Seminari Residus Sanitàris (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria de Salut Pública i Comunitària
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 27/04/2016
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

SEMINARI 3: RESIDUS SANITÀRIS - - - Residu sanitari (RS): són les substàncies i els objectes generats en centres, serveis i establiments sanitaris dels quals els posseïdors o productes es desprenen o tenen l’obligació a despendre’ls.
Gestió de residus: és la identificació i aplicació de les mesures més adients, des del punt de vista de salut laboral, tècnic, econòmic i ambiental, per minimitzar (prevenció, reducció valorització), segregar, envasar, emmagatzemar, transportar, tractar o disposar tots els recursos que es generen en un centre sanitari.
Programa de gestió intracentre de residus sanitaris: programa específic adscrit a la Direcció General de Salut Pública, orientar als centres generadors.
Gestió i normatives: residus sanitaris Antecedents: - 1967: 1a directiva CCEE.
1980: OMS Oficina Regional europea.
1990: Cantàbria. Normativa gestió.
1991: Europa. Decisió de Comissió, relativa als residus perillosos.
1992: Catalunya Decret 300/92 Gestió seva generació fins al tractament. Decret 27/1999 Ordenació i el control de la gestió del RS Catalunya.
1997/1998 i Llei 22/2001: Normatives a Esapanya.
Classificació de RS - - Residus sanitaris inespecífics o RSNE: o Grup I: residus urbans -> 50%RS.
o Grup II: RS no específics -> 40%RS Residus sanitaris de risc o RSE: o Grup III: RS específics 10%RS o Grup IV: RS singulars Grup I: residus assimilables a urbans, provinents part administrativa, cuina, dels centres, la jardineria. Material d’oficina, paper i cartró, vidre, matèria orgànica, plàstic...
Grup II: residus propis de l’activitat sanitària, que han estat en contacte amb fluids corporals o líquids biològics. Però NO residus infectats. Material de cures, xeringues buides, material d’un sòl ús, secrecions i excrecions, bosses de sang, guixos, roba tacada de sang...
Grup III: residus infecciosos patològics amb elevat risc de contaminació. Material punyent i tallant, restes anatòmics petita entitat, cultius, vacunes, animals Usuari unybook: sandraln d’experimentació, embenats i apòsits amb sang -> infecciosos, residus líquid amb infeccions no endèmiques...
Grup IV: residus sanitaris especials tipificats en normativa singular.
- R. Cistostàtics o citotòxics: restes de medicaments neoplàsis, material punxant o tallant.
R. Químics: laboratori.
R. Radioactius.
R. De medicaments.
Gestió intracentre criteris Documentació al centre: - Full de seguiment contenidors buits, recollida i tractament d’envasos plens.
Full de seguiment itinerant de RS.
Llibre vermell per anotar sortides.
Eliminació Residus Sanitaris - - - Grup I: gestió intracentre i extracentre igual que els residus municipals.
Grup II: o Recollida: bossa de polietilè, de galga superior 220. Identificació exterior “GII”.
o Transport: camions municipals ordinaris.
o Tractament: incineració o abocador controlat.
Grup III: o Recollida: contenidors rígids i opacs. Identificació externa “Residus de risc”.
o Transport: vehicles homologats i autoritzats.
o Tractament: incineració en doble cambra. Esterilització per vapor autoclau.
Grup IV: o Recollida: contenidors rígids i opacs. Identificació externa “ Material contaminat químicament. Citotòxics”.
o Transport: vehicles homologats i autoritzats.
o Tractament: incineració en doble cambra de combustió a 1000ºC.
La formació adequada i la implicació del professional sanitari són la clau per la gestió correcta dels residus.
Usuari unybook: sandraln ...