Criteris de pronunciació (1) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Comunicación Audiovisual - 1º curso
Asignatura Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació
Profesor D.P.
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 21/03/2015
Descargas 12
Subido por

Descripción

Apunts dels PowerPoints del professor.

Vista previa del texto

Criteris de pronunciació (1) Un dia de 2015 Criteris de pronunciació (1) Models referencials Les llengües necesiten referents orals.
Els models en què s’emmiralla cada llengua són diferents.
Els referents canvien amb el temps.
A Catalunya la gran dipositària de la correcció oral ha sigut l’esglèsia. Els mitjans de comunicació actualment, també fan el paper d’esdevenir autoritats, referents per la correcció oral.
Les diferents llengües del món no tenen els mateixos models, i no s’emmirallen en el mateix tipus de correcció.
El model del anglès La llar original de l’anglès comú, tant en la seva forma oral com literària, és parla educada de Londres i les comarques que l’envolten.
El model danès Vaig proposar com a definició del millor danès la parla d’aquells per la pronúncia dels quala no es pot veure de quina part de Dinamarca procedeixen. -Otto Jespersen El model del castellà Les dues normes més comunes són la del sistema centre-nord peninsular i la de l’americà o atlàntic. -Alarcos Llorach El model de l’italià El florentí parlat per les persones cultes es va adoptar com a llengua de la unificació italiana.
-Grasi, Sobrero, Telmon Un model de llengua referencial: el català Hi ha diverses formes regionals de la varietat estàndard, matisades per alguns trets diferencials que no comprometen la intercomprensió. […] Totes les formes regionals de l’estàndard mereixen la mateixa consideració. -Marí En català hi ha 5 accents estàndard possibles.
Català oriental Central Rossellonès Balearic Alguerès Català occidental Nord-occidental Valencià La distinció entre dialectes es marca després d’estudis de camp històric. Avui en dia es marca a partir de les ISOGLOSSES.
Llengua catalana estàndard Alberto del Arco García Criteris de pronunciació (1) Un dia de 2015 ISOGLOSSA: Línia imaginària que assenyala el mímit entre la presència i l’absència d’un tret lingüistic determinat i que pot contribuir a determinar dues àrees dialectals.
Són localitats del comini català oriental… Pregunta exàmen Abans de la normativa… Joan Coromines. Sobre l’elocució catalana en el teatre i en la recitació. 1971 Lluís López del Castillo. Llengua standard i nivells de llenguatge. 1976 Francesc Vallverdí Josep Lacreu. Manual d’ús de l’estàndard oral.
Quatre objectius de la proposta 1. Continuar la tasca codificadora de l’Institut d’Estudis Catalans, en l’aspecte ortoèpic. Llengua oral.
2. Convertir-se en un referent de l’estàndard oral, relacionar amb els MCM i l’ensenyament.
3. Ser respectuosa amb la normativa ortogràfica i gramatical vigent.
4. Recuperar i dignificar una sèrie d’usos adequats interromputs durant dècades.
Llengua catalana estàndard Alberto del Arco García Criteris de pronunciació (1) Un dia de 2015 “Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana” A) L’IEC reacciona davant d’una manca de reglamentació.
B) L’IEC busca complicitats: paper decisiu dels professionals, C) El terme de la proposta no rebaixa la condició de l’obra, la normativa.
La concreció del model referencial NO privilegia ni dissimula la procedència geogràfica concreta: diversos accents són possibles (5) i també són possibles diversos trets en l’àmbit restringit proveïts de prestigi. (vocal neutra tònica).
Àmbit general Qualsevol tret lingüístic vigent almenys en 2 de 5 dialectes territorials.
Àmbit restringit Tret lingüisticd’un determinar dialecte proveïet de prestigi en el seu àmbit.
Registre formal i informal El registre formal va lligat a la planificació. Una llengua oral que tu te l’has pogut preparar abans és registre formal.
Limitació: no es pot barrejar trets.
Llengua catalana estàndard Alberto del Arco García ...