Tema 4: Fases per redactar l'estratègia (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Biotecnología - 3º curso
Asignatura Economia i gestión de empresa
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 21/04/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

Tema 4: Fases per redactar l’estratègia FASE 1: Recopilació de la documentació necessària per alimentar l’anàlisi estratègic: - Entorn proper Entorn llunyà Factors interns Preparar una fitxa per cada factor FASE 2: Determinació dels factors d’anàlisi per a la creació d’objectius, factors claus d’èxit i estratègies FASE 3: Creació d’objectius i estratègies         El concepte de negoci: explica clarament el producte o servei que es vol oferir i per tant que s’acabarà facturant. A continuació cal explicar quin ha estat el procés de maduració de la idea (innovació, nous mercats emergents, etc) i a on es pretén arribar en el futur. S’ha de posar de manifest que el promotor domina el concepte central del negoci Història de la idea: la innovació, facilitar els antecedents generals del nou negoci. Cal demostrar credibilitat, un error comú és la manca de concreció de la idea inicial. Si el producte és nou cal demostrar que hi ha al mercat una demanda clara del nou producte. Cal posar informació d’altres negocis similars que ja funcionen i dir en què ens diferenciem Situació actual: informar sobre la situació de partida: localització, possibles vendes, nombre estimat de gent que hi treballarà a l’inici. Cal remarcar els punts fons del negoci: originalitat, factor diferencial d’èxit, col·laboracions necessàries tècniques, comercials i financeres Objectius futurs: quin és el futur del negoci els propers 5 anys, tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu. Projeccions de xifres de vendes i de benefici, situació respecte els competidors; cal preveure la seva reacció davant d’una nova competència.
Factor clau d’èxit: el projecte ha d’aportar un diferencial tècnic, que ha de quedar molt clar al Pla de Negoci.
S’ha de parlar en termes de mercat i demostrar el factor clau d’èxit respecte la competència. En el cas que aquest es trobi en el producte, si es tracta de fabricar i vendre un producte s’han d’explicar les característiques físiques i tècniques principals, també els avantatges i els punts febles. Possibilitats de patent i de registre.
Cal resumir com serà el model de producció Construcció de la taula de McKinsey Missió, visió i valors ...