QUIMIOTERÀPICS (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura farmacologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 30/09/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Fàrmacs quimioteràpics

Vista previa del texto

TEMA 17: FÀRMACS ANTINEOPLÀSICS Tractament pel càncer El cicle de reproducció de la cèl·lula és de 21 dies, per això cada dia 21 dies es fa la quimioteràpia, perquè així no permeten que es reprodueixin tant ràpidament.
QUIMIOTERÀPICS: Quimioteràpia primària o pal·liativa: - TT curatius en càncers no avançats - Càncers avançats que no tenen TT alternatius.
- Es millora la qualitat de vida i es perllonga el temps fins que avança el tumor.
Quimioteràpia neoadjuvant: - TT complementari a un TT local alternatiu.
MECANISMES D’ACCIÓ FÀRMACS: Els quimioteràpics actuen segons les fases del càncer. Hi ha molts efectes adversos, perquè aquests no saben diferenciar les cèl·lules bones, i les cèl·lules malignes, i per tant, ho eliminen tot.
1. ANTIMETABOLITS: - METROTREXAT:  És específic de la fase S.
 És un fàrmac que capta l’àcid fòlic (imprescindible per la reproducció cel·lular) per tant necessita un aport extra d’aquest àcid.
 S’utilitza en tractament de psoriasis greus, malaltia de Crhon, artritis reumatoide.
 Aquest fàrmac quan s’utilitza per via endovenosa, IM, via oral o intratecal sol ser quimioteràpic, i per via oral pot ser per tot aquell tipus de patologies autoimmunitàries.
 És teratogen  és important, perquè es pot utilitzar quan la persona no té problemes neoplàsics.
-  És de color groc.
 EI: Nàusees, vòmits i diarrees.
5 – FLUOROURACIL (5 – fu)   És específic de la fase S.
 Via IV o via tòpica en càncer de pell. També s’utilitza per algunes leucèmies.
 S’utilitza amb el càncer de colon  Efectes adversos: nàusees, vòmits, diarrees, alopècia, greus ulceracions a la mucosa bucal i lesions gàstriques, anorèxia.
 Síndrome ma – peu  comença amb una vesícula i acaba amb una úlcera. Es lesiona el palmell de la mà i tot a nivell gàstric (moltes llagues a la boca).
 - Se’ns lesiona el palmell de la mà i tot a nivell gàstric (llagues dins la boca).
CAPECITABINA:  És específic de la fase S  Via oral  Càncer de mama metastàtic i càncer colorectal (avançat) així no han de baixar cada dia a punxar-se.
 Acció igual a 5-FU (però no tantes lesions gastrointestinals)  Efectes adversos: lesions gastrointestinals  Interaccions: fenitoïna i acenocumarol .
2. TAXANS: PACLITAXAL i DOCETAXAL  Càncer d’ovari avançat i mama metastàsic  Fase G2/M  Precaució en IH  Efectes adversos: Neutrocitopènia, per això es fa una analítica abans de començar per mirar que tot sigui correcte, perquè després del tractament solen baixar tots, és a dir, la persona queda immune deprimida. Aquest fàrmac FILGASTRIM, és com una insulina que ha d’estar a la nevera i s’ha de punxar SC, i aquest activa la medul·la òssia i fabrica més cèl·lules immunitàries. A més a més, provoca neuropatia perifèrica, tenen molt dolor a les mans i els peus  És aconsellable que es posin uns mitjons dels avions, (no tenen cap costura i molt amples)  i dormen millor.
 Efectes adversos del Paclitaxel: bradicàrdia asimptomàtica i transitòria.
 Efectes adversos del Docetaxel: retenció hídrica  Un avantatge que tenen és que provoquen alopècia, però no nàusees ni diarrea.
 El problema principal són les reaccions D’HIPERSENSIBILITAT (dispnea, urticària i hipotensió)  per això 20 minuts abans de la infusió s’ha de donar DEXAMETASONA (cortisona), DIFENHIDRAMINA (antihistamínics H1) i ANTI H2 (ibuprofè)  així intentem evitar les reaccions d’hipersensibilitat.
3. ALCALOIDES DE LA VINCA: VINBLASTINA, CINCRISTINA, VINORELBINA (via oral)  Actuen sobre el fus mitòtic (fase M)  Endovenosos  Efectes indesitjables: Hiperuricèmia, nàusees....
 Precaucions en IH  Molt alerta si s’extravasen: flebitis o cel·lulitis.
 Interaccions: fenitoïna, carbamazepina.
4. ALQUILANTS: - CICLOFOSFAMIDA:  Via oral i via endovenosa.
 Efectes indesitjables: Depressió medul·la òssia, cistitis hemorràgica, amenorrea, esterilitat (es solen treure òvuls o espermatozoides i es congelen).
 Antídot: MESNA endovenosa (quan la persona queda molt xafada, ja que capta la ciclofosfamida que no havia actuat i la bloqueja) i molta hidratació (es dóna molt suero fisiològic, perquè té molta nefrotoxicitat)  Deixen el sistema immunitari molt baix. Costa molt recuperar. Important donar FILGASTRIM.
Normalment al principi mai es dóna la dosi total.
- MELFALAN:  Via oral. És molt efectiu. Però mai saps la concentració que tens.
 Mieloma múltiple  Cal individualitzar la dosi, ja que l’absorció intestinal del fàrmac és diferent.
5. ANTRACICLINES: DOXORRUBINA  Endovenosos  Extravasació provoca necrosi hística  Efectes adversos: cardiotoxicitat important  important fer electrocardiograma molt sovint.
 Venes on es realitza la perfusió i la orina tenen una coloració vermella.
6. ANÀLEGS DEL PLATI: - - CISPLATÍ:  Molts vòmits importants durant 4 o 5 dies.
 És nefrotòxic (dosi depenent) . Cal molta hidratació per evitar-ho  Ototòxic, provoca hipomagnesèmia i hipocalcèmia.
 Neurotoxicitat.
CARBOPLATÍ:  Nàusees i algun vòmit  Mielodepressió PREPARACIÓ DE CITOSTÀTICS: Camp estèril, ben protegits, amb una campana de doble flux...
SOBRECOMPLIMENT: Es dóna amb els fàrmacs que requereixen períodes de descans entre els diferents cicles de tractament. Ex: SUNITINIB, 4 setmanes de tractament diari seguides de dues setmanes de descans.
Aquest període de descans és essencial per poder assegurar l’efectivitat i, sobretot, la seguretat del tractament i la seva continuïtat. Sobretot en fàrmacs de via oral.
Saber quina hora exactament s’ha de prendre, quins són els efectes adversos tenen....
RECOMENACIONS QUIMIOTERÀPICS ORALS: - Manipular el menys possible els comprimits o càpsules - Rentar-se les mans abans i després de manipular la medicació - Treure de l’envàs els medicaments just abans de prendre la medicació - Mantenir sempre el mateix horari de presa - Els comprimits han de tragar-se sencers amb un vas d’aigua, sense mastegar i en cas de tocar alguna mucosa, cal rentar la zona amb molta aigua.
- En cas que s’hagi de dissoldre en aigua, emprar un vas de vidre i només utilitzar-lo per aquesta finalitat.
- En cas que sigui un cuidador qui manipuli els aliments cal que ho faci amb guants.
...