Taules resum (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 2º curso
Asignatura Anàlisis Clíniques i Diagnòstic de Laboratori
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 29/07/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Principals sistemes biològics Sistema Símbol Símbol LCR p.o Sistema Líquid cèfaloraquidi Medul·la òssia Múscul (esquelètic) Orina arterial a Intravenós capil·lar i.v.
c per via oral intramuscular subcutani i.m.
s.c.
Pacient Pèl Pac Pil venós (a) v Eritròcits Espermatozoides Esput Femta Hemoglobina Leucòcits Limfòcits Ers Spz Spu Fae Hb Lks Lfs Pell Plasma Proteïna Saliva Sang Semen Sèrum Suor Cut Pla Prt Slv San Sem Srm Sud SUBSTANCIA Glucosa Valor Normal (VN) 3,5- 6 mmol/L (san capil·lar) Insulina en San Hb A1c glicosilada Srm-Colesterol total Srm-Colesterol LDL Srm-Colesterol HDL Srm-TG >6,5% (san venosa total) Valor mig últims 3 mesos <200mg/dL(<5,2mM) <150mg/dL (<3,9mM) >35mg/dL (>0,9mM) 35-200mg/dL (0,4-2,3mM) MOs Mus Uri Hipoglucèmia Glucèmia<2,8mmol/L o 50mg/dL Colesterol esterasa, colesterol oxidasa, peroxidasa LDL=Total-HDL-TGa (Equació de Friedewald) enzims Lipasa, glicerol quinasa, gliceroldeshidrogenasa Hematologia Sigla Denominació RBC o RE ERITRÒCITS=recompte absolut de eritròcits HB Hemoglobina (g/L) =es determina per mètodes colorimètrics HTC o Ht Hematòcrit (L/L)= Determinació del volum de massa eritrocitària respecte al plasma Valor Normal 5 x1012/L H: 4,5-6 x1012/L D: 3,6-5,2 x1012/L H: 130-170 g/L D: 120-155 g/L 0,38-0,5 L/L Alteracions H<130=anèmia D<120=anèmia Sigla Denominació Valor Normal (valor sobre 1) obtingut per centrifugació Alteracions MIDA Microcitosis=VCM<80 (Ex: anèmia ferropènica) Normocitosis Macrocitosis=VCM>100 (Ex: anèmia Megaloblàstica) VCM Volum Corpuscular Mitja (fL) (serveix per classificar anèmies) 90fL 80-95 fL 𝑉𝐶𝑀 = 27- 32 pg pg=10-12g HCM Hemoglobina Corpuscular Mitja (pg) CHCM Concentració Corpuscular Mitja de Hemoglobina (g/L) IDE o ADE Amplitud o Interval de Distribució d’Eritròcits (%) = dispersió del volum dels Eritròcits. Diu si HB són del mateix tamany o no.
RET Reticulocitosis = recompte de reticulòcits LEU LEUCÒCITS NEU Neutròfils LIN Limfòcits MON EOS BAS Monòcits Eosinòfils Basòfils 𝐻𝐶𝑀 = CHCM = 𝐻𝐵 𝐻𝑇𝐶 Anèmies Megaloblàstiques, on tindrem:  A la sang central (medul·la òssia) hi haurà megaloblast (precursors d’hematies de mida gran)  A la sang perifèrica eritròcits de mida gran, i també neutròfils hipersegmentats de mida gran Hipocromia (Ex: anèmia ferropènica) Hipercromia o policromasia (Ex: A. Hemolítiques) Normocròmics Anisocromia = falta de uniformitat del color 300-350 g/L 10-15,5% 18-75x109/L 0,2-2,5% 6x109/L 4-10x109/L 45-70% 1,8-7,5x109/L Tamany=2 Hem 3-5 lobuls 20-40% 1,5-4,0x109/L Tamany <2Hem 3-10% 0,1-1,0x109/L Tamany=3 Hem Form C o E 1-5% 0,05-0,5x109/L Tamany=2 Hem 2 lobuls 0,0-0,5% 0,01-0,05x109/L Tamany=1,5-2 Hem 1 lobul MIDA IDE elevat Anisocitosis=desigualtat Ø eritròcits Leucopènies < 4 -10 < Leucocitosis (x109/L) Neutropènies < 1,8 - 7,5 < Neutrofílies (x109/L) Pelger-Huët: hiposegmentació < 3: típic de la mononucleosis Hipersegmentació: pleocariocitosis > 5. Típic d’anèmies carencials (megaloblàstica).
