Pràctica 3: Teixit vascular (HV) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Microbiología - 1º curso
Asignatura Histologia Vegetal
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 03/05/2016
Descargas 53
Subido por

Vista previa del texto

Pràctica  III:  Teixit  vascular •   TEIXIT  VASCULAR:  Xilema   -­Transport:  saba  bruta  (aigua  i  sals  minerals)  des  de  les  arrels  cap  a  la  part   superior.     -­Cèl·lules:     -­Cèl·lules  parenquimàtiques.   -­Cèl·lules  esclerenquimàtiques  (fibres  i  esclereides).   -­Elements  conductors:  traqueides  i  membres  de  vas.  Tenen  paret   secundària  (són  cèl·lules  mortes),  tenyides  de  rosa.     -­Origen:   -­Procàmbium:  xilema  primari.   -­Càmbium  vascular:  xilema  secundari.       1.  Tija  de  Scindapsus.  Tinció:  Reacitu  de  Schiff.  Tall  longitudinal.     Vista  10X   Vista  10X                                                 Cèl·lules   parenquimàtiques   Relleu  reticular  de  la  paret   secundària  dels  elements   conductors  del  xilema.   Relleu  helicoïdal  de  la  paret   secundària  dels  elements   conductors  del  xilema.   2.  Tija  de  Magnolia.  Tinció:  Safranina-­‐verd  ràpid.  Tall  longitudinal  radial.       Vista  40X Vista  general  4X     Elements     conductors  xilema                                   Placa  perforada  escalariforme         •   TEIXIT  VASCULAR:  Floema   -­Transport:  saba  elaborada  (compostos  orgànics  fruit  de  la  fotosíntesi)  des  de  les   fulles  cap  a  la  resta  de  la  planta.     -­Cèl·lules:     -­Cèl·lules  parenquimàtiques.   -­Cèl·lules  esclerenquimàtiques  (fibres  i  esclereides).   -­Elements  conductors:  cèl·lules  criboses  i  membres  de  tub  cribós.  Sense   paret  secundària,  tenyides  de  blau.       -­Origen:   -­Procàmbium:  floema  primari.   -­Càmbium  vascular:  floema  secundari.                     1.  Tija  de  Cucurbita.  Tinció:  Blau  d’anilina.  Tall  longitudinal  tangencial       Vista  40X  de  tubs  cribosos         Parènquima     empallissada           Estoma                   •   SISTEMA  VASCULAR  PRIMARI  EN  ARREL     Parlem  de  feix  xilemàtic  o  feix  floemàtic.  Disposició  segons:   -­Radis  no  fusionats:  arrels  joves.   -­Radis  fusionats:  arrels  madures.       1.  Arrel  de  Pinnus  i  Ranunculus.  Tinció:  Safranina-­verd  ràpid.       Vista  10X  Pinnus Vista  10X  Ranunculus   Feix  xilemàtic                 Disposició   radis  no     fusionats                 Metaxilema     Feix  floemàtic     Feix  floemàtic   Disposició   radis   fusionats   Protoxilema   •   SISTEMA  VASCULAR  PRIMARI  EN  TIJA     Parlem  de  feix  vascular  (agrupació  de  xilema  i  floema  primaris).  Disposició  segons:   -­Anell  de  feixos  vasculars.   -­Feixos  vasculars  dispersos.       1.  Tija  de  Trifolium  i  Zea.  Tinció:  Safranina-­verd  ràpid.  Tall  transversal     Vista  40X   Vista  general  4X   Elements     Trifolium conductors   Fibres     floema   floemàtiques                         Disposició     anell   Feix  vascular Metaxilema     discontinu     Protoxilema     2.  Tija  de  Zea.  Tinció:  Blau  de  metilè.  Tall  transversal     Vista  40X         Parènquima       Esclerènquima     Floema     Metaxilema     Protoxilema       Disposició       *Disposició  en  forma  de  V,     feix   la  punta  correspon  al  protoxilema   vascular   i  els  extrems  al  metaxilema.   dispers   •   SISTEMA  VASCULAR  SECUNDARI   En  plantes  amb  creixement  secundari.  Podem  distingir  entre:   -­Sistema  radial:  no  segueix  l’eix  de  la  planta  (altres  cèl·lules:  parenquimàtiques   principalment).     -­Sistema  axial:  segueix  l’eix  de  la  planta  (feixos  vasculars).     1.  Tija  de  Pinnus.  Tinció:  safranina-­verd  ràpid.  Tall  longitudinal  tangencial.                                   Vista  40X  xilema  secundari Sistema  radial   (parènquima)     Porus   areolats               Sistema  axial   (traqueides)                     [acasals]  Més  apunts  a:  https://unybook.com/perfil/acasals     ...