Tema 3.8 Microemulsions (i nanoemulsions) (M.J.García) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Farmacia galenica I
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 22/04/2016
Descargas 13

Descripción

Tema 3.8 de Farmàcia Galènica 1: "Microemulsions. Nanoemulsions".

La Dra. García va repetir mil cops: "És un mal nom. Les microemulsions no són ni micro, ni emulsions."

- Característiques principals de les microemulsions
- Microemulsions vs. Emulsions
- Microemulsions vs. Solucions micel·lars
- Tècniques de caracterització de microemulsions
----- Nano-emulsions: les verdaderes emulsions amb mida de gota petita

Vista previa del texto

Galènica 1 NOVES FORMES FARMACÈUTIQUES LÍQUIDES: 3.8 MICROEMULSIONS Ni micro, ni emulsions.
Les microemulsions són solucions col·loïdals, transparents, isòtropes (mateixes propietats en qualsevol direcció de l’espai), termodinàmicament estables i constituïdes per líquids no miscibles, tot i que no hi ha separació de fases. Com són solucions tenen estabilitat termodinàmica i formació espontània.
Presenta tensioactius amb l’HLB òptim, per tant, els seus tensioactius seran igual de solubles en aigua i en oli. Per formar microemulsions, necessitem com a mínim un 10% de tensioactiu.
Podem fer servir un tensioactiu iònic, però com té molta afinitat per l’aigua, s’haurà d’afegir un cotensioactiu que compensi (com un alcohol). Excepte en el cas de l’aerosol OT, que al tenir 2 cues serà igual de soluble en aigua i en oli.
Emulsions Microemulsions Aspecte Transparents Opaques Mida de gota 0,01 micròmetres 0,1-10 micròmetres Flux Newtonià (flueixen com qualsevol solvent) No newtonià Estable Inestable Espontània Cal aport d’energia Estabilitat termodinàmica Formació Diferències entre solucions micel·lars i microemulsions: - Les solucions micel·lars parlem de mida de gota d’armstrongs, mentre que les microemulsions són de l’ordre de nanòmetres.
- En una microemulsió podem distingir la gota d’oli i l’aigua amb una interfície no definida. En canvi, en una micel·la veiem una gota però no veiem oli.
- Les micel·les tenen una capacitat de solubilització reduïda, en comparació amb les microemulsions.
Galènica 1 CLASSIFICACIÓ DE LES MICROEMULSIONS SEGONS LA SEVA ESTRUCTURA • O/A o DIRECTES • A/O o INVERSES • BICONTÍNUES: s’anomenen així perquè no tenen forma de gotes i no es pot dir quina és la fase contínua. Tenen una estructura similar a les esponges naturals.
Avantatges de les microemulsions a farmàcia: Poden afavorir la penetració cutània d’alguns fàrmacs.
Elevada capacitat de solubilització.
Poden actuar com a reservori de fàrmacs hidròfils (amb microemulsions de fase externa oliosa) i lipòfils (amb microemulsions de fase externa aquosa).
Poden augmentar l’estabilitat de fàrmacs fàcilment oxidables o hidrolitzables.
Estabilitat termodinàmica.
Fabricació industrial senzilla, ja que no cal aplicar energia.
Degut a la petita mida de gota poden esterilitzar-se per filtració, quan el principi actiu és termolàbil i no podem autoclavar.
Fluidesa, transparència, etc.
Tècniques de caracterització de microemulsions: Diagrama de fases Light Scattering: només si tenen estructura de gotes Ressonància Magnètica Nuclear Difusió de neutrons Altres tècniques modernes i cares...
No és suficient una única tècnica per caracteritzar una microemulsió, hem de fer servir vàries.
Galènica 1 Hi ha una formulació de microemulsió al mercat: Sandinmun Neoral® (ciclosporina). La ciclosporina té biodisponibilitat erràtica, és a dir, que la biodisponibilitat varia interindividual, una persona pot absorbir el 95% mentre que l’altra absorbir només el 5%. Sandinmun Neoral és dóna en forma de càpsula tova: a l’interior de la càpsula hi ha oli, ciclosporina i tensioactiu. La microemulsió es forma amb l’aigua del tracte gastrointestinal (formació de la microemulsió in vivo). La microemulsió permet absorbir perfectament el principi actiu.
NANO EMULSIONS Les nanoemulsions són les verdaderes emulsions de mida de gota petita. Són emulsions amb mida de gota de la fase dispersa petit i uniforme (20-200 nanòmetres). La mida de la gota de les nano són similars a les microemulsions.
Com són emulsions, són termodinàmicament inestables. Poden tenir estabilitat cinètica, és a dir, que poden durar anys però acabarà separant-se perquè tenen inestabilitat termodinàmica. El seu aspecte és transparent o translúcid. Són isòtropes (mateixes propietats en qualsevol direcció de l’espai).
Les seves propietats depenen del mètode de preparació i de l’ordre d’incorporació dels components.
...