Construcción tema 3 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Arquitectura - 3º curso
Asignatura Construcción III
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

RUTH SOLER RAMONET URV ETSA-REUS TEMA 3. RELACIÓ ENTRE TANCAMENT I SUPORT 
 EL TANCAMENT EN L’ESTRUCTURA DE MURS
 1. El mur de suport com a tancament:
 El mur s’encarrega de la funció de l’estructura i de l’embolcall.
 2. La perforació del tancament:
 Llindes: Anomenem llinda a una aplicació de les bigues, es col·loca una biga sobre de dos brancals de l’obertura perquè suportin la part superior del mur.
Si les obertures són molt més grans haurem d’augmentar el cantell de la llinda per evitar deformacions.
Si es produeixen deformacions, el mur es trenca i es produeixen unes fissures que indiquen una manera d’organitzar-se per si mateixa l’estabilitat de la fàbrica que s’anomena arc de descàrrega.
Barret: El barret apareix a partir de veure que passa quan una llinda falla. De fet, no s’enfonsa tot el mur que hi ha a la part superior sinó, més o menys, una porció d’aquest en forma de triangle o de segment circular que acompanya a la flexió de la llinda. Per tant, si col·loquem dues llepasses inclinades que treballin com a dos puntals transmetran les càrregues als laterals de les obertures.
Si aquests dos laterals són prou gruixuts el sistema serà estable. Si els dos laterals són estrets, probablement les càrregues que exerceixen aquestes llepasses inclinades els faran caure.

 RUTH SOLER RAMONET URV ETSA-REUS Arcs: Si repetim l’acció de col·locar llepasses finalment aconseguirem un polígon que tindrà forma de semicercle, convertint-se finalment amb un arc. L’arc té la particularitat essencial el fet que les seves peces no treballen a tracció sinó que totes treballen a compressió, sempre que els dos laterals en què recolza l’arc siguin prou potents per a suportar la càrrega que els transmet l’arc.
3. El dimensionat: El dimensionat és un altre punt molt important en l’àmbit de la construcció, ja que segons les dimensions de cada elements podem aconseguir diferents sensacions. Per exemple, si tenim un edifici molt robust, podem aconseguir que sigui un edifici molt lleuger fer obertures molt grans, es a dir perforant l’edifici.

 EL TANCAMENT EN L’ESTRUCTURA PORTICADA 1. Relació tancament-estructura:
 Formal: Consisteix en projectar primer el tancament i desprès adaptar i integrar l’estructura, l’important es el tancament.
Radical: Consisteix en projectar l’estructura i seguidament adaptar i integrar el tancament, al contrari de la relació formal.
Explicita: Es projectes com a elements individuals l’estructura i el tancament.

 RUTH SOLER RAMONET URV ETSA-REUS 2. La situació de la façana: Al pla del pòrtic:
 L’estructura pot presentar problemes d’estanquitat, de ponts tèrmics i condensació.
 Al ser una part massissa del edifici, no presenta problemes acústics.
Exterior al pòrtic:
 La façana presentarà problemes d’estabilitat, per tant necessitarà elements de suport.
Elimina la problemàtica de ponts tèrmics, acústica i estanquitat.
Interior al pòrtic: Problemàtica de ponts tèrmics i acústics Problemes per connectar la part exterior de l’edifici amb la part de l’interior.
S’haurà de conservar la part vista de l’estructura, es a dir, la façana.

 ...