TEMA 3 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Sociología
Año del apunte 2014
Páginas 39
Fecha de subida 11/09/2014
Descargas 3
Subido por

Descripción

Todos los temas, completos y bien explicados

Vista previa del texto

II. La persona en societat Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Assignatura: Sociologia 2011-2012 Professorat: Teodor Mellen Barcelona www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT CONTINGUT: III.1. Processos de socialització III.2. Identitats personals i col·lectives III.3. Teoria de les ideologies III.4. Conclusions i reflexions Barcelona www.eae.es 2 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT I. Processos de socialització Barcelona www.eae.es 3 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització 3. Societat interioritzada Cultura 2. Societat objectivada Estructura Persona Subjecte 1. Societat construïda Canvi social SOCIETAT Barcelona www.eae.es 4 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització • Les dues coordenades fonamentals per situar les persones a la societat Institucions Barcelona Estratificació social www.eae.es 5 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització Institucions Estratificació social 3. Societat interioritzada Cultura 2. Societat objectivada Estructura Persona Subjecte 1. Societat construïda Canvi social Com aprenc a pilotar la meva vida i la vida col·lectiva? Barcelona www.eae.es 6 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització • DEFINICIÓ • Procés mitjançant el qual la persona humana aprèn i interioritza en el transcurs de la seva vida els elements socioculturals del seu medi ambient, els integra a l’estructura de la seva personalitat sota la influència d’experiències i d’agents socials significatius i s’adapta així a l’entorn en el qual ha de viure Cardús, S. (Coord.) La mirada del sociòleg • Hi ha normes més rellevants que d’altres • Hi ha moments i circumstàncies més intenses que d’altres • Hi ha agents socializadors més rellevants que d’altres Barcelona www.eae.es 7 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització 1.
Procés de “sotmetiment” y “alliberament”  Pertinença a un “nosaltres” b.  Identitat psíquica i social a.
2.
Aprenent els rols institucionalment definits El procés b. Etapes c. Agents a.
Barcelona Adaptació / Personalització? www.eae.es 8 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització Estructura humana: - Biològica - Pulsional - Psíquica - Espiritual Nucli personal: La conversa interior.
“Jo” i “mi” Autonomia Reelaboració Desenvolupament  Més gran obertura i profunditat Barcelona Experiència social: - Altres significatius - Altre generalitzat www.eae.es 9 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització 1.Paper social (rol): 1. Institucions i rols. El rol és un conjunt de respostes tipificades a unes expectatives igualment tipificades (Berger).
2. Produeix expectatives de conducta “normals” i normatives 3. S’interioritzen en els “processos de socialització” (tema 3er.) 4. La “distància de rol” Barcelona www.eae.es 10 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització Paper social: conjunt coherent d’activitats normativament efectuades per un subjecte (Giner).
Barcelona • S’interioritzen en els processos de socialització • Inclou deures. Produeix expectatives de conducta “normals” i normatives.
• És una resposta tipificada a una expectativa igualment tipificada (Berger).
www.eae.es 11 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització • NO som actors:  S’integra en la forma psíquica  No interpretem sinó que SOM • Passen a ser obligacions morals: EL QUE HA DE SER= naturalització • Efecte: invisibilització del control social Barcelona www.eae.es 12 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització • Alliberació: inconsciència de sotmetiment • Coercitiva: sorgeix la conformitat Assegurament de no ser diferents a la resta Idèntics, iguals Identificació amb el nosaltres Barcelona www.eae.es 13 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització • És en el sí d’un grup i • Interactuant amb altres (individus i grups) que • Es construeix la identitat individual CONSTRUCCIÓ SOCIAL Barcelona www.eae.es 14 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització • Quins ‘altres’ 1. Els “altres significatius” 1. Afecte 2. Interiorització d’un ”món” 3.  “L’únic món real i possible” 2. “L’altre generalitzat” 1. Universalització 2. Interiorització Adaptació? 3. Estabilitat i continuïtat Barcelona www.eae.es 15 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització • Objectius= funcions 1. Fer-se social: interioritzar la societat 2. Fer-se individu: La conversa interior entre el “jo” i el “mi” Identificació - Personalització Autonomia Barcelona www.eae.es 16 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització • Etapes 1. Socialització primària: 1. La construcció d’un “món” únic, real, sense dubtes...
2. El paper de l’afecte...
2. Socialitzacions secundàries  Móns socials específics 1. La universitat 2. Les empreses 3. La família pròpia 3. Resocialització: ruptures Barcelona www.eae.es 17 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització • Agents 1. La família 1. Models de família i continguts socialitzats 2. Contradicció: permissió i responsabilitat 2. Escola i TV 1.
2.
