TEMA 0. INTRODUCCIÓ (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 2º curso
Asignatura Genètica de Poblacions
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 24/02/2015
Descargas 20

Vista previa del texto

TEMA 0: INTRODUCCIÓ La genètica de poblacions estudia les diferències genètiques que es donen de forma natural entre els organismes.
- Polimorfismes genètics: diferències genètiques entre organismes dins d’una espècie.
Divergències genètiques: diferències genètiques entre espècies acumulades durant el procés d’evolució.
La genètica de poblacions, per tant, consisteix en l’estudi dels polimorfismes genètics i les divergències genètiques.
GENÈTICA DE POBLACIONS I EVOLUCIÓ MOLECULAR En els seus inicis, en els primers fonaments teòrics (1920-1940), la genètica de poblacions intenta donar estructura matemàtica a la teoria de l’evolució de Darwin.
El rellotge molecular és el temps de vida de les proteïnes fins que són degradades i canviades per unes de noves.
El 1983 es passa d’estudiar la variabilitat entre proteïnes a estudiar la variabilitat en el DNA, en els gens. Això es fa clonant gens, seqüenciant-los, amplificant diferents al·lels amb PCR, comparant-los...
Els últims anys han estat (i continuarà sent així) l’era de l’estudi del genoma complet.
QÜESTIONS QUE INTENTA RESOLDRE AL GENÈTICA DE POBLACIONS - Quins tipus de variabilitat genètica hi ha en les poblacions? Quanta variabilitat genètica existeix? Quins mecanismes mantenen i expliquen aquesta variabilitat? Quins factors evolutius afecten a la variabilitat dins i fora de les poblacions? Poden explicar els mecanismes coneguts els casos descrits de microevolució? Poden explicar els mecanismes coneguts l’origen de noves espècies? GENÈTICA DE POBLACIONS EN LA ERA GENÒMICA La genòmica de poblacions és l’estudi global en tot el genoma dels patrons de variació nucleotídica dins de les espècies i entre les espècies més properes.
La genètica de poblacions proporciona una visió completa de la importància relativa de la mutació, recombinació, selecció natural i deriva gènica dins el procés global de l’evolució. També permet caracteritzar la base genètica de caràcters complexos i malalties humanes (mitjançant estudis d’associació en genomes complets).
...