TEMA 6; T. ANOMIA (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Teories Criminológiques I
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 01/10/2017
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

María Aperador Montoya Teories criminologiques TEMA 6. TEORIA DE LA ANOMIA Anomia vol dir abscència de normes. Tu no sents que la teva conducta estigui guiada per les normes.
Teoria de la anomia vol dir situacions socials en el que les persones no se senten guiades per les normes. Hem parlat de dos conceptes de normes - Els objectius de normes. Ser ric, si no arribes a ser ric estas pitjor vist. El que no arribar o el que no lluita per ser-ho pot ser malament vist.
- La ciutat defineix com tu has de arribar a ser el que vulguis. Per exemple, robar es una via per a la riquesa. Pot haver gent que no se sent identificat amb els medis per arribar a ser ric llavors delinqueixen. Son societats que les persones no se senten regulades per les normes.
Tota la teoria parteix d’aquesta diea, perque les societats son en major o menor grau anomiques, peruqe les persones no se senten orientades per les normes.
Els principals teorics de aquesta teoria son Durkheim i Merton, Les preguntes de la teoria de l’anòmia Durkheim es un socioleg de final del segle 19, es un dels pares de la sociologia i va estudiar molts fenomens, va introduir la araula anomia dins de la sociologia, es el introductor del concepte de anomia. Defineix la anomia com : “existeixen situacions en que la societat es incapaç de regular la conducta d’una part important dels membres d’una societat”. Una socitat anomica es que la conducta dels individus no esta regulat per les normes.el que ell vol saber es que provoca la anomia María Aperador Montoya Teories criminologiques Resposta de durkheim Una de les obres més coneguda es sobre el suicidi el que va observar Durkheim estudiant les estadistiques de suicidis, bservaa que hi ha moments en la evolució de la societat en que el suicidi augmenta, ell volia entendre que perque aixo pasa, i vinculaba els suicidis a la anomia.
Tot això del suicidi esta molt vinculat a un altre fenomen, durkheim te molt que veure amb la escola de chicago, encara que es molt anterior a la escola de chicago, la anomia se estudia després de la escola e chicago perque ho va acabant desenvolupant Merton. D, va estudiar un fenomen que es com les societats han evolcionat de societats de “solidaritat mec``anica” a societats de “solidaritat orgànica”, com a conseqüència de la creixent divisió del treball. Les ciutats van passar de ser agricoles a ser industrials, y les societats van pasar de ser ruralsa urbanes, que es el que va passar? Que les ciutats rurals son societats en les quals estan basades en la uniformitat, vol dir que tothom relaitza la mateixa feina, y hi ha poc espai a la diferencia. Ademe´s hi ha institucions que uneixen molt a la gent, hi ha una moral colectiva (lo que evita la anomia) que orienta la conducta dels individuos, que es fonamentalment la religió. Els fa molt semblants els uns als atres, per tant la nomia en aquestes societats es baixa. El problema be a partir de que aquestes societats tendeixen a desapareixer, comença a aprixenr la heterogeneitat (divisió de treball), aixo causa les societats de solidaritat organica, ja que aparei el fenomen del individualisme i el dels “apetits ilimitats”, en aquest fenomen del individualisme apareix un problema, que es el que ell anomena les aspiracions ilimitades, si una persona millora les seves capacitats economiques, si cada vegada tenim mes aspiracions podem tenir cada vegada aspiracions mes grans sense limitacions, a vegades no es poden satisfer, el tenir aspiracions ilimitades es un fenomen de anomia, es que les normes no estan regulades sobre tu, la teoria de la anomia esta molt vinculada a la frustració, ens frustrem perque tenim uns objsectius molt María Aperador Montoya Teories criminologiques alts. Tota la teoria de la anomia es que tenim objectius molt elevats. Si les persones se senten limitades el suicidi pot ser una resposta.
Quan no hi ha anomia es peruqe hi ha una consciencia superior a la individual, es quan nosaltres tenim algo que regula la nostra conducta y ens limita aixo es la idea de aspiracions quan la societat no limita,, hi ha anomia. Aquesta idea es la esecnial perque merton el que fa es aplicar-ho a la societat.
Resposta de Merton La idea es centra molt en el somni Americà  somni de arribar a america a un nou mon i passar de ser pobre a ser ric. La idea del somni ameria es que tothom pot aconseguir aixo, si no que tothom ha de aconseguiro. Tenen la obligació de arribar al exit, i aquest cami mai te un final, perque sempre pots estar més amunt. Sempre pots arribar a un lloc més alt, si soc el millor estudiant del grau de criminologia de la UAB doncs podr ser el millor estudiant del grau de criminoogia de tot españa.
Aixo vol dir que sempre podem aspirar a més. La idea del somni America, es que tu sempre tens aquesta motivació sempre es lluita per més. El somni america el que diu es que tothom pot arribar.
Aquesta es la cultura de Estats Units que es transmet, es una cultura molt igualitaria. Aixo te molta importancia, perque motiva molt a la gent, perque la gent te un estimul molt important de superació, la gent es lluitadora, competitiva, etc. Aquests valors son molt esencials. Aixo es normatiu, aquest objetiu es una norma social.  SOMNI AMERICÀ.
Aixo es una gran virtut de la societat americana, el que Merton veu una critica per això. Ell diu que el somni americ te una altra cara més negativa perque molta gent no ho aconseguirá, molta ent no aconseguira aquest somni, esta clar que algu ho aconseguira. Aquesta gent que no hi arriba pot ser que segeixin volgent arribar, potser que volgin arribar i que per a ells aixo sigui ho més important.
