TEMA 1. PREVENCIÓ DEL FRAU (2na part) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias y Tecnología de los Alimentos - 4º curso
Asignatura Control de Qualitat de Processos i Productes
Profesor C.
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 16/10/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

GESTIÓ DE LA QUALITAT DE PROCESSOS I PRODUCTES ARUIZPEREZ TEMA 1. PREVENCIÓ DEL FRAU (2na part) a. Anàlisi de gravetat 3 aspectes: salut, economia i opinió pública Gravetat menor (valor=1): no risc per a la salut, percentatge inapreciable del adulterant Gravetat major (valor=3): risc per a la salut, percentatge important Gravetat crítica (valor=5): risc elevat per a la salut, percentatge elevat en el producte. Pressió mediàtica.
b. Avaluació del risc On hem d’actuar? Si ens surt alguna cosa amb risc baix, ens oblidem. Si surt groc, és un risc mitjà. En aquest color, s’ha de considerar la probabilitat de detectar l’adulterant: ▪ Fàcil i econòmic: risc baix ▪ Difícilment detectable o car: risc alt On s’ha d’atacar és en el de color vermell.
2. Mesures de prevenció i/o mitigació GESTIÓ DE LA QUALITAT DE PROCESSOS I PRODUCTES a. Mesures sobre el processat intern i. Plans d’higiene i neteja ARUIZPEREZ GESTIÓ DE LA QUALITAT DE PROCESSOS I PRODUCTES ARUIZPEREZ 1. Evitar la presència de restes de matèries primeres utilitzades amb anterioritat ii. Pla de traçabilitat 1. Evitar emmagatzematge i etiquetat erronis 2. Evitar la confusió entre matèries primeres iii. Pla de calibratge 1. Evitar la defraudació en el pes efectiu dels productes 2. Evitar l’addició de quantitats/proporcions d’ingredients erronis iv. Pla de formació i capacitació del personal v. Anàlisi de qualitat del producte b. Mesures sobre el proveïdor i. Enviament del qüestionari 1. Senzill. Cap cost econòmic 2. Fiabilitat baixa ii. Auditories sobre paper 1. Cap cost econòmic 2. Fiabilitat baixa 3. Inversió de temps 4. No es tindrà registrades si comet irregularitats iii. Auditoria anunciada 1. S’observa el funcionament de la instal·lació de manera directa 2. Desplaçament a les instal·lacions 3. Preparació prèvia de l’auditat iv. Auditoria no anunciada 1. S’observa el funcionament de la instal·lació un dia representatiu 2. Atmosfera de desconfiança v. Exigència de certificacions 1. Fiabilitat alta 2. Segons el volum del negoci, el proveïdor es pot negar. Si un client et demana que et facis la IRC i el què et compra és molt poc, l’empresa es pot negar.
vi. Exigència d’auditories als proveïdors del proveïdor 1. Fiabilitat alta 2. Segons el volum de negoci, el proveïdor es pot negar vii. Pla de mostreig 1. Fiabilitat alta 2. Elevat cost econòmic 3. Incomoditat per a l’auditat viii. Identificació de punts crítics de control de frau GESTIÓ DE LA QUALITAT DE PROCESSOS I PRODUCTES ARUIZPEREZ ix. Sistema de vigilància i límits crítics Vigilància continuada, fàcil i ràpida de realitzar 1. Què 2. Com 3. On 4. Freqüència 5. Responsable 6. Registre Límits crítics quantificables i objectius.
Justificar valors de referència Decisions fonamentades i actualitzades.
x. Mesures correctives Si superen els límits crítics, no conformitats.
1. Revisar 2. Determinar les causes 3. Avaluar la necessitat d’adoptar mesures 4. Implantació 5. Definir responsabilitats i registres associats 3. Validació i verificació del sistema a. Definir la finalitat, el mètode, la freqüència i la responsabilitat de les activitats de verificació b. Registrar els resultats i comunicar-los 4. Registres ...

Tags: