TEMA 5: Competència en el mercat (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret Mercantil
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 5: Competència en el mercat -> Estem dins d'un model d'economia de mercat que es basa en un model econòmic capitalista. Tot lo contrari de planificació del model socialista (comunisme).
-> El model d'economia de mercat (Article 38 de la Constitució Espanyola) que té la característica de la llibertat d'empreses (llei d'oferta i la demanda si funciona o no).
1. Llei 15-2007 3 juliol de defensa de la competència.
Defensa que en el mercat les empreses es puguin competir en llibertat. Per aquest motiu la llei prohibeix una sèrie de conductes anomenades: Conductes col·lusòries.
1.1 Conductes col·lusòries 1 – Es prohibeix tot acord, decisió o recomanació col·lectiva pràctica concertada o pràctica concienciadament paral·lela que tingui per objectiu impedir, restringir o falsejar la competència en tot o en part del mercat nacional.
2 – La fixació de preus comuns.
3 – Limitacions o controls de producció: Limitar consentiment la producció per desestabilitzar la competència.
4 – Repartiment de mercat.
5 – Supeditació / Subordinació que realitzis determinats contractes.
Exemple: Si tu vols ADSL has de comprar 3 mòbils.
2. Abús de posició de domini (Article 2) Mercat capitalista monopolístic Mercat -> Quan en un mercat només hi ha un operador és un mercat monopolístic, això està permès.
El que no està permès és que aquesta empresa abusi de posició de domini, prohibit a la constitució espanyola i a l'europea.
Pot consistir: - En imposició d'uns preus o unes tarifes exagerades.
- Limitar la producció: Tancar aeroports AENA.
- Negativa injustificada a satisfer al consumidor, que no et deixin fer servir el servei.
3. Llei 7, les concentracions econòmiques Si la unió de varies empreses afecta el mercat, requeriran l'autorització dels òrgans competents que regulen la competència.
Es parla de: - Quan tenen una quota de mercat elevada (es controla 30% del mercat) les empreses que es vulguin fusionar hauran de demanar permís.
- Quan el volum de negocis dins d'un exercici econòmic supero els 240 milions d'euros.
- Per poder controlar les accions: 1r organisme: Comissió nacional de la competència: És un organisme estatal, que també tenen: - Òrgans de defensa de la competència - Tribunals de jutjats mercantils.
Si es demostra una conducta negativa es poden posar sancions que poden ser (faltes lleus, greus o molt greus). Les multes van de 100.000 euros (lleu) a 10 milions d'euros (greu).
4. Competència deslleial Tot empresari dins d'aquest model té el dret de posicionar-se al mercat, pot utilitzar els mecanismes que la llei posa al seu abast.
A vegades realitzen algunes activitats per enfonsar a la competència, la llei de defensa de la competència diu que està prohibit pactar.
-> Hi ha una llei de competència desleal 3-1991 de 10 de gener que vol prohibir aquestes actuacions en que els empresaris actuen de mala fe contra els seus competidors.
S'estructura en 2 blocs: 4.1 Clàusula general: S’entén per deslleial tot aquell comportament contrari a les exigènciesde la bona fe.
4.2 Competència: *1 grup (Actes contra un competidor determinat) -Actes de denigració: Aquells que consisteixen en difondre afirmacions falses contra la competència.
...