Conferència 5: Sexe (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Processos Psicològics: Motivació i Emoció
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 27/03/2016
Descargas 42
Subido por

Vista previa del texto

Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 No hi ha mecanismes homeostàtics, alguns afectius i la major part són cognitiuemocionals. Es pot viure sense sexe (espècies amb reproducció asexual) i és pot morir per excés de sexe.
Fins al 1950 no es comença a fer investigació científica rigorosa.
1.
2.
3.
4.
5.
La conducta sexual ens apropa als animals.
El sexe està orientat a la procreació.
L’ésser humà es monògam per naturalesa.
L’abstinència sexual és un acte de virtut.
La homosexualitat és una depravació moral.
2.1.- EN LA MAJORIA D’ESPÈCIES:     L’aparellament està determinat per la excreció de senyals químiques femenines (feromones) associades al cicle reproductiu.
Existeixen cicles estacionals de reproducció.
Existeixen conductes de cortejo (pautes fixes d’acció).
L’activitat del hipotàlem (àrea preóptica medial) és determinant de la conducta sexual.
2.2.- EN PRIMATS:   Desapareix l’associació de la conducta sexual als cicles reproductius i estacionals.
Existeixen diverses formes de relació mascle-femella, segons l’espècie.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25    Existeix una correspondència entre la estructura social i la pauta d’interacció sexual de cada espècie.
o Poligínia: un mascle té relacions sexuals amb totes les femelles  goril·les i orangutans (molt jeràrquics).
o Monogàmia: un mascle i una femella  gibó.
o Multimasclemultifemella: xarxa sexual  bonobos, ximpanzés i homo Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 5. Sanz, Toni (2016).
sapiens.
Existeix una correspondència entre la estructura dels genitals i la pauta d’interacció sexual de cada espècie.
o Goril·les: mascles molt més corpulents que les dones, genitals petits.
o Bonobos i homo sapiens: mascles i femelles tenen una corpulència semblant, testicles grans (competència per ser el que Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 5. Sanz, Toni (2016).
fecunda) i fan el acte sexual confrontats, fan carícies, etc.
Existeix una correspondència entre la mida testicular, la producció espermàtica, les estructures jeràrquiques i els estils reproductius de les espècies.
Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 5. Sanz, Toni (2016).
Homo sapiens queda en posició intermèdia en mida testicular i producció espermàtica  som una espècie amb tendència moderadament promiscua?  Morfologia del penis i estratègia d’interacció sexual: o Mida del penis: el de l’homo sapiens és major, indicant el procés de transformació anatòmica de la pelvis produïda per la aparició del bipedisme i la dificultat de copula que comporta.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 Al ser bípedes  més difícil accedir a la vagina  penis més llarg.
o Forma del penis: l’homo sapiens presenta una adaptació anatòmica exclusiva, la corona, que pot tenir una funció critica en la competència espermàtica.
HIPOTÈSIS DEL DESPLAÇAMENT DEL SEMEN: 1. La corona del penis és un mecanisme molt eficaç per desplaçar fluids: pot extraure el semen del mascle que hagi copulat anteriorment, per tal de ser ell qui fecundi a la femella.
2. La copula humana és la de major duració entre tots els primats: Dura més  més penetracions  extreu més fluids.
3. La sospita de infidelitat augmenta la velocitat i profunditat de penetració.
EFECTE COOLIDGE: Experiment en que es col·locaven rates mascles i femelles (en zel). Al principi la copula és seguida, però a mesura que es repeteix, el període refractari (període de descans) va augmentant i cada acte sexual és cada vegada més curt  saturació de la hormona especifica de la femella.
Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 5. Sanz, Toni (2016).
Però al canviar de femella (hormona diferent) torna a motivar-se  SACIETAT ESPECIFICA SENSORIAL:   Demostrat experimentalment en diverses espècies animals Hi ha escassa evidencia experimental en humans però: o Hi ha indicis de diferències de gènere (homes més orientats a la diversitat).
o Podria explicar:  la infidelitat.
 la proliferació de xarxes online de trobades sexuals.
 La gran varietat i consum de productes eròtics i pornogràfics.
L’efecte Coolidge és coherent amb la hipòtesis evolutiva sobre la sexualitat de l’espècie humana: tendència a la promiscuïtat.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25       Es produeix en qualsevol època del any.
Està separada de la reproducció.
És extraordinàriament variada: o Masturbació.
o Coit.
 Vaginal.
 Anal.
o Sexe oral.
 Fel·lació.
 Cunnilingus.
o Petting (magreig).
o Pol·lucions nocturnes.
Es dóna en qualsevol fase del cicle hormonal.
Està modulada culturalment: en diferents cultures es troben totes les estratègies d’interacció sexual (monogàmia, poliàndria, poligínia, multimasclemultifemella).
Els estímuls d’excitació són polimodals: o Visuals.
o Auditius.
o Tàctils.
o Cognitius (imaginant).
3.1.- PATRÓ DE RESPOSTA SEXUAL HUMANA (MASTERS I JOHNSONS, 1966): Primer experiment de laboratori experimental sobre conducta sexual humana.
S’ajuntaven aleatòriament a un home i dona i tenien relacions sexuals, i se’ls gravava  s’extreu patró prototípic del coit en joves adults.
Es pot observar que les DONES són poliorgàsmiques  poden tenir més d’un orgasme en un coit i relacions sexuals amb diferents HOMES seguits sense necessitat de període refractari.
Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 5. Sanz, Toni (2016).
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 FASES EN LA RESPOSTA SEXUAL HUMANA: 1. EXCITACIÓ: iniciada per estimulació sensorial (besos, carícies, veu, pornografia) o cognitiva (fantasies sexuals).
2. MESETA: culminació de la fase d’excitació.
3. ORGASME: culminació de l’activitat sexual, màxim plaer.
4. RESOLUCIÓ: retorn al estat previ a l’excitació.
5. PERÍODE REFRACTARI: temps en que una estimulació sexual no produeix excitació. Efectes d’endorfina (relaxant i plaer  la conducta és reforçada), oxitocina (afecte) i prolactina  estimulen la relació d’apego. L’acte sexual fomenta la cohesió, crea llaços cooperatius.
 El pas d’una fase a l’altra implica estimulació genital continuada.
 El plaer augmenta progressivament fins l’orgasme.
 En la dona es poden produir diversos orgasmes consecutius si intervé una estimulació sexual continuada.
3.2.- ORIENTACIONS SEXUALS: Evolució històrica de la representació social de la homosexualitat (Occident).
1. Pecat/ immoralitat ( < s. XIX).
2. Malaltia psiquiàtrica (< 1975): desviació patològica del comportament sexual  teràpia aversiva (shock elèctric davant excitació per imatges homosexuals) 3. Variant de l’orientació sexual (> 1975): desapareix la homosexualitat del llibre de malalties mentals, gràcies a la proposta de Kinsley.
PROPOSTA DE KINSLEY (1948, 1953):     Tota la població es distribueix en un contínuum d’orientació sexual.
Els valors extrems són menys freqüents que els intermedis.
o Heterosexuals  majoria de la població.
o Homosexuals  minoria de la població.
La orientació sexual es caracteritza per l’objecte de desig sexual.
Totes les orientacions sexuals comparteixen el mateix patró sexual i les mateixes variants de la conducta sexual.
3.3.- MODULACIÓ CULTURAL DEL SEXE: Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 5. Sanz, Toni (2016).
MODULACIÓ SOCIAL DE LA CONDUCTA SEXUAL: Regulació de la conducta sexual facilitada o limitada en cada cultura: Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25       Les variats sexuals estan fortament regulades per cada societat: hi ha institucions reguladores que estableixen normes, les quals seran interioritzades per la població, i premis i càstigs per promoure o limitar certes pautes de conducta o valors morals.
Qualsevol practica sexual és admesa en almenys una cultura.
La conducta sexual més acceptada universalment és el coit vaginal.
La conducta sexual més rebutjada és el incest.
Orientació sexual: la homosexualitat està acceptada en 2 de cada 3 cultures.
Mentre que unes cultures promouen la monogàmia (agrícoles), altres toleren i/o promouen la promiscuïtat (recol·lectors) (cultures més laxes).
Els estímuls de “norma social sexual” són diferents a cada cultura... i el desig sexual? Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 5. Sanz, Toni (2016).
EXEMPLES DE LA INHIBICIÓ DE L’ACTIVITAT SEXUAL MODERADA CULTURALMENT:   En un estudi es veu que les prostitutes tenen més prevalença de carcinoma coll d’úter (ETS) que les monges  reducció de l’activitat sexual per modulació cultural.
En canvi, els sacerdots continuen tenint activitat sexual  efecte paradoxal de la prohibició sexual.
Homes més impulsius  Reflexa això una diferència de gènere? Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 5. Sanz, Toni (2016).
MODEL PROPOSAT PER SOCIETAT CAÇADORES-RECOL·LECTORES: Model proposat per societats caçadoresrecol·lectores (abans del neolític totes les societats ho eren).
Abans de l’època neolítica, érem polígams.
Llavors, la societat es va estructurar tant en repartició treballs i possessions, com sexualment (per evitar conflictes).
Les poblacions construïdes després del neolític  monògames.
Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 5. Sanz, Toni (2016).
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 3.4.- APRENENTATGE I MOTIVACIÓ SEXUAL: EXPERIMENT DE RACHAM: Els propis experimentadors van ser els subjectes. En l’experiment, un objecte inanimat adquireix propietat d’excitant sexual: 1. Elecció d’estímul sexual.
2. Aparellament objecte inanimat (ex: sabata) amb estímul sexual.
3. Assaig de prova amb sabata.
Variable dependent: tumescència peniana: anella en el penis mesurava l’excitació al presentar diverses imatges (llapis, taula, etc)  sabata i dona despullada. Al final del assaig només veure la sabata provocava excitació.
El fetitxisme és una pauta d’excitació i conducta sexual adquirida, mitjançant condicionament i associació.
Els mecanismes d’aprenentatge aporten una extraordinària plasticitat i diversitat a la conducta sexual humana. Els mecanismes d’aprenentatge són importants perquè expliquen la variabilitat en estímuls sexuals.
3.5.- SUPÒSTIS JUDEO-CRISTIANS  LA CIÈNCIA OFEREIX INDICIS QUE...
A. La conducta sexual ens apropa als animals  la conducta sexual ens fa genuïnament humans.
B. El sexe esta orientat a la procreació  el sexe orientat a la procreació es infreqüent.
C. L’ésser humà es monògam per naturalesa  l’ésser humà NO és monògam per naturalesa.
D. La abstinència sexual és un acte de virtut  l’abstinència és infreqüent i paradoxal.
E. La homosexualitat és una depravació moral  la homosexualitat forma part de la diversitat humana.
...