Limfopènia < 1,5 - 4,0 < Limfocitosis (x109/L) 0,2 - 1,0 > Monocitosis (x109/L) 0,05 - 0,5 > Eosinofília (x109/L) < 0,01 > Basofília (x109/L) Sigla Denominació PLT PLAQUETES PTC VPM IDP Ivy Plaquetòcrit = a partir de la corba de distribució de volum de plaquetes Volum Plaquetari Mig = mitjana del volum de cada plaqueta Amplitud de distribució de les plaquetes Temps de sangria Ivy Col/Epi Col/ ADP PFA-100 Mielograma: procedent de medul·la òssia Granulocítica Mieloblasts Neutròfila Promielòcits Mielòcits Metamielòcits Bandes Polinuclears neutròfils Eritroblastosi Proeritroblastos Eritroblasts basòfils Eritroblasts policromatòfil Eritroblast ortocromàtic Altres Polinuclears Eosinòfils Polinuclears Basòfils Limfòcits Plasmàtiques Monòcits Histiòcits /macròfags 60% 25% 15% Valor Normal 200x109/L 150-400x109/L 0,12-0,38x10-2/L 7,2-11,1 fL 9-16 fL ≤ 8 minutos 65 - 161 segundos 51 - 123 segundos Alteracions <100x109= Plaquetopènia >400x109=Trombocitosis Alteracions Eritròcits MIDA Anisocitosis = irregular FORMA Poiquilocitosis=coexistència de diferents formes Microcitosis = VCM <80 Ex. Anèmia ferropènica Macrocitosis= + VCM > 100 Ex. Anèmia megaloblàstica Megalocitosis = ++ El·liptòcits=E allargats amb extrems simètrics (Ex: Anèmia Ferropènica , El·liptocitosis Hereditària) INCLUSIONS INTRAERITROCITARIES Cossos de Howell-Jolly = cossos rodons de color vermell-violeta. (Ex: esplenectomía.) Anells de Cabot = línia prima en forma de vuit (Ex: Diseritropoyesis) Esquistocist o Hem fragmentats=petits, irregulars amb espícules (Ex: Anèmia hemolítica microangiopática) Puntejat basòfil = inclusions puntiformes de color blau-gris (Ex: A. Hemolítiques, SMD, Saturnisme) Paràsits =Plasmodium, agent causal de malària Hipocromia (Ex: A. Ferropènica) Dacriocist=Hem forma pera. Zona clara central (Ex: mielofibrosi primària, Invasió medul·lar) Esferocist= Hem petits, rodons sense zona central clara (Ex: Anèmia Hemolítica autoimmune, Esferocitosis Hereditària) Dianocist = zona central apareix amb major contingut hemoglobínic (Ex: Talasemias) Hipercromia (Ex: A. Hemolítiques) Anisocromia Equinocits o acantòcits = Hem amb espícules (Ex: Malalties hepàtiques, insuficiència renal) Drepanòcits o Hem falciformes= A. Falciformes (Hemoglobina S) COLOR Automatització de l’hemostàsia Determinació del temps de sangria Temps de protrombina Temps de tromboplastina parcial activada Valoració del fibrinogen ALTRES ALTERACIONS Reticulòcits = Hematies joves que tenen en citoplasma ribosomes i altres orgànuls, que amb tincions vitals (blau de cresol) precipiten en forma de ret. (Ex: A Hemolítiques) Rouleaux = Hematies en piles de monedes. (Ex: mieloma) Eritroblasts = precursor del eritròcit madur, en el adult es troba en medul·la òssia. Se observa en sang en situacions patològiques (Ex: anèmies severs, hematopoesis extra medul·lar) ≤8 minuts 0,8-1,2 0,8-1,2 2-4 g/L SUBSTANCIA Orina QUANTITAT NECESARIA 10-20 mL Femtes 0,5-2 Esput Sang 10 mL 10-20 mL Exsudat abdominal, peritoneal, bilis Abscés abdominal o hepàtic Biòpsies cutànies Mostres de pel LCR Bacteris, fongs Virus 5 mL 2-15 g mL (3-5 mL si hi ha infecció) CONSERVACIÓ (5-20 mL en Nevera màx. 24h sense MT sonda) Si no, àcid bòric a tª ambient màx. 24h Tª ambient < 2h 5-15 mL (líquides) Cary-Blair > 2h Nevera màx. 24h sense MT Per fer (0,5 mL hemocultiu: caldo de nens) cultiu MÉTODE EXTRACCIÓ Micció espontània Tª ambient màx. 24h amb MT Tª ambient màx. 24h amb MT Nevera màx. 24h amb sèrum fisiològic Tª ambient varis dies en placa de Petri estèril En tub i sense MT Escovilló o punció aspirat Escovilló o punció aspirat Punció Raspat Punció Expectoració profunda Punció SUBSTANCIA QUANTITAT NECESARIA 1-3 mL 1 ml CONSERVACIÓ Tª ambient màx. 24h Nevera màx. 72h Nevera, màx. 24h en flascó Líquid pleural i pericardíac Bacteris 5-10 mL Virus 1 mL Líquid articular 1 mL Tª ambient màx.
Bacteris Líquid ascític 5-15 mL Nevera màx. 24h en flascó Bacteris Exsudats Amb MT Bacteris Tª ambiental màx. 24h Virus Nevera màx. 24h Mostres genitals Sembrar al costat del pacient MT=medi de transport Bacteris i fongs: < 2h a Tª ambient o >2h -24h nevera a 4ºC. MT= Stuart/Amies Virus: < 24h nevera a 4ºC o > 24h congelador a -80ºC. MT= Hanks MÉTODE EXTRACCIÓ Punció 24h en tub Punció Punció Escovilló o aspiració Punció ...