Tema 05_Atenció farmacèutic II_Farmàcia Clínica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica
Año del apunte 2016
Páginas 9
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes Tema 5: Atenció farmacèutica II Antecedents en el nostre entorn La primera llei que fa referència al farmacèutic apareix al 1997: Llei de Regulació de Serveis de les Oficines de Farmàcia. És en aquest any que es regulen els serveis farmacèutics a nivell de les oficines de la Farmàcia. “La llei es proposa millorar l’atenció farmacèutica a la població, atenent a demandes socials reiterades, mediant les següents mesures: regulació de la definició i les funcions de les OF...
-Serveis bàsics que el farmacèutic d’oficina de farmàcia ha de prestar a la població: Els medicament donen problemes si hi ha una demanda de la societat per disminuir i prevenir això i apareix per demanda social els serveis bàsics que el farmacèutic ha d’oferir a la població: 1. L’adquisició, custodia, conservació i dispensació dels medicaments i productes sanitaris 2. Vigilància, control i custodia de les receptes dispensades 3. Garantia de l’atenció farmacèutica, en la zona farmacèutica, als nuclis de població en els que no existeixi OF.
4. L’elaboració de formules magistrals i preparats oficinals, en els casos i segons els procediments i controls establers.
5. La informació i seguiment dels tractaments farmacològics als pacients 6. La col·laboració en el control i ús individualitzat dels medicaments, a fi de detectar les reaccions adverses de la farmacovigilància 7. La col·laboració en els programes que promoguin les Administracions Sanitàries sobre: a. Garantia de qualitat de l’assistència farmacèutica i de l’atenció sanitària en general b. Promoció i protecció de la salut c. Prevenció de la malaltia i l’educació sanitària 8. La col·laboració amb l’Administració Sanitària en la formació i informació dirigides a la resta de professionals sanitaris i usuaris sobre l’ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
9. L’actuació coordinada amb les estructures assistencials dels serveis de salut de les Comunitats Autònomes.
10. La col·laboració en la docència per l’obtenció del títol de llicenciat en Farmàcia...
Ara una de les consultes més actual és que passa amb la insulina biosimilar, és la última novetat.
Aquest mateix any apareix un llibre sobre el cribat de diferents pacients amb diferents malalties que s’estén com a promoció de la Salut. 1997: Llibre Blanc per a la integració de els activitats preventives a l’OF.
-Activitats del farmacèutic d’oficina de farmàcia en la promoció de la salut i prevenció de la malaltia: Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes A nivell del que és el sistema Espanyol el més similar als EEUU, al any 2002 apareix el primer Consens d’Atenció Farmacèutica. El document està respatllat per les unitats sanitàries, apareix perquè no hi ha cap consens en el sentit cap a on va la nostra professió. L’editor és el Ministeri de Sanitat i Consum (MSC). Direcció General de Farmacia i Productes Sanitaris (DFGyPS). 2002: no té d’identitat normativa i compta amb el suport de les Autoritats Sanitàries. Aleshores aquest any apareix aquest primer consens on hi ha dues columnes: blava i blanca: -Què es pretén? Potenciar les activitats assistencials orientades fonamentalment al pacient que utilitza medicaments.
-Com? Implantació generalitzada de la pràctica del seguiment del tractament farmacoterapèutic del pacient pel fàrmac.
Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes Per un lloc, el foc el posem en el medicament, que és allò important. I en l’altra part són activitats clarament orientades al pacient. Como clau està el seguiment farmacoterapèutic que és pròpiament atenció farmacèutica i aquí ja em responsabilitzo del que fa el pacient. Això és una mica com els metges.
Pautes per la implantació generalitzada de la AF: - Oferta d’una Cartera de Serveis que responen a la necessitat i demandes de la població Serveis com instrument de mesura (registre) i avaluació de l’activitat a desenvolupat amb la AF 3 serveis essencials professionals o Dispensació de medicaments (informada, activa) o Indicació farmacèutica (o consulta) o Seguiment farmacoterapèutic personalitzar Per implantar de manera generalitzada proposaven una Cartera de Serveis que plantejaven el registre de les activitats del farmacèutic, serveis com instrument de mesura (quantes consultes al dia? Quants medicaments?..) i per altra banda avaluar l’activitat (això que fa el farmacèutic aporta alguna cosa?).
Després apareix en el 2008 un fòrum d’atenció farmacèutica, el que es fa és “don venim i fins a on hem arribat”.
No contents amb això, apareix un altre fòrum de farmàcia comunitària (2010). I a pareix la Guia Pràctica dels Serveis d’Atenció Farmacèutica, el de dispensació, de seguiment i de consulta.
Aproximadament una de cada 5 prescripcions en els pacients ancians és inapropiada. A pesar d’aplicar criteris de prescripcions. Hi ha alguns que donen més risc que benefici.
Los PRM majoritaris són similars als institucionalitzats que hospitalitzats: diagnòstic insuficient i símptomes, dosis inadequada, regim de dosificació no adequat, probabilitats d’efectes adversos). En el caso de institu… Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes Les noves teràpies van cap al Medication Therapy Management, això en les persones que hi ha més interès. Sol ser en persones que tinguin més trànsit assistencial (va a molts metges, urgències, atenció primària, especialista…) on hi ha un moment on no sap que pren. També cal tenir en compte en pacients que pren medicacions complicades. Després en pacients amb polimedicació, on normalment tenim ancians, és un focus molt important. Pacients amb història de no adherència (que no prenen els medicaments). Pacients amb limitacions per entendre, per comprendre.
Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes El focus és el pacient i al voltant d’això ens hem de posicionar tots els professionals, i a partir d’aquí parlem de maneig de medicació,...Tema vacunació, tema farmacovigilància, el tema de consultes en farmacoteràpia. D’aquesta en el nostre país tenim els Serveis Professionals Farmacèutics, que són els serveis professionals prestats pels farmacèutics que fan servir les seves habilitats i els coneixement per adoptar un paper actiu en l’assistència sanitària del pacient, mitjançant una interacció eficaç tant amb els pacients com amb altres professionals de la salut.
Després tenim el Catàleg de SPF en el que figuren les especificacions de cada servei.
- SPF relacionats amb el medicament (i PS) SPF relacionats amb la salut publica Per exemple servei de adherència al pacient i li vaig a explicar i quantificar el % de compliment.
Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes -Catàleg de SPF en farmàcia comunitària relacionats amb el medicament (i PS): -Catàleg de SPF en farmàcia relacionats amb la salut publica Després tenim els serveis relacionats amb la salut pública.
Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes Tenim la Cartera de serveis (Foro AF-FC) El últim document que existeix a nivell nacional és la Declaració de Córdoba: Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes Al Maig de 2015, el Fòrum d’atenció farmacèutica en Farmàcia Comunitària (Fòrum AF-FC): ha consensuat una nova definició del que s’ha definit amb el títol de: Serveis Professionals Assistencials Farmacèutics.
Avui dia, s’està demanant tenir accés a la història clínica del pacient des de la oficina de farmàcia para tal de dar una millor atenció farmacèutica.
...