Soluciones Ejercicios Expresión Gráfica (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto - 1º curso
Asignatura Expresión gráfica
Año del apunte 2014
Páginas 23
Fecha de subida 25/08/2014
Descargas 11
Subido por

Descripción

Soluciones a los ejercicios de modelado 3D mediante SolidWorks.

Vista previa del texto

A continuació s’inclouen els plànols de les peces tipus A, proposades en l’assignatura de TRG (a partir de l’A62) que venen donades en els respectius models en perspectiva acotada.
La intenció és que, per a totes aquelles peces que no es puguin resoldre a classe, aquests plànols serveixin a l’estudiant de model comparatiu, per valorar el seu treball individual un cop ja realitzat, per tant, no es tracta de models per copiar.
Ha de quedar clar que les propostes que s’adjunten no representen una solució única per a cada model, ja que tots ells admeten una gran varietat de solucions també correctes.
Però poden servir d’ajut per valorar, contrastar i discutir les pròpies solucions que cadascú aporti en la personal resolució de cada cas.
0 60 30 R6 150 B 475 80 A 180 19 29 180 75 105° 0 10 0 15 R 60 60 0 15 85 300 0 B R4 M 60 0 R6 40 5° 14 215 100 350 136 20 350 500 A 70 80 66 60 15 0 Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup Professor Escala 1:10 Nom Exercici NOTA A - 062 B 26 40 24 M40 2x 8 30 40 R5 60 36 B 45° 80 SR A-A 50 2 10 SR70 98 150 100 20 16 0 R3 8 25 50 8 A Expressió Gràfica a l'Enginyeria A Cognoms Grup Professor Escala 1:2 Nom Exercici NOTA A - 69 25 A R 10 42 16 A 16 6 110 70 14 10 16 17 ° 80 10 46 4 64 72 68 0 R2 4x 6 180 55 100 40 2xM 16 2x 24 140 Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup Nom Exercici Professor Escala 1:2 NOTA a76 26 A 35 3xR6 33 9 R2 6 40 ° 29 0 11 30 24 80 12 M 12 12 6 40 54 44 34 6 ° 155 14 26 12 22 140° A 100 2 R1 55 14 R2 0 75 24 37,50 8 14 28 Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup Professor Escala 1:2 Nom Exercici NOTA A78 A 12 R1 0 6 11 11 30 R 0 M2 11 11 10 12 24 40 155 125° 22 ° 20 10 50 60 135° A Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup Professor Escala 1:1 Nom Exercici NOTA a81 A-A A 80 0° 50 11 10 140 B 70 20 10 10 30 10 60 10 10 4x R2 0 180 80 A B 200 150 35 2xM2 25 0 50 55 R2 0 25 20 180 300 Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup Professor Escala 1:5 Nom Exercici NOTA a102 26 A 20 12° 20° 15 8 10 86 22 34 84 R10 24 50 12 12 88 36 110 18 20 R 10 6 20 R M 10 30 30 20 50 A Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup Professor Escala 1:2 Nom Exercici NOTA A133 28 A 14 B 14 R1 4 20 20 8 8 20 34 14 65 ° 40 16 40° 46 A 75° 12 32 B 14 3 R10 8 R2 0 12 M 2x 8 180 10 78 ° 150 Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup Professor Escala 1:2 Nom Exercici A136 NOTA 40 25 25 ° 135 5 20 25 45° 10 45° 45° B 30 30 80 15° 10 A 100 = B A = 75 M1 0 30° 2x 50 100 20 20 40 10 10 10 100 0 10 Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup Professor 10 Nom Escala 1:2 Exercici NOTA A 142 2, 5 R 0,5 3 B R 2, 5 3 15 5 4 6 A 3 12 0° R2 10 15° 5 7 