Apunts PEPMI 16/02/2015 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Producció i Expressió Periodística en Multimèdia i Interactius
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 16/02/2015
Descargas 17
Subido por

Vista previa del texto

Producció i Expressió Periodística en Multimèdia i Interactius La societat xarxa de Manuel Castells - L’economia global del coneixement i la informació En l’ús de les idees més que en el de les habilitats físiques, o en les aplicacions de la tecnologia més que en la transformació de matèries primeres o l’explotació de mà d’obra barata.
- Societat organitzada al voltant de xarxes interactives i múltiples És una societat definida en termes de poder per la comunicació (societat de política mediàtica) La cultura s’organitza al voltant d’un hipertext digital (amb constant desplegament de textos, formes, imatges, etc.) Xarxes socials - És un lloc a internet, la finalitat del qual és permetre als usuaris relacionar-se, comunicar-se, compartir continguts i crear comunitats.
És una eina de democratització de la informació que transforma a les persones en receptors i en productors de continguts.  NO SEMPRE Les xarxes socials virtuals responen a un procés de socialització basat en una multiplicitat de llaços dèbils que es formen des de la lliure associació al voltant d’interessos o afinitats específiques.
Xarxa com instrument Serveis a l’usuari 1. Construir un perfil públic o semi-públic dins un sistema limitat 2. Articular una llista d’altres usuaris amb què comparteix una connexió 3. Visualitzar i rastrejar la seva llista de contactes i les elaborades per altres usuaris dins el sistema.
Principals aportacions de les xarxes socials - Han dotat als usuaris d’un espai d’interacció virtual que complementa i amplia les relaciones que es duen a terme al món real S’han constituït com a immillorables eines de comunicació massiva Tipus de xarxes socials - Directes: hi ha perfils, on tots els membres que pertanyen a un mateix grup poden veure’s entre si  facebook, twiter o Segons la finalitat  D’oci  D’ús professional o Segons el funcionament  De continguts  Basada en perfils: personals / professionals  Microblogging o Segons el grau d’obertura  Públiques  Privades: intranet d’una empresa o Segons el nivell d’integració Producció i Expressió Periodística en Multimèdia i Interactius -  D’integració vertical: temàtica especialitzada. LinkedIn.
 D’integració horitzontal: temàtica generalista Indirectes: hi ha un líder que proposa un tema i els usuaris poden comentar o participar deixant missatges, sempre al voltant del que ha plantejat el líder.  blogs i fòrums Difereixen en: graus d’interacció / existència de perfils / nivells de control d’informació A internet persisteix des del començament una cultura de la gratuïtat en l’accés a continguts.
Convergència: és un procés multidimensional que, facilitat per la implantació generalitzada de les tecnologies digitals de telecomunicació, afecta a l’àmbit tecnològic, empresarial, professional i editorial dels mitjans de comunicació, propiciant una integració d’eines, espais, mètodes de treball i llenguatges anteriorment disgregats, de manera que els periodistes elaboren continguts que es distribueixen a través de múltiples plataformes, mitjançant els llenguatges propis de cadascuna.
Interactivitat: és la capacitat que té un usuari d’interactuar amb el mitjà de comunicació.
Multimedialitat: integració, en una mateixa unitat discursiva, d’informació de diversos tipus (text, imatge, vídeo).
Hipertext: text amb profunditat. Té enllaços que ens porten a informació de la pròpia web a informacions externes. Enriqueix el text. Permet connectar textos.
Etapes del periodisme digital 1. Model facsimilar en PDF 2. Model adaptat. A partir dels documents produïts per al diari imprès i s’adapten aquests continguts per al mitjà digital 3. Model digital. Es tracta d’informacions pensades directament per a internet, no per al mitjà imprès.
4. Model multimèdia, concebut per a internet i amb tots els recursos dels diferents llenguatges informatius: text, so, imatge fixa o en moviment, animacions, programes autoexecutables, etc. S’aplica sobretot en mitjans que ja van néixer en un context online.
Processos de convergència  reorganització laboral. Fusió de redaccions (paper i internet).
Criteris per diferenciar els mitjans digitals - Segons el tipus d’informació que ofereixen: generalistes / especialitzats Àmbit geogràfic: estatal / autonòmic / local Origen: d’un mitjà tradicional / natiu d’internet ...