informe belmont (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura ética
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 09/01/2015
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

INFORME BELMONT.
Principis i guies ètics per a la protecció dels subjectes humans d’investigació.
- Assegurar que la investigació amb subjectes humans es dugui a terme de manera ètica.
Els codis consisteixen en regles (generals i/o específiques) que guien en la seva feina als investigadors. Aquestes regles a vegades estan en mutu conflicte (DILEMA ÈTIC).
Límits entre pràctica i investigació: La distinció entre investigació i pràctica és borrosa en part perquè en freqüència es donen simultàniament.
“Pràctica”  Intervencions les quals la seva finalitat és augmentar el benestar d’un pacient individual o d’un client.
És oferir un diagnòstic, un tractament preventiu o una teràpia a individus concrets.
“Investigació”  Activitat designada a comprovar una hipòtesis, que permet extreure conclusions i contribuir a obtenir un coneixement generalitzable. Presenta un objectiu i un conjunt de procediments dissenyats per arribar a l’objectiu.
La regla general és que en qualsevol activitat on hi hagi un element d’investigació, aquesta activitat hauria de sotmetre’s a una revisió per la protecció dels subjectes humans.
3 principis bàsics: RESPECTE A LA PERSONA, BENEFICIÈNCIA I JUSTÍCIA per valorar les accions humanes.
1. RESPECTE A LES PERSONES: Tots els individus han de ser tractats com agents autònoms i totes les persones les quals la seva autonomia estigui disminuïda tenen dret a ser protegides.
Principi de respecte: Reconèixer l’autonomia i la protecció d’aquells que la seva autonomia està, d’alguna manera, disminuïda.
Una persona autònoma és aquella que és capaç de deliberar sobre els seus fins personals.
En la majoria de les investigacions en les que s’empren subjectes humans, el respecte a les persones exigeix que els subjectes entrin a la investigació voluntàriament i amb la informació adequada.
2. BENEFICÈNCIA: Es tracta a les persones (no només respectant les seves decisions i protegint-les del mal) sinó també esforçant-se per assegurar el seu benestar.
“Beneficència”  Actes de bondat i de caritat que van més enllà de l’obligació estricta: No causar cap dany i maximitzar els beneficis possibles i disminuir els possibles danys.
Un exemple seria la investigació amb nens, que estaria justificada per maneres efectives de tractar les malalties de la infància i l’afavoriment d’un desenvolupament saludable.
3. JUSTÍCIA: Els iguals han de ser tractats amb igualtat, però qui és igual i qui no?:  A cada persona una part igual.
 A cada persona segons la seva necessitat individual.
 A cada persona segons el seu propi esforç.
 A cada persona segons la seva contribució a la societat.
 A cada persona segons el seu mèrit.
Valoració de riscos i beneficis: Per a l’investigador, es una manera d’examinar si la investigació està correctament dissenyada. Pel comité de revisió, es un mètode amb el que es determinen si els riscos als que s’exposaran els subjectes estan justificats. Pels futurs participants, la valoració els ajudarà a decidir si participar o no.
Naturalesa i abast dels riscos i beneficis, relacionada molt d’a prop amb el principi de beneficència, de la mateixa manera que l’obtenció d’un consentiment informat es deriva primàriament del principi de respecte a les persones.
...