2,5 3,5 1 10 30 A B 5 4 5 17 3 2,5 2xR2 4 2 4 2x ,4 1,5 10 20 15 2x R 5 8 M2 40 Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup Professor 40 Nom Escala 2:1 Exercici NOTA A 145 15 80 45° 130 M = = 50 0 15 30 90 160 110 80 45° 35 A 135 ° 20 45° 25 110 25 2x 80 40 10 25 2xM Cognoms Expressió Gràfica a l'Enginyeria 45° = 15 0 27 5 A Grup Professor Q Nom 10 5 200 = 10 0 4 49 5 75 250 30 Escala 1:5 Exercici NOTA A146 4 70 30 30 40 R90 S 40 10 R10 R1 0 M20 75 25 25 25 12 0° 25 A-A 30° 30 30° 42° R25 30 ° ° 42 B 0 21° A 15° R3 R1 5 A B Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup Professor 10 Nom Exercici A 148 P1 G10 2009-10 QT Escala 1:2 NOTA R1 50 50 135 ° 30 75 R50 80 45° 40 35 20 30 A 57 M A 0 15 150 150 20 60º B 10 110 R65 15 0 15 90 R 15 R 20 R 5X S 40 200 12 5 B Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup Professor 20 Nom Exercici A 149 P1 G20 2009-10 QT Escala 1:5 NOTA 30 ° R2 30 = 20 = 4 5° 0 R8 R3 0 5 B 20 30 10 M 10 40 B 10 A A 10 135 ° 10 15 R 30 40 10x45º 60 35 40 R5 25 45° 5 50 60 80 130 45 5 Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup Professor 30+Q Nom Exercici A 150 P1 G30+Q 2009-10 QT Escala 1:2 NOTA 40 70 B 80 35 20 5 30° 25 20 10 SR1 10 35 35 110 15 35 20 35° B 10 R 35 10 A 30° 35 R1 A ° 30 12 0° ° 60 30° R95 2xR1 5 R65 R 30 20 2X R 80 2x M Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup Professor 20 Nom Exercici A 153 P1 G20 2009-10 QP Escala 1:2 NOTA B 75 0° 24 0 12 3xR 200 2x M 12 12 0° 320 30 00 3xR1 50 40° B ° 20 55 R 45 R 45 A-A R 30 10 15° 280 5 5° 10 40 45° 10 125 10 100 R 35 40° A A Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup Professor 30 Nom Exercici A 154 P1 G30 2009-10 QP Escala 1:5 NOTA 350 A B 75 R 400 2X50 ° 90 00 R1 SR50 15 R 10 0 10° 150 90° ° R100 20° 75 B 25 5° 100 100 150 45° 250 00 R3 95° A 300 100 0 300 200 70 M10 200 40 0 50 300 150 350 250 R250 500 100 100 120 Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup Professor 40 Nom Exercici A 155 P1 G40 2009-10 QP Escala 1:10 NOTA A-A 145 15 30 80 40 80 70 80 SR1 5 14 200 C 240 ° 60 40 30 110 B 20 SR C 30 30 0 10 R 60 60 2x 46 21 12 50 50 A 0 0° 2x M 70 190 15 0 ° 30 B 0 38 190 A Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms 110 Grup Professor Q Nom Exercici A 156 P1 GQ 2009-10 QP Escala 1:5 NOTA R2 0 0 R1 20 60 30 15 60 30 35 100 20 xR 10 12 0 R7 5 R60 45° 170 A 20 0 M5 30 103 = 40 85 380 150 = 0 R1 170 35 ° 10 120 50 40 60 30° 120 75 100 25 30 A 15 10 50 170 10 30 30° 20 30 Expressió Gràfica a l'Enginyeria 40 100 Cognoms Grup Professor Escala 1:5 Nom Exercici A 158 NOTA R 200 B R6 R1 00 2 120 R6 20 25° 5 R3 50 R1 8 6 15 35 R6 10 60 A-A R35 R25 M20 30 12 0 B R6 A Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms A Grup Professor Escala 1:2 Nom Exercici A168 P1 B 2011 12 QT NOTA A 50 3x 65 10 0 55 130 B 40° 3xR50 32 0 10° 0 18 ° 45 50 A 330 30° M50 0 11 80 20 60 ° 25 65 2xR65 100 80 60 20 110 60 R35 70 0 10 2xR65 Expressió Gràfica a l'Enginyeria Cognoms Grup B Professor Escala 1:5 Nom Exercici A177 FP1 2012 13 QT 30% NOTA ...