Aquesta gent que no arriba, pensa que les seves oportunitats no li permeten fer-ho. La societat americana culturalment es igualitaria pero socialment es molt desigualitaria. Merton diu que la anomia es una caracteristica persistent en la societat americana.
María Aperador Montoya Teories criminologiques Merton, es pregunta, com la gent reacciona davant d’aquesta societat anomica? Ell diu la primera resposta es la majoritaria, si no fos aixi, la societat no es podria mantenir. Quan ell parla de conformitat, que vol dir es una persona que interioritza les normes, tant els objsecitus com els mitjans, el somni america es un objectiu per ell i el vol aaconseguir per les vies legals, aixo es una persona conformista, vol dir que sempre lluites. Pero hi ha altres maneres de reaccinar davant la anomia pero aquestes altres maneres son desviades, per no totes son delicitives. Hi han formes de desviació que no impliquen delincuencia, pero totes son desviades de les normes.
La primera es la innovació es on entra la delincuencia, es la conducta de una persona que assumeix els fins, pero el que no interioiritza son els mitjans, on experimenta la seva anomia, es amb els mitjans, els mitjans no le permeten arribar als fins, se separa d’ells i llavors es innovador que vol dir que utilitza mitjants ilegals. Hi haurá mes innovació en la classe baixa.
Ell parla de el ritualisme, es la inversa a la innoviació, es la persona que renuncia als fins, perque pensa que no arribara, pensa que no aspira. Aquesta conducta es desviada perque com no s’aspira a res, esta mal vista desviada. No es delicitva aquesta conducta.
La apatia es la conducta més evasiva, es aquella q no arriba als mitjans ni aspira als fins. Pot ser esta fora del ambit laboral, pot ser els alcoholics. Persones que estan fora de la societat. Es una conducta desviada perque tampoc se persigeixen els mitjans  classe baixa La rebelió aquí estaria la delincuencia politica, la delincuencia politicament orientada, aquí merton inclueix la gent que vol transformar la societat, les persones fan els medis necesaris per canviar la societat, per exemple el terrorisme, un altre exemple es els negres als an ys 60 que lluitaven per els drets civils.
EXAMEEEEEEEN María Aperador Montoya Teories criminologiques Debat que planteja la obra de Merton Si la pressió anomica es tan ampla, si la societat americana es tan desigual, com pot ser que la delincuencia es minoritaria. Com pot ser que no hi hagi tanta, si hauria d’haver mes?. Clowad/Ohlin, son uns autors que agafen de merton i de sutherland. Donen una resposta (tema7) Debat sobre la relació estatus socioeconòmic- delinquencia Critica a Merton, un dels autors que més l’ha critica va ser Hirchi, d’alguna manera quan Hirchi va fer la seva tesis doctoral va fer la seva tesi per comprovar la teoria de la anomia. Llavors, e que li va sortir es que la teoria de la anomia era falsa. Hirchi es un autor que pensa que la criminologia ha de avançar falsant teories. De alguna manera el que va defensar en aquesta obra, es que la teoria de la anomia havia de desaparèixer del mapa criminològic. Hirchi va utilitzar el mètodes de les enquestes d’autoinforme, va passar enquestes a joves en edats escolars. En aquestes enquestes el que buscava era eure si els joves cometien delictes, i llavors preguntava per totes les variables de la teoria de la anomia. Hirchi va dir dos coses - No es veritat que els joves de classe baixa delinqueixen més que els de classe mitjana i alta. Per tant de entrada la teoria de la anomia no te cabuda. Refuta la teoria de la anomia sobre la base de aixo - Pregunta als joves sobre les seves aspiracions i troba que con mes altes son les aspiracions menys delinquencia reporten per tant les aspiracions altes no porten a més delinquencia sinó a menys.
Aquests dos fets porten a que la teoria de la anomia es falsa.
Punts a considerar per a valorar la critica de Hirchi a la teoria de la anomia Hi ha dues repliques a Hirchi 1) Si com a metode de recerca per investigar la delinqüència utilitzes les enquestes de autoinculpació i utilitzes mostres de joves, hi ha algú que diu que només captaras les conductes desviades i la delinqüència lleu, però no captaras la delinqüència greu. Perquè els nois que fan això no estan als col·legis, perquè l’absentisme escolar esta molt vinculat a la delinqüència. Hi ha molta critica a la idea de que sigui un bon mètode per captar la delinqüència greu les enquestes de autoinculpació a les escoles. Que es en el que es basen moltes d’aquestes recerques.
2) El problema de la forma de mesurar les aspiracions. El que diu es que merton no parlen de aspiracions María Aperador Montoya Teories criminologiques Actualitat de la teoria de la anomia La teoria de merton es una teoria estructural de la delincuencia. Hi ha qui diu que es estructural perquè ens serveix per fer intervencions socials. Hi han autors que la utilitzen en aquest nivell. Hi ha altres dos que diuen que la teoria es una teoria individual. Es una idea de la teoria de la anomia individual.
A vegades es diu de la frustració perquè ja busques el procés individual que va a la delinqüència. La teoria de la anomia també ha de servir per saber perquè la gent delinqueix. Perque i han persones que delinqueixen. Es una teoria més allà de la frustració´ ...