eac 2 tema 2 micro (2015)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura microeconomia
Año del apunte 2015
Páginas 7
Fecha de subida 27/03/2015
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

  PREGUNTA 1: A la Maria li agrada esmorzar cafè amb llet i galetes. Te 8 u.m. per gastar en els dos bens. Suposem que és capaç de mesurar la satisfacció que li dona consumir aquests dos béns i ens dona a conèixer els següents valors de la utilitat total que obté quan consumeix diferents combinacions dels dos béns: Cistelles de consum Q cafè amb llet 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 Q galetes 0 2 4 2 3 0 1 2 1 2 0 Utilitat total 0 28 40 48 54 28 48 56 54 62 40 a) Si una galeta té un preu de 2 u.m i una tassa de cafè amb llet també 2 u.m., quines de les cistelles de la taula pot consumir?. Representi la seva recta de balanç posant les galetes a l'eix horitzontal i el cafè amb llet a l'eix vertical.
Tenint en compte el nivell d'utilitat de cada cistella, quina és la seva cistella òptima? UT   0   28   40   48   54   28   48   56   54   62   40   Q  CAFE   0   0   0   1   1   2   2   2   3   3   4   Q  GALETES   0   2   4   2   3   0   1   2   1   2   0   PREU  (2,2)   0   4   8   6   8   4   6   8   8   10   8   Cistelles que es poden consumir La cistella optima es en el punt (2,2) amb un valor d’utilitat de 56 galeta   (0,4)   (2,2)   (4,0)   Café   b) El preu de la galeta augmenta a 4 u.m., mentre que el preu del cafè amb llet es manté a 2 u.m., quines cistelles estan ara sobre la seva recta de balanç? Quina és la nova cistella òptima? UT   0   28   40   48   54   28   48   56   54   62   40   Q  CAFE   0   0   0   1   1   2   2   2   3   3   4   Q  GALETES   0   2   4   2   3   0   1   2   1   2   0   PREU  (2,2)   0   4   8   6   8   4   6   8   8   10   8   PREU  (2,4)   0   8   16   10   14   4   8   12   10   14   8   La cistella optima es en el punt (1,2) amb un valor d’utilitat de 48 (0,4)   (1,2)   U=  48   (2,0)   c) Compari els resultats obtinguts dels apartats a i b. Quan augmenta el preu de les galetes, quin efecte té sobre la quantitat consumida de galetes? Descrigui l'efecte substitució i renda d'aquest augment del preu de les galetes.
Quan augmenta el preu disminueix la galeta en una unitat A   (1,2)   B   (2,2)   C   U2   U1   PREGUNTA 2: Les preferències d’un consumidor venen representades per la funció d’utilitat: U(x,y) = x y Si la renda del consumidor és de 100 u.m., el preu del bé x és igual a 5 u.m., (px=5), i el preu del bé y és igual a 10 u.m.(p2=10), es demana: a) Trobar l’equilibri del consumidor pel mètode de Lagrange.
Màx u (x,y) = x . y s.a. 5x + 10y = 100 L ( X, Y) = X . Y – h (5x + 10 y -100) !! !! !" !" !! !! = y – 5h = 0 = x – 10h = 0 = 5x + 10 y = 100 Y=  5   X=10   H=  1   b) Trobar l’equilibri del consumidor pel mètode de les utilitats marginals ponderades.
!"#  ! ! !" ! ! ! RmgS =!"#  ! = ! à !" = !" à ! = ! à 2y = x ! à = y ! ! 5x + 10 y = 0 à 5x + 10 = 100 à x = 10 ; y = 5 ! c) Representa gràficament l’equilibri del consumidor.
10   (10,5)   U=  50   5   10   20   PREGUNTA 3: La funció d’utilitat total d’un consumidor és U(x1,x2) = x1·x2 + x1.
Sabem que els preus dels dos bens son p1=3 i p2=2. Es demana: a) Si el consumidor escull la combinació de bens x1 = 2 i x2 = 3, pot ser una cistella de consum òptima? Justifica la resposta !  !"  !! RMS = !  !"  !! = ! ! ! !!!! !! !! = !! à es optima  = ! à per tant no es òptim b) !!!! !! = Mantenint constant el preu del bé 2 (p2=2), quin hauria de ser el preu del bé 1 per què la cistella x1 = 2 i x2 = 3 fos òptima.
!! !! à !!! ! = !! ! à 4 x 2 = 2 x p1 à p1 = 4 PREGUNTA 4: Representi el mapa d'indiferència de la Maria per cada una de les següents situacions: a) Per la Maria, els cotxes i els neumàtics son complementaris perfectes, però en una proporció 1:4; és a dir, per cada cotxe, la Maria vol exactament 4 neumàtics.
Representi els neumàtics a l'eix horitzontal i els cotxes a l'eix vertical.
cotxes     Escala  1:4   3   2   1   4   8   12   neumáticos   Perfectament complementaries b) A l'hora de beure un refresc, la Maria només obté utilitat de la cafeïna que ingereix. Pot escollir beure el refresc de la marca A i el refresc de la marca B, però aquest últim conté el doble de cafeïna que el primer. Representi el refresc de la marca B a l'eix horitzontal i el refresc de la marc A a l'eix vertical.
Son bens – Douglas 3   2   1   2   c) 4   5   El consum de gasosa li reporta utilitat a la Maria, mentre que l'aigua no li reporta cap utilitat. Dibuixi l'aigua a l'eix horitzontal i la gasosa a l'eix vertical.
X  +3   X  +  2   X  +1   R / be neutre d)   A la Maria li agraden molt les hamburgueses i gens la sopa.
Per que mengi sopa la seva mare li diu que per cada plat de sopa que mengi podrà menjar dues hamburgueses. Dibuixi les hamburgueses a l'eix horitzontal i els plats de sopa a l'eix vertical.
3   2   1   2   4   6   ...