5. Emocions (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Criminología + Derecho - 1º curso
Asignatura Sociologia general
Profesor J.T.
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 29/06/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Apunts de l'assignatura sociologia general del grau de criminologia amb el professor Jordi Tena, de l'any 2016

Vista previa del texto

Sociologia general 1º Criminologia UAB TEMA 5: EMOCIONS Moltes vegades a la vida la gent actua seguint normes, i moltes altres, seguint emocions. És un tema molt complex, no hi ha acord en la definició.
A vegades parlem d’emocions en 2 sentits: tret de caràcter, o el que ha motivat una conducta concreta.
Molts cops podem estar sota la influència d’una emoció i actuar d’acord amb aquesta, però no ser-ne conscients.
5.1: QUÈ SÓN LES EMOCIONS Les emocions són una de les tres grans fonts de motivació de la conducta humana.
Existeixen 5 dificultats per definir-les: - Disposició de caràcter o succés puntual.
- Es pot no ser conscient de que s’està sota la influència d’una emoció: protoemocions - No són ni passions ni impulsos viscerals.
- Probablement no formen una classe natural - No està clar quina es la funció de les emocions.
No hi ha consens sobre què és com a tal una emoció.
Hi ha emocions que han tingut una funció evolutiva. Un exemple és la culpa, que ha provocat la creació d’una sèrie de normes que ens han fet evolucionar fins al que som ara. Aquesta emoció es veu molt il·lustrada en el mite d’Edip: Abans de néixer Èdip, un oracle va dir al seu pare que el seu fill el mataria i es casaria amb la mare. Espantat, quan neix el fill l’abandona. Al cap d’uns anys Èdip acaba esdevenint rei d’un poble enemic al seu d’origen, i en una guerra mata el seu pare (sense saber que és el seu pare) i es casa amb la seva mare (sense saber que és la seva mare). Quan s’assabenta de la veritat, la culpa el porta a arrencar-se els ulls, i la mare es suïcida.
Per tant, en aquest mite es pot veure com una emoció porta a les persones a actuar d’una determinada manera.
Les protoemocions són emocions que encara no han estat definides (a l’antiga Grècia la culpa era una protoemoció).
1 Sociologia general 1º Criminologia UAB No està clar que existeixi el concepte general d’emoció, perquè amb aquest concepte posem en un mateix sac moltes coses diferents. Hi ha emocions lligades a les normes. D’altres han tingut un paper evolutiu fonamental i ens han fet sobreviure com a espècie (por, culpa). Altres no tenen una funció massa clara.
5.2: EL MODEL DE CONDUCTA BASADA EN L’EMOCIÓ: DE LA COGNICIÓ A L’EMOCIÓ Cadena causal Percepció  Cognició  Emoció  Tendència d’acció Els meus sentits perceben alguna cosa de l’exterior (percepció), aquesta arriba al cervell i es crea una creença (cognició). Les creences generen emocions, i aquestes em porten a comportar-me d’una determinada manera (tendència d’acció) La creença no té per què ser sempre certa i objectiva, sinó que pot estar esbiaixada per una emoció.
CREENÇA EMOCIÓ A li ha causat un mal injust a B B sent ira envers A A li ha causat un mal injust a B en presència de C C sent indignació envers A A és dolent B sent odi envers A A és dèbil o inferior B menysprea A B menysprea A A sent vergonya A s’ha comportat de manera injusta o immoral A sent culpa A té quelcom que B desitja B sent enveja A s’enfronta a un perill imminent A sent por ? B s’enamora d’A A ha ajudat B B sent gratitud envers A A pateix un mal immerescut B sent llàstima d’A 2 Sociologia general 1º Criminologia UAB Hi ha emocions desencadenades sense necessitat d’antecedent cognitiu (com el desig sexual), i d’altres que són desencadenades sense cognició, és a dir, es generen abans que es generi la creença. Amb la por passa sovint, reaccionem unes dècimes de segon abans no sabem què origina la reacció. En situacions així, l’estalvi de temps és evolutiu. El coneixement abstracte guanya poder motivacional quan va unit a senyals visuals (imatges als paquets de tabac, per exemple).
