Existeixen un seguit d’equacions, depenent del règim de l’aqüífer, que ens permeten conèixer els paràmetres del pou d’extracció, tals com el radi d’influència del pou, el descens de l’aqüífer o el coeficient d’emmagatzematge. La proximitat a un altre pou d’extracció o l’existència de barreres impermeables ens pot generar variacions en els paràmetres definits.
TEMA 9. Intrusions marines Les intrusions marines ens poden generar greus problemes en les captacions d’aigua. Cal controlar les extraccions de pous per tal d’evitar les intrusions marines. Si reduïm molt el cabal d’aigua dolça, afavorim l’entrada de la intrusió marina en l’aqüífer. Es podria donar el cas d’extreure aigua de la zona de transició. Les marees juguen un paper important alhora de determinar la penetració de la intrusió marina en l’aqüífer.
TEMA 10. Hidroquimisme Els canvis químics que es donen en les aigües subterrànies ens poden donar informació de la geologia i de les activitats o pertorbacions que es donen en la zona d’estudi. També és rellevant conèixer el temps de trànsit. Existeixen varies representacions gràfiques que ajuden a interpretar els resultats de la composició de l’aigua.
...