Apunts de les sessions pràctiques de tot el semestre (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Teoria i tècnica dels gèneres periodístics
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Entrevista temàtica L'entrevista és només un mitjà per entendre un tema.
1. Triar tema És l'únic moment en què el periodista és el protagonista de l'entrevista, ja que és ell qui escull. Un cop escollit cal començar a documentar-se i buscar tot el que s'ha publicat sobre el tema. S'ha de mirar què interessa i què no interessa. A partir del tema cal triar subtemes, que també tenen documentació al darrere.
Temes i subtemes han de tenir una estructura amb un inici, un final i un fil argumental. S'ha de crear una narració que ens porti a algun lloc, que no cal que sigui una conclusió. S'ha de demostrar la complexitat del tema.
Amb l'entrevista, centrada en un tema, reflectirem un tros de la realitat del moment.
2. Trobar enfocament Un cop triat el tema cal trobar l'enfocament. Per a fer-ho cal fer una pregunta inicial. Què vull saber? A partir d'aquí podem començar a treballar l'entrevista.
3. Buscar persona Segons el tema i l'enfocament (objectiu) triats cal escollir l'entrevistat.
4. Preparar guió S'ha de preparar el guió 5. Fer l'entrevista i gravar-la 6. Editar l'entrevista Mirem en quins temes ha aprofundit l'entrevistat i hi ha dedicat més temps. Així podem escollir què descartar i què aprofitar.
Textualització S'ha de fer les següents marques amb diferents colors: • Totes les preguntes que formaven part del guió inicial.
• Preguntes que són conseqüència de l'execució de l'entrevista.
S'ha de decidir el que és més important, tenint en compte la intenció i el fil discursiu. Amb això es fa un nou document.
• Marcar repeticions • Marcar elements del llenguatge oral.
• Marcar frases inacabades.
En aquest punt fem un tercer document on haurem d'ordenar la informació. En aquest document tenim les nostres preguntes i les respostes seleccionades del document mare. S'ha de trobar un equilibri entre la veu de l'entrevistat i el fer un text que mantingui un fil discursiu.
Com es fa una bona crònica segons la Leila Guerreiro a Frutos estraños “Aplicar curiosidad, derrochar paciencia, cultivar discreción, preguntar como quien no sabe, esperar como quien tiene tiempo y estar allí como quien no está.” Autors rellevants Irene Polo Doménez de Bellmunt Josep Pla Leila Guerriero John Lee Anderson Ryszard Kapucinsky Tiziano Terzani Gay Talesse Martín Caparrós Javier Darío Restrepo Temorís Grecko Alma Guillermoprieto Tota crònica neix d'una observació, no d'una idea. L'objectiu és la voluntat de tenir un punt de vista concret. Després de l'objectiu i haver viscut els fets cal donar-hi un ordre, que dependrà de l'objectiu i de l'autor.
Reportatge És la suma de l'entrevista i la crònica. El reportatge el que fa és narrar, denunciar, exposar i explicar la complexitat d'un tema.
1. Es comença a partir d'un objectiu.
2. Es fa recerca. En aquest moment s'ha de tenir clar quin enfocament es té.
• Fonts documentals (hemeroteca).
◦ Fonts especialitzades. Poden ser fonts documentals o fonts vives.
• Fonts vives. Poden ser estructures de poder (poden canviar la situació) o vida comunitaria [el nostre reportatge ha de tenir com a mínim 5 veus vives] 3. S'ha de definir el rol que tindrem per poder estudiar el tema d'una manera extensa.
4. Comencem a treballar l'estructura. Hem de recuperar l'enfocament. Es decideix a quina font s'introduirà primer i com es farà. S'estructura amb paràgrafs (que cal tenir clar per què s'escriu, res és gratuït).
5. És recomanable fer un esquema amb l'ordre de les fonts que s'introduiran amb una justificació al costat. D'aquesta manera s'aconsegueix estructurar correctament mantenint l'enfocament.
L'opinió del periodista no ha d'aparèixer de manera explícita, sinó que ha d'estar present durant tota la narració.
Com fer una narració 1. Fer l'esquema de les fonts 2. Transcripció de les entrevistes/ recollir bé les veus --> marques de la veu pròpia / noms i cognoms 3. Notes de camp 4. Estructura: què explico, com ho explico, com introduir les citacions, les persones que m'han explicat el tema El primer paràgraf és important perquè situa dins de la història, dóna el tempo, introdueix les veus, ...