L’esquema (taula) interior és l’ideal, però a vegades no es compleix, també hi ha indeterminacions entre el desencadenant i l’objecte de l’emoció.
5.3: EL MODEL D’ACCIÓ EMOCIONAL: DE L’EMOCIÓ A L’ACCIÓ Impacte directe de l’emoció sobre l’acció.
- Debilitat de la voluntat en sentit estricte.
o Una persona desitja fer X o Aquesta mateixa persona també desitja fer Y o En el moment de l’acció creu que és millor fer X o La persona fa Y Les tendències d’acció EMOCIÓ TENDÈNCIA D’ACCIÓ Ira/indignació Causar-li patiment a l’objecte de l’emoció Odi Fer que l’objecte de l’emoció deixi d’existir Menyspreu Marginar, evitar l’objecte de l’emoció Vergonya Fugir, amagar-se, suïcidar-se Culpa Confessar, reparar el mal causat, infligir-se mal a un mateix.
Enveja Destruir l’objecte envejat o el seu posseïdor Por Fugir o lluitar Amor Apropar-se i tocar l’objecte, ajudar-lo, tractar d’agradar-li Llàstima Tractar de consolar o alleujar el mal de l’objecte de l’emoció Gratitud Ajudar l’objecte de l’emoció 3 Sociologia general 1º Criminologia UAB Hi ha emocions que tenen tendències d’acció bastant diferents, per exemple, la por em pot portar a lluitar, fugir, o bé pot fer que em quedi paralitzat.
Les emocions em porten amb molta força a actuar d’una determinada manera, sense pensar en les conseqüències.
M’afecta més que algú em faci mal a mi que no veure com algú està fent mal a un altre.
Impacte de l’emoció sobre els desitjos Diferències en la intensitat Ira > Indignació Interacció > Comparació La ira és més intensa que l’enveja, també, perquè les emocions de comparació com l’enveja tendeixen a ser menys intenses.
Hi ha emocions amb tendències d’acció que impliquen deixat de guanyar / assumir costos.
- Menyspreu: aïllar algú - Indignació: sancionar-lo activament - La gent és més propensa a deixar de guanyar (aversió a la pèrdua – loss aversion). Em fa més por perdre una cosa que ja tinc que no deixar de guanyar una cosa que podria guanyar en un futur.
Assumpció de pèrdues materials com a senyal de menyspreu L’aspecte material de la sanció que importa és quant li costa al sancionador penalitzar al destinatari, i no quant li costa al destinatari ser penalitzat. Quant més costi negar-me a tractar amb tu, amb més força sentiràs el menyspreu que hi ha darrere de la meva negativa, i més urgent serà la teva vergonya. (Elster) Propietats de les tendències d’acció: - Ràpida decaiguda (no sempre: amor, venjança) - Bretxes d’empatia de calent a fred i de fred a calent - Molt intenses i breus (habitualment) 4 Sociologia general 1º Criminologia UAB Impacte de l’emoció sobre les preferències formals Les emocions generen - Impaciència: o Preferència per obtenir una recompensa ara, en el moment, abans que fer-ho en el futur. Una persona impacient podria preferir obtenir ara un benefici X abans que un benefici Y més elevat però que implica esperar més temps.
- Urgència: o Preferència per actuar ara enlloc de fer-ho més endavant.
Impacte de l’emoció sobre les creences - - Es poden reforçar mútuament: o A estima B o A només percep les virtuts de B o Aquesta percepció esbiaixada augmenta l’amor d’A per B Afectació directa: o - Creences esbiaixades per l’emoció (per exemple, pensament desideratiu) Afectació indirecta: (a través de la recollida d’informació) o Creences de poca qualitat (per exemple, motivat per la urgència recullo poca informació) 5 ...

Tags: