Bloc 1: Documentació científica (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació (MeDiTI)
Profesor A.
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 13/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Rocío Hervás Mètodes, dissenys i tècniques d’investigació 2n Semestre BLOC 1 DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA Rocío Hervás Mètodes, dissenys i tècniques d’investigació 2n Semestre 1. La cerca bibliogràfica La cerca bibliogràfica de documentació científica en psicologia es realitza a partir, sobretot, de dos recursos. PsycInfo (APA, Tesauro) i WebOfScience (ISI).
També es poden fer servir altres recursos com el Medline, Google, ERIC, Teseo, etc.
Després de fer tota la recerca necessària, unim la bibliografia amb un programa de gestió bibliogràfica anomenat Mendeley.
1.1. PsycINFO La cerca bibliogràfica a PsycINFO permet una cerca més eficient ja que hi ha una classificació de les referencies a través d’uns termes estandarditzats anomenats descriptors, que permeten la fàcil localització de la informació.
Amés a més aquest recurs ens ofereix el gestor Tesauro que ens permetrà conèixer quins són els descriptors més adequats que hem d’utilitzar per aconseguir que la nostra cerca sigui el més exhaustiva possible.
Cerca Booleana La cerca Booleana permet unir dos o més conceptes mitjançant nexes lògics.
Els tres nexes lògics que es poden realitzar en cerca booleana són:  AND  Busca els documents que incloguin tots els termes que s’hagin unit per aquest nexe. Per exemple si busquem Aphasia AND Agnosia, obtindrem aquells documents que inclouen els dos termes. No quedaran incloses aquelles referencies que tractin només una de les coses.
 OR  Busca documents que incloguin un dels dos termes que s’han unit amb aquest nexe. Per exemple si busquem Aphasia OR Agnosia, per tant ens retornarà documents que tractin sobre qualsevol d’aquests dos conceptes.
 NOT  Permet excloure els documents que incloguin els termes indicats. Per exemple si busquem Aphasia NOT Agnosia, obtindrem aquells documents que continguin el concepte Aphasia excepte els que continguin el terme Agnosia.
Rocío Hervás Mètodes, dissenys i tècniques d’investigació 2n Semestre La cerca Booleana la trobem en molts recursos de cerca bibliogràfica però el PsycINFO conté a més unes funcions addicionals que permeten ampliar o restringir la cerca. Al PsycINFO trobem les següents eines:  Símbols de truncament  S’utilitzen per crear cerques que incloguin caràcters desconeguts o diferents terminacions.
 Operadors de proximitat  Serveix per buscar dues o més paraules que es trobin separades entre si per un nombre determinat de paraules.
 Comelles  Utilitzant les comelles, podem obtenir frases exactes.
1.2. WebOfScience El WebOfScience es tracta d’un altre recurs per poder trobar les diverses fonts bibliogràfiques a les diferents bases de dades.
El primer que cal tenir en compte és que aquest recurs no compta amb Tesauros i per tant hem de fer una cerca en angles i per l’ús del llenguatge natural, és necessari la utilització dels sinònims necessaris.
La cerca general es pot realitzar utilitzant els següents camps: Topic, Author, Adress or Source Title.
A més a més en aquests camps es poden utilitzar, igual que en el PsychInfo, els nexes lògics (cerca booleana).
També comptem amb operadors de proximitat (Si indiques varies paraules entre parèntesi, el cercador retornarà els documents que continguin les paraules indicades en el mateix ordre indicat); i els truncaments: o L’asterisc substitueix un nombre de caràcters indefinit.
o El símbol d’interrogació, substitueix un caràcter, dos símbols d’interrogació en substitueixen dos, etc.
o El dolar, substitueix un caràcter o ningun.
Rocío Hervás Mètodes, dissenys i tècniques d’investigació 2n Semestre El factor d’impacte Los Journal Citation Reports ofereixen anualment informació bibliomètrica com el numero de vegades que han sigut citats els articles, el major impacte...
Sense dubte, l’indicador més conegut que es pot obtenir del JCR és el factor d’impacte.
El valor del factor d’impacte no s’interpreta de manera absoluta sinó que s’ha de posar en relació amb el valor de la resta de revistes de la mateixa categoria. Es mostrarà el quartil en el qual s’ha mantingut la revista dins de la seva categoria durant els últims anys.
2. Cerca d’indicadors de qualitat i evidència Els indicadors de qualitat i evidència s’encarreguen de valorar el factor d’impacte (JCR). El factor d’impacte mesura el nombre de cites que té una revista, però no en un article.
...