Tema 2. Instruments d'avaluació. (2017)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Avaluació i Diagnòstic II Adults
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 08/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

ccarbonell Tema 2 Instruments d’avaluacio MCMI III Avalua: Patologia de la personalitat i síndromes clínics que normalment acompanya les patologies de la personalitat.
Cap test ens permet diagnosticar un trastorn. No pots fer un diagnòstic sense una exploració mitjançant entrevistes i utilitzant les paraules.
Instrument fet per Millon amb la teoria de la personalitat pròpia (MMPI no té una teoria de la personalitat darrere) i pretén estar alineat també amb el DSM IV. La seva idea de que els instruments estiguessin alineats amb les categories diagnòstiques per ja tenir una aproximació molt fiable a aquella persona tingui aquella categoria. Busca aquesta correspondència amb el DSM IV MCMI/MMPI MMPI 567 items, mentre que el MCMI 100 i poc (brevetat). MCMI té una certa especialització en estils de personalitat, mentre que el MMPi està més centrat en psicopatologia clínica (no tant centrat amb la personalitat. Tot i això, el MMPI es el test amb més base empírica, combinació d’escales està molt més estudiada que amb el MIllon. El MMPI segueix sent l’instrument més potents que el MCMI.
MMPI: 567 ítems, poc breu. Centrat en psicopatologia clínica. És el test amb més base empírica (gran estudi de combinació d’escales). El test més potent que el MCMI MCMI: 175 ítems (BREU). Especialitzat en personalitat.
Ens donen informació rellevant perl diagnòstic, però no el diagnòstic.
A qui se li pot passar?: Es necessita que la persona tingui més de 18 a., un cert nivell d’escolaritat (8 anys mínim d’escolaritat). Necessitat de comprensió lectora. Població amb patologia. S’ha de tenir en compte que són instruments creats per persones occidentals i del primer món PER A persones occidentals del primer món.
Compost per 75 ítems i 28 escales.
Punts de tall: +75 Alguns aspectes dels trets de personalitat estàn presents.
+85 Clarament té tots els aspectes presents d’aquella personalitat.
Interpretació del Millon.
1. Determinar la validesa del perfil: V=0 (Validesa) X= Disposició a revelar vs defensivitat. (També pot exagerar els símptomes) Y= DesatjibilitatPersones que es descriu com una persona amb molt respecte a les normes, molt positiu, es perfecte Z= Devaluació: La persona es presenta/es descriu de forma exageradament negativa .
ccarbonell 2.
3.
4.
5.
6.
Per exemple: Amb una X baixa de defenivitat, amb alta desitjabilitat i amb poca devaluació és una persona que s’esta descrivint més plana del que és, intenta amagar molts aspectes, s’està presentant millor del que està.
Interpretar escales de patrons clínics de la personalitat.
Tenir en compte: puntuacions entre 75-84; Puntuacions més de 85 i fer el seu perfil de personalitat. Per avaluar el perfil de la persona ens quedem amb aquelles 3 escales més altes amb més puntuació de 75. Recordar que les combinacions entre escales no estan tant estudiades com el Minnesota.
Interpretar escales de síndromes clínics. Amb el mateix criteri de més gran de 75 i més gran de 85.
Revisar ítems crítics: Preocupació per la salut, alineació interpersonal (persona que es sent aïllada i estranya respecte els demés), descontrol emocional, potencial autodestructiu, abús infantil i trastorns de la alimentació. Donen pistes sobre possibles dificultats que presenta la persona.
Impressions diagnòstiques.  Corroborar els resultats amb la entrevista amb el pacient.
Implicacions per el tractament i recomanacions. La intervenció serà fàcil, o no. Quines recomanacions Cas clínic MCMI III SCL Symptom CheckList. Escala psicoticisme acostuma a sortir alta perquè els ítems que la composen una persona que va al psicòleg acostuma a sentir.
Com aspectes de personalitat veiem que gràcies al Millons apareixen els trets evitatius de la noia, aquell sentiment de voler ser acceptada però té por al refús dels demés. Sensibilitat a les necessitats dels demés, però vol vincular-se. Mantenen capacitat d’empatia.
