Test de prova (Temes 3 i 4) (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Psicofisiologia
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 02/05/2016
Descargas 116
Subido por

Vista previa del texto

Psicofisiologia 2016 Examen de prova (Tema 3 i 4) Preguntes extretes a partir dels meus apunts 1.
Quins tipus de musculatura hi ha? a. Musculatura fíbrica, estriada i llisa b. Musculatura esquelètica, estriada i cardíaca c. Musculatura fíbrica, llisa i cardíaca d. Musculatura de les accions voluntàries, cardíaca i llisa 2.
És certa la frase “Si els nens no dormen, no creixen”? a. Sí b. No 3.
Quin tipus de teràpia és necessària per tractar l’insomni? a. Teràpia Gestàlquica b. Teràpia Freudiana (Psicoanalítica) c. TCC (Teràpia Cognitivo-conductual) d. Teràpia Mindfulness 4.
Marca l'opció CORRECTA: a. Les neurones sensitives es troben a les banys superiors i les neurones motores a les banyes anteriors.
b. Les neurones sensitives es troben a les banys anteriors i les neurones motores a les banyes superiors.
5.
Quina neurones és l’encarregada d’inhibir el SARA? a. Les hipocretines b. Les dopaminèrgiques c. Les colinèrgiques d. Les gabaèrgiques 6.
Quant dura un cicle sencer de la son? a. 60 min b. Aproximadament unes 2h c. Fem un cicle des de que ens dormim fins que ens despertem d. 30 min 7.
Quins tipus de fibres musculars hi ha? a. Llises i estriades b. Suprafussals i intrafussals c. Intrafussals i extrafussals d. Cardiaques i estriades 8.
La capacitat de resposta als estímuls externs queda anul·lada en el son: a. Vertader b. Fals 9.
Què és el perimecio? a. Un fus muscular Psicofisiologia 2016 b. Un tendó c. Una membrana de teixit connectiu d. Un tipus de fibra muscular 10.
a.
b.
c.
d.
Quantes fases té la son? 0 1 2 3 a.
b.
c.
d.
Marca la opció INCORRECTA respecte a les funcions del son: Regulació emocional Consolidació de la memòria Maduració neuronal Augmentar el metabolisme energètic 11.
12.
En quina fase es produeix el somnambulisme? a. Fase REM b. Fase No-REM 13.
a.
b.
c.
d.
Marca l'opció correcta: Múscul > Fascicle > Fibra extrafussal > Miofibril·la > Reticle Sarcoplasmàtic Múscul > Fibra intrafussal > Fascicle > Miofibril·la Múscul > Miofibril·la > Fascicle > Fibra intrafussal > Reticle Sarcoplasmàtic Múscul > Miofibril·la > Fibra intrafussal > Fascicle > Reticle Sarcoplasmàtic a.
b.
c.
d.
Quina neurona es veu afectada a la narcolègia? Les hipocretines Les dopaminèrgiques Les colinèrgiques Les gabaèrgiques a.
b.
c.
d.
Quants cicles de son es fan en una nit? 1 Entre 2 i 3 7 Entre 4 i 6 a.
b.
c.
d.
Quins components són necessaris per a la contracció muscular? Sodi i Calci ATP i Calci Sodi i ATP Sodi, calci i ATP a.
b.
c.
d.
De quin tipus son les neurones REM-OFF? De tipus colinèrgic De tipus serotoninèrgic De tipus monoaminèrgic De tipus noradrinèrgic 14.
15.
16.
17.
18.
De què s’encarrega d’enregistrar un electromiograma? a. El to muscular Psicofisiologia 2016 b. L’activitat cerebral c. El mio dels ulls d. L’activitat cardíaca 19.
a.
b.
c.
d.
Per què està formada una unitat motora? Per diverses motoneurones Cap de les respostes és correcta Per diverses fibres musculars i una motoneurona Per fibres musculars, una motoneurona i teixit connectiu a.
b.
c.
d.
Marca l’opció CORRECTA respecta a la fase REM: Hi ha activitat cerebral alta És la fase en la que podem parlar i moure’ns En aquesta fase gairebé no somiem No hi ha moviments oculars ràpids 20.
