Examen Abril 2013 (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Gestio i desenvolupament del software
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Abril 2013 1. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Una promotion és una nova versió d’un IC.
2. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Una baseline és una versió del sistema formada per un conjunt de IC que han estat revisats i acceptats, i que es posen sota control de la GC. A més, sempre és el conjunt de IC que equivalen a un release.
3. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Una variant és una instància d’un sistema que és funcionalment diferent però no-funcionalment idèntica a altres instàncies del sistema.
4. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El model checkin/checkout dona suport al concepte de versió del sistema.
5. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? La feina del Change Control Board és fer l’auditoria dels canvis, és a dir, aplicar activitats de SQA abans d’acceptar els canvis.
6. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Fer releases molt sovint és bó des del punt de vista de la GC, ja que el client detecta errors aviat i la seva solució no genera un gran volum de canvis.
7. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Els desenvolupadors interessats en la promotion d’un IC fan un rebase.
8. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Els canvis associats a millores funcionals és millor fer-los a la branca main, i els associats a millores de desenvolupament és millor fer-los a les branques.
9. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Les branques és preferible crearles només quan hi ha overlaps entre diferents tasques i, a més, és recomanable realitzar rebase freqüentment.
10. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? De les diferents aproximacions a la gestió de variants, el model més utilitzat és el single project.
11. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El Configuration Manager selecciona i avalua promotions i les converteix en releases.
12. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Quan es fan promotions és recomanable primer fer merging dels canvis importants (els que tenen un impacte en l’arquitectura) i després dels detalls.
13. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El Project Manager d’un projecte ha de tenir skills técnics.
14. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El Task Model és la descomposició del treball en tasques i el Work Breakdown Structure és la representació de la dependència temporal entre tasques.
15. (2 punt) Quina diferència hi ha entre work package i work product? 16. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? No és bò involucrar desenvolupadors durant la fase de definició del Work Breakdown Structure.
17. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El model d’assignació de treballadors gradual staffing és preferible al flat staffing.
18. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? La única manera de recollir informació sobre el status del projecte és utilitzant mètriques.
19. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? No cal que els treballadors comuniquin possibles riscos ja que l’anàlisi de tots els riscos s’ha realitzat durant la confecció del Project Management Plan.
20. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? En la metodologia Scrum la organització del projecte canvia a mesura que avança el projecte, i en els scrum teams no hi ha rols fixes de manera que la feina de cada sprint es reparteix d’acord als skills de cadascú.
Respostes: 1. c f 2. c f 3. c f 4. c f 5. c f 6. c f 7. c f 8. c f 9. c f 10. c f 11. c f 12. c f 13. c f 14. c f 15.
Work product és el producte que es genera gracies al treball realitzat, que en el cas del client serà un deliverable i en el cas dels participants del projecte serà un internal work product.
Work Package descriu els work products que s’han de produir, les resources necessaries per fer-los, les dependències amb altres work products, els acceptance criteria, etc.
16. c f 17. c f 18. c f 19. c f 20. c f ...