Practica 5 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Personalitat i diferències individuals
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 12/12/2016
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

JENKINS ACTIVITY SURVEY (JAS) – PRACTICA 5 => perspectiva Conductista Autor: Jenkins, Zyzansky i Rosenman.
Aplicació: Adults que treballin (entre 25 i 65 añs) Significació: Avalua el patró de conducta Tipus A i tres dimensions relacionades.
És un autoinforme de 52 preguntes amb respostes d’elecció múltiple per a mesurar el patró de conducta Tipus A. Fa un anàlisi factorial i racional.
Tipus A: Síndrome comportamental o d’estil de vida caracteritzada per l’extrema competitivitat, agressivitat, impaciència, apressament, hiperalerta, tensió en els músculs facials, sensació d’estar sota la pressió del temps, desafiant la responsabilitat. Sovint són persones molt dedicades a la seva professió i descuiden altres aspectes de la seva vida. No és un tret de personalitat, ni una reacció puntual a una situació desafiadora. És un patró d’aprenentatge i de conducta. Pot generar trastorns coronaris (cor, angina de pit...), encara que no sempre, s’ha d’analitzar en el context d’altres factor de risc. La persona és conscient de com actua però li costa molt canviar la conducta.
Factor S: rapidesa, pressa, impaciència.
Factor J: implicació laboral.
Factor H: estil de vida esforçat i competitiu.
Les persones que presenten un estil de vida oposat (relaxat, no apressat i madur) són anomenades persones Tipus B, poden tenir interès en progressar i guanyar però segueixen el seu ritme en comptes de forçar-lo.
Tipus C: incapacitat per identificar emocions pròpies, no són conscients del sou model de vida estressant... Poden generar càncer, asma, malalties coronaries...
La fiabilitat ve donada per la consistència interna, és a dir, que les preguntes que mesuren una mateixa escala mesuren un concepte unificat (ho saben per correlacions) està entre 0.8 i 0.9.
També podem veure que és fiable perquè s’ha fet la fiabilitat test-retest.
La validesa, ho podem demostrar pels estudis en que els pacients que tenien puntuacions més altes en JAS van mostrar cardiopaties isquèmiques. Nomes tenen validesa predictiva, el Tipus A el Factor H.
Les puntuacions directes es calculen per a cada factor o escala. Cada factor té un ítems que tenen una puntuació positiva o negativa (segons les plantilles), es fa el sumatori i així obtenim les puntuacions directes, una vegada les tenim, amb la taula de correcció cal fer la conversió a puntuacions típiques i centils. Si els centils són majors de 79 dóna positiu en el factor o tipus.
...