21.
Una noia s'ha caigut i s'ha enclavat una punxa al dit. La seva mare li ha d'extreure la punxa amb unes pinces fent un moviment molt precís. La unitat motora que executarà aquest moviment estarà formada amb poques neurones.
a. Vertader b. Fals 22.
a.
b.
c.
d.
23.
Quan parlem de contracció muscular parlem de: a. Fibres extrafussals b. Fibres intrafussals 24.
a.
b.
c.
d.
Quin neurotransmissor s'allibera en el botó terminal d'una motoneurona? Dopamina Serotonina Acetilcolina Vasopressina a.
b.
c.
d.
Marca l'opció correcta respecta a l'elongació muscular Aquesta és captada pels òrgans tendinosos de Golgi És la retroalimentació sensorial dels músculs És una funció de l'ATP Els fusos musculars (1A) recullen aquesta informació 25.
26.
Què són els twitches? El canvi que hi ha entre el son i la vigília Petits espasmes musculars en la fase REM Totes les paraules que diem quan dormim Les visions nocturnes (somnis) És necessari que tota la informació motora arribi al cervell per a executar una acció? a. Sí b. No 27.
A què fan referència les inicials SARA? a. Son Alterada Rarament Adquirida b. Sistema Activador Reticular Ascendent Psicofisiologia 2016 c. System of American Rights Addons d. Son Adquirida Rarament Alterable 28.
Un home anava caminant i de sobte nota una forta punxada al peu, acte seguit aixeca ràpidament el peu i veu que ha trepitjat una xinxeta. De quin tipus de reflexe estem parlant? a. Reflex monosinàptic b. Reflex miotàtic c. Reflex tendinós d. Reflex polisinàptic 29.
a.
b.
c.
d.
30.
a.
b.
c.
d.
Quin és la funció del SARA? Canviar de vigília a son Mantenir el son REM Inhibir els sistemes de la desactivació de la vigília Mantenir els cicles de la son estables al llarg de la vida a.
b.
c.
d.
D’on provenen les neurones glutaminèrgiques? De la protuberància Del locus coreulus Dels nuclis tuberomamil·lars Dels nuclis de Rafe 31.
32.
Quina via està afectada en la malaltia de Parkinson? a. Via indirecta b. Via extrapiramidal 33.
a.
b.
c.
d.
34.
En què està implicat el cerebel? En processos límbics i d'atenció En el control de la postura i l'equilibri En processos motors, cognitius i de motivació En processos emocionals i de memòria La corba de la temperatura i la corba de la melatonina són antagòniques: a. Vertader b. Fals 35.
a.
b.
c.
d.
36.
Què succeeix si una persona es lesiona l'àrea de Broca (BA44)? Entén el que dius, però no pot parlar No entén el que dius, però pot parlar No passa res Entén el que dius però la seva resposta no té sentit (Ex: Com et trobes? Bicicleta) Què és la atàxia? La pèrdua de la parla Una inhibició de la via indirecta del sistema motor La falta del reflex flexor Moviments descontrolats El to colinèrgic es trobarà augmentat es: a. Son i vigília Psicofisiologia 2016 b. Només en fase REM c. En fase REM i vigília d. En fase REM i No-REM 37.
Quina estructura està relacionada específicament amb els moviments dels ulls (nistagmus)? a. Vestíbul cerebel b. Feix espinocerebel c. Cerebel d. Feix cervellcerebel Respostes 1 2 3 4 5 6 D A C A D B 7 8 9 10 11 12 C B C C D B 13 14 15 16 17 18 A A D B C A 19 20 21 22 23 24 C A A B A C 25 26 27 28 29 30 D B B D A C 31 32 33 34 35 36 A B B A D C 37 A ...Comentario de pcostagibert en 2016-05-19 19:12:48
Graaaandeeeeee!
Comentario de atost en 2016-05-19 21:31:30
Hahaha espero que te haya servido! haha
Comentario de eperez9624 en 2016-05-08 01:17:59
Muchas gracias, buenisimo!