Barcelona Oposició i complementarietat El més important és el que no es diu www.eae.es 18 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització • Control social Barcelona www.eae.es 19 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització –Quan la convicció no funciona apareix el càstig Violència física La pressió econòmica Grups primaris: murmuració, ridiculització, oprobi, ostracisme Barcelona www.eae.es 20 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització LÍMITS: QUI ELS POSA? Pauta 1 Institucions  rols Pauta 2 Control Social ………..
Pauta n Processos de Socialització Barcelona www.eae.es 21 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització Persona Família Grups socials Treball Moral, Costums Estat, Llei Barcelona www.eae.es 22 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT • III.1. Processos de socialització Desviació Desviació i normalitat: relativitat social Funcions de la desviació • Etiquetatge:  La perspectiva del poder i del conflicte Barcelona www.eae.es 23 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.1. Processos de socialització • Tipus de societats i control social • Societats rígides i intolerants: poc camp per la • • elecció individual Societats en canvi: normes fluctuants Societats tolerants i que assumeixen el canvi: camp ample per l’elecció individual –  “Biografies electives” LEGITIMITAT DE LA VIOLÈNCIA? Barcelona www.eae.es 24 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.2. Identitats personals i col·lectives Barcelona www.eae.es 25 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.2. Identitats personals i col·lectives Què m’identifica davant dels altres? Amb què m’identifico? Qui sóc jo? Com responem a aquestes preguntes? Barcelona www.eae.es 26 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.2. Identitats personals i col·lectives • Identitat: Autodefinició estable que un agent humà ha de poder elaborar en el decurs de la seva conversió en adult i ha d’anar redefinint al llarg de la seva vida Erik H. Erikson (1968) Barcelona www.eae.es 27 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.2. Identitats personals i col·lectives • La identitat és  una construcció narrativa  dinàmica  que necessita de continuïtat  necessita capacitat d’integració  necessita el reconeixement dels altres es genera i es modifica en un context cultural Barcelona www.eae.es 28 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.2. Identitats personals i col·lectives Identitats col·lectives: Moviments socials identitaris • • • • • Moviments socials de defensa d’un sol tema (feminisme, ecologisme...) Moviments socials de poblacions immigrants Moviments socials de poblacions indígenes (grups ètnics): Moviments socials de base religiosa (fundamentalistes o no) Moviments nacionales en Estatats plurinacionals L’EFICÀCIA SOCIAL DE LA IDENTITAT Barcelona www.eae.es 29 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.2. Identitats personals i col·lectives Moviments identitaris: la seva importància per a entendre les societats actuals • Existència a tots nivells: social, polític, cultural • El seu caràcter peculiar: mobilització de sentiments d’identificació i pertinència amb forta càrrega emocional • La seva importància com forces de canvi o de conservació social … • … encara que puguin ser manipulats per altres interessos econòmics i polítics •  Ideologies www.eae.es Barcelona 30 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.3. Teoria de les ideologies Barcelona www.eae.es 31 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.3. Teoria de les ideologies • Sociologia del coneixement: “seguir la pista que va del pensament al pensador i d’ell al seu món social” • Ideologies: Sistema de idees al servei dels interessos d’un grup social (Berger) • Sistema d’idees i de judicis, explícit i generalment organitzat, destinat a descriure, explicar, interpretar i justificar la situació d’un grup o d’una col·lectivitat, i que inspirant-se en uns valors, proposa una orientació precisa a l’acció històrica d’aquest grup o col·lectivitat.
www.eae.es 32 Barcelona(Rocher) www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.3. Teoria de les ideologies • Característiques de les ideologies: Barcelona  Fortes i explícites / Febles i difoses  Pretén ser “racional”  Aclareix i dóna seguretat  Al servei d’uns interessos que relaciona amb valors  Construeix un “nosaltres”, subjecte d’acció social www.eae.es 33 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.3. Teoria de les ideologies • Model formal Aliats Subjecte Identitat Acció Legitimador Objectiu “Destinatari” Adversaris Barcelona www.eae.es 34 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.4. Conclusions i reflexions Barcelona www.eae.es 35 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.4. Conclusions i reflexions És la societat una presó...? Barcelona www.eae.es 36 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.4. Conclusions i reflexions El resultat: una societat de titelles? Processos de legitimació Identitat? Socialització Grups de referència Barcelona Rol Ideologies www.eae.es 37 www.eae.es III. SOCIALITZACIÓ I IDENTITAT III.4. Conclusions i reflexions Una societat de subjectes? Condicionaments “objectius” “Projecte de vida personal i/o col·lectiu lliurement construït Condicionaments interioritzats “Presó social” Barcelona www.eae.es 38 www.eae.es ...