Pronoms febles (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 1º curso
Asignatura Llengua Catalana
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 23/03/2015
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

PRONOMS FEBLES Combinacions binàries de pronoms febles He comprat un disc per a tu.
1. Substituir CD (un disc): 2. Substituir CI (per a tu): 3. Substituir CD+CI: N’he comprat un per a tu.
T’he comprat un disc.
Te n’he comprat un.
La combinació de dos pronoms febles amb el verb (apòstrofs i guionets) Generalment els pronoms van al davant del verb. Els col·loquem darrere quan el verb és una forma no personal o bé un imperatiu. En les perífrasis verbals poden anar, indistintament, davant o darrere.
– Els pronoms han d’aparèixer sempre junts. Quan n’hi ha més d’un han d’anar tots al davant o tots al darrere del verb.
Puc donar-los-en un.
Els en puc donar un.
– Quan els pronoms van davant del verb, es deixa un espai entre cada pronom i entre el pronom i el verb. Quan hi ha una elisió d’una vocal, s’indica amb l’apòstrof.
Doncs ja els hi regalo.
Les hi faré arribar aviat.
– Quan els pronoms van darrere del verb apareixen units amb guionets: entre pronoms i entre el verb i els pronoms. Quan hi ha una elisió, s’apostrofen.
Ensenya-m’ho.
Podeu servir-vos-el.
– Els pronoms es, et, em quan van davant d’un altre pronom, davant del verb, canvien a les formes se, te i me.
Em va agafar el llibre.
Et feia fer els encàrrecs.
Es pensava la cançó.
(me+pronom+V) Me’l va agafar.
(te+pronom+V) Te’ls feia fer.
(se+pronom+V) Se la pensava.
– Els pronoms us, ens, el, els i enapareixen amb aquestes formes (us, ens, el, els, en o bé: ‘ns ‘l, ‘ls, ‘n) quan són el segon pronom de darrere d’un verb. En canvi quan són el primer pronom adopten les formes –vos, -nos, -lo, -los, -ne.
Parleu-ne amb discrecció.
No van concedir-los.
Construeix-lo.
(V+pronom+en) (V+pronom+els) (V+pronom+el) Parleu-los-en amb discrecció.
No van concedir-vos-els.
Construeix-te’l.
– Quan hi ha una elisió d’una vocal d’un pronom es marca amb l’apòstrof. Sempre hem d’apostrofar tan a la dreta com sigui possible (sense modificar, però la forma dels pronoms).
En cada combinació de dos pronoms només hi pot haver un apòstrof (una elisió).
me+el se+els Me’l porten.
Se’ls van endur.
Me l’omplo.
– Les combinacions la hi i se us no s’apostrofen.
L’ordre de col·locació dels pronoms febles CI + CD + C prep./CC Ens la porten Se us veu cansats Us en diuen Li ho expliquen El canvi d’ordre Hi ha un cas en què modifiquem l’ordre habitual d’aparició dels pronoms febles i col·loquem primer el pronom de CD i després el de CI.
Fem aquest canvi d’ordre quan es compleixen dos requisits: 1. El complement indirecte està representat pel pronom li. És a dir, un complement indirecte de tercera persona singular.
2. El complement directe està representat pels pronoms el, la, els, les. Es tracta, doncs, d’un complement directe determinat de tercera persona.
Quan passa això fem la transformació següent: 1. El pronom licanvia a hi.
2. S’inverteix l’ordre habitual: el CD apareix primer i després, el CI.
Observa-ho en els exemples següents: Porto el llibre al Pere.
li (CI) + el (CD)= Porto la revista al Pere. li (CI) + la (CD)= Porto els llibres al Pere. li (CI) + els (CD)= Porto les revistes al Pere. li (CI) + les (CD)= L’hiporto.
La hiporto.
Els hiporto.
Les hiporto.
Recorda que només farem aquesta doble transformació si el CI és singular (li) i si, a més, el CD és del tipus determinat (el, la, els, les). Encara que en llengua oral i en contextos poc formals sí que tendim a fer aquest canvi en altres casos i a simplificar el nombre de combinacions binàries de pronoms febles.
No farem, doncs, la transformació si...
–El CI està representat pel pronom els (plural) Porto els llibres al Pere i la Maria.
els (CI) + els (CD) Porto la revista al Pere i la Maria.
els (CI) + la (CD) Els els porto.
Els la porto.
–El CD està representat pel pronom en (CD indeterminat) Porto llibres al Pere.
li (CI) + en (CD) Li’n porto.
–El CD està representat pel pronom ho (CD neutre) Porto tot allò que em va demanar al Pere.
li (CI)+ ho (CD) Li ho porto.
a) Complement directe (CD) - Complement directe determinat : EL, LA, ELS, LES Ex.: Has de comprar les entrades → Les has de comprar Visitarem aquest museu → El visitarem - Complement directe indeterminat: EN.
Introduït per un article indefinit o un quantificador.
Ex.: La nena menja pomes → La nena en menja He presentat deu sol·licituds → N’he presentat deu - Complement directe neutre: HO Substitueix el CD construït pels pronoms neutres això i allò o per una oració substantiva.
Ex.: Endreça això! → Endreça-ho! Menja el que vulguis → Menja-ho b) Complement indirecte (CI) El pronom indirecte de tercera persona té dues formes: Singular (masculí i femení) → LI Plural (masculí i femení) → ELS Ex.: Telefona a la Maria → Li telefona Telefona a en Joan → Li telefona Donaré un premi a les guanyadores → Els donaré un premi Donaré un premi als guanyadors → Els donaré un premi ! Recorda: - El pronom li no s’apostrofa mai.
Ex.: *L’he donat tres euros → Li he donat tres euros - El pronom els pot adoptar les formes –los o ‘ls, segons si el trobem darrere d'un verb acabat en consonant o en vocal.
Ex.: Has d’explicar-los la història Explica’ls la història - La forma lis no existeix! c) Complement circumstancial (CC) Se substitueix pel pronom HI, excepte quan fa referència a un lloc d’origen. En aquest cas, quan el CC va precedit de la preposició de, s’usa el pronom EN.
Ex.: Vénen de París → En vénen (CClloc) Amagueu la maleta sota el llit → Amagueu-hi la maleta (CClloc) Camina de pressa → Hi camina (CC de manera) d) Complement preposicional o de règim verbal (CRV) N'hi ha de dos tipus: - Complements introduïts per a, en, amb o per: HI Ex.: La Joana pensa en l’Aina → La Joana hi pensa - Complements introduïts per de: EN Ex.: Sempre parlen de política → Sempre en parlen e) Atribut N'hi ha de dos tipus: - Introduït per un article determinat o demostratiu: EL, LA, ELS, LES Ex.: L’Antoni és el millor cap que he tingut mai → L’Antoni l’és Van ser les millor vacances de la meva vida → Les van ser - Quan no duu cap element que el determini: HO Ex.: És un bon noi → Ho és És metge → Ho és → Si volem emfatitzar l’atribut el substituïm pel pronom en i repetim l’atribut d’aquesta manera: Ex.: Que n’és, de maca! f) Complement predicatiu El complement predicatiu complementa alhora el verb i el subjecte o el CD. Se substitueix pel pronom HI: Ex.: Em vaig quedar de pedra → M’hi vaig quedar En Joan s’ha tornat molt brut → En Joan s’hi ha tornat ...