Memoria Practica 3 (2014)

Trabajo Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 2º curso
Asignatura FISE
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 02/12/2014
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

Pràctica 3 Sessió 1 Qüestió 1.1: Quina és la freqüència central del filtre? Quin guany té el circuit a la freqüència central? 1.0V 0.8V 0.6V 0.4V 0.2V 0V 10Hz V(VOUT) 30Hz V(VIN) 100Hz 300Hz 1.0KHz 3.0KHz 10KHz 30KHz 100KHz 300KHz 1.0MHz Frequency La freqüència central del filtre és d’1Khz. El voltatge a aquesta freqüencia és de 0,33V, per tant, el guany central del filtre será de: 20 log 0,33= -9,55 db.
Qüestió 2.1: Obteniu la freqüència central i el guany en cada una de les etapes (el filtre passiu i el filtre realimentat). Quin és l’efecte dels pols complexes conjugats sobre l’amplada de banda? 3.0MHz 10MHz 28V 24V 20V 16V 12V 8V 4V 0V 10Hz V(VOUT) 30Hz V(VIN) 100Hz V(VIN1) 300Hz 1.0KHz V(VX) V(VOUT1) 3.0KHz 10KHz 30KHz 100KHz 300KHz 1.0MHz 3.0MHz 10MHz Frequency Freqüència central del filtre és d’1KHz i el voltatge a aquesta freqüència es de 27 per al circuit realimentat, en canvi, a la freqüència central, el guany del filtre sense realimentar és el mateix que a l’exercici anterior.
Qüestió 2.2: Podria fer-se servir com a filtre de segon ordre centrat a 100 kHz (canviant adequadament el valor de resistències i/o condensadors) el circuit realimentat amb AO? Per què? 28V 24V 20V 16V 12V 8V 4V 0V 10Hz 30Hz V(VOUT) 100Hz V(VIN) 300Hz V(VIN1) 1.0KHz V(VX) 3.0KHz V(VOUT1) 10KHz Frequency 30KHz 100KHz 300KHz 1.0MHz 3.0MHz 10MHz 10V 8V 6V 4V 2V 0V 10Hz 30Hz V(VOUT) 100Hz V(VIN) 300Hz V(VIN1) 1.0KHz V(VOUT1) 3.0KHz 10KHz 30KHz 100KHz 300KHz 1.0MHz 3.0MHz 10MHz 3.0MHz 10MHz Frequency Qüestió 2.3: Torneu a fer un anàlisis AC a la freqüència central de 1 kHz per als dos valors de fR (feu servir de nou l’anàlisi paramètric aquesta vegada variant Valor_RF) que permeten obtenir factors de qualitat del filtre realimentat de Q=5 i Q=10. Quins guanys s’obtenen a la freqüència central en cada cas? 20V 16V 12V 8V 4V 0V 10Hz 30Hz V(VOUT) 100Hz 300Hz 1.0KHz V(VIN) V(VIN1) V(VOUT1) 3.0KHz 10KHz 30KHz 100KHz 300KHz 1.0MHz Frequency Pel filtre realimentat el guany es : 20log(18,6) = 25,39 Pel flitre passiu el guany es: 20log(8,8)=18,88 Qüestió 3.1: Simuleu el comportament temporal simultàniament dels filtres sense i amb realimentació (Q=5). Observeu el senyal de sortida. Apunteu el temps transitori aproximat. Feu una FFT (simuleu abans molts cicles del senyal per a que el resultat sigui prou precís) dels senyals de sortida d’ambdós filtres. Fixeu-vos amb la relació (quocient) entre el primer i tercer harmònic dels senyals de sortida. Quines diferències s’observen? 1.2V 0.8V 0.4V 0V -0.4V -0.8V -1.2V 0s V(VOUT) 1ms V(VIN) 2ms V(VIN1) V(VOUT1) 3ms 4ms 5ms 6ms 7ms 8ms 9ms Time 40mV 30mV 20mV 10mV 0V 0Hz 4.0KHz 8.0KHz 12.0KHz 16.0KHz V(VOUT) V(VIN) V(VIN1) V(VOUT1) 20.0KHz 24.0KHz 28.0KHz 32.0KHz 36.0KHz 40.0KHz 44.0KHz 48.0KHz Frequency Qüestió 3.2: Repetiu la simulació temporal anterior per a un factor de qualitat Q=10. En quin cas (Q=5 o Q=10) el transitori del senyal de sortida és més llarg? Quin Q representa una major selectivitat del filtre? 10ms 2.0V 1.0V 0V -1.0V -2.0V 0s V(VOUT) 1ms V(VIN) 2ms V(VIN1) V(VOUT1) 3ms 4ms 5ms Time 6ms 7ms 8ms 9ms 10ms ...