TUBERCULOSI (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria Comunitaria
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 27/04/2016
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

TUBERCULOSI: - Mycobacterium tuberculosi Estigmatització per mortalitat i altres causes Afectació pulmonar. Altres localitzacions 1882 Robert Koch. Bacil de Koch Problemes actuals: sida  Immigrants  Resistència primària  Resistència secundària  Adherència tractament TUBERCULOSI: - - Història natural de la malaltia Contacte amb el bacil:  No infecció  90% infecció latent  10% malaltia Risc de desenvolupar la malaltia en 2 anys Factors que augmenten la susceptibilitat de l’hoste:  Socials i econòmics  Personals  Malalties i tractaments immunosupressors CLÍNICA GENERAL DE LA MALALTIA TUBERCULOSA: - Forma constitucional: astènia, anorèxia pèrdua de pes Forma febril: síndrome febril perllongat Forma asimptomàtica: troballa casual en la radiologia de tòrax.
Localització pulmonar: 75% dels casos, acompanyada la clínica amb tos, expectoració hemoptoica o franca hemoptisi, dolor pleurític.
Tuberculosi exrtrapulmonar: t. Limfàtica perifèrica, t. Pleural, t. Genitourinària, t.
Militar, t. Osteoarticular, t. Meníngia, t. Peritoneal, t. Laríngia PROVES DIAGNÒSTIQUES: - PPD. Interferó gamma en sang IGRAa. Interferó-gamma-release RX tòrax Tinció bacil·loscòpia i cultiu; esput, suc gàstric Clínica Exploracions més comlpexes: broncoscòpia Escàner PAUTA DE TRACTAMENT ESTÀNDAR: - Pauta curta i amb menys efectes secundaris i 95% al 100% curació      Isoniazida (5mg/kg/dia): 6 mesos Rifampicina (10mg/kg/dia): 6 mesos Piracinamida (35mg/kg/dia): 2 primers mesos Etambutol (25mg/kg/dia): 2 primers mesos Estreptomicina (15mg/kg/dia) ADHERÈNCIA AL TRACTAMENT: - La mesura en que el malalt respon al tractament i les “fa seves”, per tant implica un paper actiu del malalt en la seva pròpia cura Espanya: solament el 70% finalitza la teràpia NORMES GENERALS: - - Ingrés Aïllament: tipus i duració  Precaucions al tossir, mocadors de paper  Ventilació  Màscara  Dieta i repòs  Desinfectants Baixa laboral PROBLEMES DE LA PROVA DE LA TUBERCULINA: - Relacionats amb la persona: infeccions, VIH immunodeprimits vacunes, algunes malalties, edat, teràpia immunosupressora, depleció proteica, fallada renal crònica Relacionats amb el PPD: emmagatzematge i caducitat Relacionats amb la lectura: inexperiència i equivocacions Relacionats amb l’administració:  Insuficient quantitat  Permanència prolongada en la xeringa  Injecció profunda o molt superficial  Efecte Booster QUIMIOPROFILAXI: - Ioniazida 300mg/dia Pautes: 6 mesos, 9 mesos, 12 mesos Altres pautes útils PRIORITZACIÓ DE CONTACTES: - Alta prioritat: convivents i contactes íntims. VIH immunodeprimits. Edat inferior els 5 anys. Exposició amb risc Prioritat mitja: contactes causals sobretot nens entre 5-15 anys TRACTAMENT DE LA INFECCIÓ TUBERCULOSA: - Tractament preventiu de la infecció  No infectat, o sigui persona amb prova tuberculina negativa que té o ha tingut la possibilitat d’infectar-se en estar en contacte amb malalts que mantenen la bacil·loscòpia positiva a l’esput -  Nens fins els 18 anys. Infectats amb VIH. Persones amb tractaments immunosupressors Tractament de la infecció tuberculosa  També conegut com a profilaxi secundària, té com a finalitat evitar el desenvolupament de la malaltia tuberculosa en les persones que ja han estat infectades.
 Persones amb prova de la tuberculina positiva TUBERCULOSI (apunts classe): - Bacil de coc Nòdul en estat latent: no provoca simptomatologia (90%) Hi ha vegades que es forma una caverna que provoca la malaltia (10%) Les persones que tenen el nòdul poden tenir la malaltia en qualsevol moment En els dos casos la persona està infectada Només en el cas de la malaltia es pot contagiar a altres persones. Els que no tenen la simptomatologia no poden contagiar Després de 2-5 anys d’haver-se infectat augmenta el risc de patir la malaltia Prova de la tuberculina: no es tracta d’una prova discriminatòria perquè tan en el cas de la malaltia com de la persona infectada sense simptomatologia donarà positiu.
La prova es realitza per prevenir la progressió de la malaltia en la persona La prevenció és molt important, sobretot en el cas de les persones que ja han passat 2 anys o més de la infecció.
...