Formulació clínica: No tenen una solució única.
Nucli vertebrador: Apego temerós.
3 formes d’afrontar la vivència de refús de la família. A la dreta els seus punts forts.
Vivència de refús (Familia) Els demés són culpables (Atribució) Hipersensibilidad hacia las relaciones Rabia (madre, tíos) Explosiones, impulsividad en las relaciones Indiferència aparent Yo soy culpable APEGO TEMERÓS (eix vertebrador) Desconfianza, rasgos evitativos, introversión, timidez.
Dificultad para sentir esperanza LUCHA. Componente beneficioso de la rabia, potencia a controlar, desig de canviar i millorar COMPROMISO, INTERÉS I SENSIBILIDAD (Amigos, pareja) ccarbonell MMPI 2 - - - -  -    -  -   Instrument clínic (només per població clínica) amb l’excepció de la utilització del MMPI per un screening en professions delicades.
Denominación de las escales. És una de les febleses que té. Les escales tenen una denominació totalment patològica (esquizofrènia, paranoia, depressió...) Idea original era que cada escala permetés diagnosticar aquella patologia. Busquen (tant MCMI com MMPI) ser elements diagnòstics, però no ho poden aconseguir perquè la persona és molt més complexe. Elevacions en l’escala 8 d’esquizofrenia s’observen tant en persones psicòtiques com no psicòtiques (per exemple artistes d’aquests que estan una mica més p’alla que p’aqui).
Avalua la personalitat i és preferibles utilitzar el número de l’escala que nom la denominació psicopatològica.
Gran punt fort: investigacions sobre patrons o perfils de 2 escales. ‘ha passat tantes vegades a tants milers de persones que la combinació de les dues escales amb més puntuació permet una definició molt acurada del pacient.
Tenir en compte variables demogràfiques: edat, sexe, raça, lloc de residència, intel·ligència, educació i estatus socioeconòmic. Sempre han d’entendre’s contextualitzats en la vida i les circumstàncies del pacient (per això es demana símptomes, personalitat i circumstàncies).
Punt feble: 567 ítems. 370 són els primers items i la resta són escales suplementarie de contingut.
Hi ha la possibilitat del MMPI Restructured Form (388 ítems) Aplicació: Versió espanyola: entre 19 i 65 Americana: A partir dels 18 any.
Demanar honestedat a les respostes.
Temps per completar-lo: 90 minuts Validesa Puntuació i perfil: Escales i codi tipus: dos escales amb major puntuació (>65), excepte en l’escala 5 (Masculinitat-feminitat) i 0 (Introversió social, perque no és una patologia ser introvertido) Nivell global d’ajustament que mirarem per les puntuacions.
T=60-65 parlem de tendències >65 (70-80): característiques més marcades.
<40: El Minessota és un dels pocs tests que puntuacions baixes són significatives en algunes escales. Per exemple, en l’escala Paranoide, si treu puntuacions molt baixes el minessota diu que també té paranoide. BUSCAR AL SCALA EL DOCUMENT EXPLICATIU DELS DOS TESTS Impresions diagnòstique Implicacions per el tractament.
ccarbonell Cas del MMPI Escales de validesa F-70. (Infreqüència)  Molt alta, fet que provoca que hi hagi una possible patologia o sigui una persona complexe Escala 6 puntuació 77: Es podria hipotetitzar de psicosis paranoide.
Escala 8 puntuació 84: puntuació extrema. Presenta conducta psicòtica, hipòtesis interpretativa de possible trastorn esquizofrènica.
Escala 9 puntuació 82: possible trastorn bipolar de tipus maníac.
Nucli vertebrador: sentiment d’exclusió i rebuig.
Insomni Possible trema, símptoma premorbid d’un brot psicòtic Formulació clínica.
Mort de la mare Expulsió de pisos tutelats EXPULSADA RECHADADA Manía - Histrionisme Expulsió de casa de la Julia ...