T.3- Sistemes d'automatització total en un laboratori clínic. Objectius d'un laboratori Core. (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Bioquímica analítica i clínica
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 05/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Bioquímica Analítica i Clínica TEMA 3. SISTEMES D'AUTOMATITZACIÓ TOTAL EN UN LABORATORI CLÍNIC. OBJECTIUS D'UN LABORATORI CORE Canvis en l'entorn general - Reingenyeria de processos - Estandardització, simplificació i reorientació de la missió - Cerca del negoci estratègic - Globalització de la economia mundial - Integració dels mercats de capital - Crisi econòmica - Revolució de les tecnologies de la informació - Creixement exponencial i canvi global en la comunicació Canvis en l'entorn professional - Límits professionals més difusos - Cost vs. Qualitat - Gasts en productes IVD és <1% del gast total sanitari (GTS).
- Primers 15 països Europa IVD és 0,85% GTS: 22,5€ persona/any.
- Continua la consolidació de les empreses del sector IVD i dels laboratoris clínics Canvis tecnològics: automatització L’automatització del laboratori s'ha dissenyat per millorar l'eficiència dels anàlisis bàsics centralitzats. Entre els objectius de l'automatització estan: reduir els costos de personal, reduir l'espai físic del laboratori, reduir la redundància analítica i proveir serveis més eficients.
Quan s'automatitza es pretén poder incrementar l'activitat sense augmentar el nombre de persones. En ambdós casos, automatitzar va permetre reubicar recursos o altres processos i adequar-nos a les noves necessitats.
La ràpida disponibilitat de noves tecnologies i instrumentació fa que es tingui un accés ràpid a la informació i es tingui la necessitat del clínic de disposar de major quantitat d'informació.
Tendències en l'àmbit del laboratori clínic És necessari millorar el procés productiu per optimitzar tot tipus de recursos i millorar els serveis oferts. Els laboratoris busquen optimitzar els processos i maximitzar l'eficiència, millorant els circuits i fluxes de treball interns i utilitzant protocols i guies clíniques. L'optimització màxima del procés productiu condueix al concepte Laboratori Core.
8 Bioquímica Analítica i Clínica POCT: proves descentralitzades Concepte general de Laboratori Core Model organitzatiu basat en criteris tecnològics. Independent de l'opció tecnològica adoptada: virtual, modular, total, etc. No té per què implicar un sistema automàtic de transport de mostres (cadena).
Hauria d'incloure les proves més freqüents de totes les especialitats. El responsable de cada una d'elles ha de ser l'especialista adequat. Les urgències haurien d'integrar-se en el Laboratori Core. El model d'integració dependrà de les necessitats i característiques de cada centre.
El Laboratori Core és un laboratori únic i un eix central d'una red de centres d'extracció i laboratoris satèl·lit.
Motius pel canvi - Optimitzar els recursos disponibles - Implantar un model organitzatiu que permeti adaptar-se a les noves tecnologies i sistemes d'informació - Donar respostes a les necessitats de la clínica i la resta de clients - En un futur pròxim la majoria de laboratoris estaran organitzats d'acord a criteris tecnològics - Mantenir el coneixement, el capital humà i garantir que la qualitat i el servei prestat són el millor possible - Obtenir avantatge en un mercat de productes intermedis altament competitiu Identificar els objectius del projecte - Millor assistència pel pacient - Solució completa, organització flexible - Optimització de recursos, reducció de costos - Millorar la productivitat d'incrementar serveis - Augmentar capacitat d'investigació Quins criteris? - Criteris organitzatius - Criteris tecnològics - Criteris científics - Criteris econòmics - Criteris d'oportunitat 9 Bioquímica Analítica i Clínica - Criteris de necessitat Criteris organitzatius - Identificar la situació de partida i definir l'objectiu a arribar - Decidir una opció duradora en el temps i que permeti cert grau de flexibilitat Com abordar la selecció d'un model adequat? - Definint i dissenyant el Laboratori Core en base a criteris tecnològics i d'organització - Realitzant un anàlisi profund dels processos del laboratori - Considerant els recursos disponibles:: humans, tècnics, econòmics Com abordar la selecció d'un model? - No existeixen solucions generals, ni models de referència - Existeixen solucions particulars que responen a les necessitats de cada projecte, de cada centre - El procés analític és assimilable a altres processos de producció i susceptible de dissenyar-se i organitzar-se aplicant conceptes de l'àmbit empresarial.
Etapes del projecte - Prospecció recerca - Anàlisi Workflow - Presa de decisió - Instal·lació - Inici analitzadors - Inici automatització - Ajustament - Rutina Conclusions - Un CoreLab és un concepte organitzatiu - Entrada única per alt % d'activitat - Traçabilitat de totes les mostres en temps real - Optimització de recursos humans - Gestió integrada de la informació - Circuits de treballs simplificats - Integració de les urgències - Qualitat total Un adequat model analític permet: - Millorar el servei al clínic - Millorar - Millorar - Reduir - Disminuir el turnaround time (TAT) - Reduir el risc biològic 10 Bioquímica Analítica i Clínica - Augmentar la productivitat i la eficiència - Minimitzar els errors 11 ...