Tema 1 - Poder i Política (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Sociología - 1º curso
Asignatura Ciència Política
Profesor J.S.
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 05/11/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 1: Poder i política Concepció del terme política La política és un terme amb múltiples significats. Tanmateix, per política s’entén com aquella activitat en la qual es prenen decisions que es porten en practica en i per la comunitat. La vida social i la societat creen desigualtats que incrementen el risc de conflicte. La política regula els conflictes a partir de l’adopció de decisions que s’imposen als membres per mitjà de normes (política com a gestió d’un conflicte social). Algunes de les definicions clàssiques són: - Política com a control sobre les persones i recursos. Política és tot aquell fenomen vinculat a les formes de poder o domini sobre els altres, imposant conductes que no serien espontàniament adoptades. (Maquiavel) - Política com a activitat desenvolupada a traves d’un sistema d’institucions públiques.
Política totes aquelles activitats dins les institucions estables autoritzades per a exercir una coacció sobre la comunitat. (Weber) - Política com a activitat dirigida per valors d’ordre i equilibri social. Política és qualsevol activitat dirigida a fomentar el bé comú i l’interès general. (Locke) - Política com a activitat vinculada a la defensa de la comunitat davant d’una amenaça exterior. Política seria la preparació per la guerra i la organització militar.
La política com a gestió d’un conflicte social En la vida social, la distribució dels recursos i oportunitats està desequilibrada. Aquestes desigualtats augmenten sens dubte el risc de conflicte, i es crea així una situació d’incertesa sobre el futur. Per aconseguir la seguretat es recorre a la política, que pren decisions que afectaran al conjunt de la societat. La política elaborarà, doncs, normes vinculants i obligatòries, i si cal, recorrerà a la força si és necessari. En conclusió, la política no busca solucions als conflictes, ja que la igualtat és gairebé impossible, sinó que intenta cohesionar els grups socials entre ells.
Objectiu de la política - Provisió de béns públics (Educació, sanitat...) Gestió dels conflictes.
Regulació de les activitats econòmiques (externalitats).
Les tres dimensions de la política - - Polity: política com a estructura, com a sistema (conjunt de les institucions). Manera estable en què una comunitat determinada organitza les seves actuacions polítiques.
Politics: política com a procés (moviments socials i polítics). Seqüència de conductes individuals i col·lectives que s’encadenen dinàmicament fins a donar un resultat (policy) Policy: política com a resultat (polítiques públiques). Les respostes que la combinació de processos i estructura donen en cada conflicte. Aquestes decisions són el producte final de la política.
Poder El concepte de poder també és molt ambigu. Hi ha moltes definicions sobre el concepte, però es podrien dividir en dues perspectives: - Poder com a recurs en mans de certs individus, classes... Per tenir poder has d’apoderar-te. Poder com a recurs: o Recursos econòmics: permeten recompensar o penalitzar els actes dels altres o Recursos de coacció: limiten la lliure decisió dels altres o Recursos simbòlics: la informació, la religió, el dret...
- Poder com a resultat d’una relació avantatjosa d’un individu sobre l’altre. Té poder el “ben situat”. El poder deixa de ser un recurs per ser una situació.
Si es contemplen les dues perspectives, poder – recurs i poder – situació, es pot definir que el poder polític és la capacitat d’intervenir en la regulació coactiva d’un conflicte social.
Components del poder polític La manera més efectiva d’exercir el poder és combinant els tres elements: - Força: forma d’exercir el poder. Pot ser física (exèrcit, policia) o econòmica. Ex: censura, grups terroristes, okupació...
- Influència: parlem d’influència quan el poder polític es basa en la capacitat per persuadir als altres de quines accions són o no són necessàries.
- Autoritat: capacitat d’imposar la pròpia opinió sense gaudir d’un càrrec precís ni donar cap explicació.
Les tres cares del poder - - - 1a dimensió: (defensada per autors pluralistes tals com Dahl i Truman): el poder està força equitativament repartit entre els grups socials. Es manifesta a partir d’intentar aconseguir el que a cadascú li interessa. Qui té poder és qui aconsegueix que l’alternativa que es tria sigui del seu interès. Poder = decisió 2a dimensió (defensada per Bardach i Bartz): el poder consisteix en evitar que es prengui una decisió. És l’estadi previ de poder, evitar que es discuteixin certs temes.
Exercir poder és controlar l’agenda (llista de temes que s’han de debatre). Evitar la decisió, que directament no se’n parli. Els conflictes també son observables i explícits (no hi ha cap mena de comportament estratègic). Poder = no decisió 3a dimensió (defensada per Lukes): Aquesta forma de poder es desarrolla a través dels processos d’aprenentatge social que impedeix la formació d’una consciència humana crítica amb la societat. Les persones accepten l’existència de situacions socials de desigualtat sense percebre-les com a problemàtiques perquè es dóna per suposat que l’ordre existent de les coses és el normal, o bé, que no n’hi ha cap d’alternatiu.
...