BASE DE DADES SOCIOLOGIA (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 1º curso
Asignatura SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 09/06/2014
Descargas 5
Subido por

Descripción

SERVEIX PER TENIR UNA BIBLIOGRAFIA DE MOLTES REVISTES CIENTÍFIQUES, SOCIALS, DE TOTS ELS TEMES. NOMÉS CAL SEGUIR ELS PASOS.

Vista previa del texto

Cerca articles JCR en Revistes Electròniques Nom i cognoms:__Arnau Mogas, Eduard Sacarès, Xavier Julià, Gerard Bros i Sergio Bayo.
Objectiu de la pràctica: identificar les revistes de més impacte científic a nivell internacional en la nostra disciplina.
El rànquing internacional més utilitzat per classificar la qualitat científica de les revistes en qualsevol disciplina científica és el Journal Citation Report. Tot i això, també n’hi ha d’altres més especialitzats en ciències econòmiques i socials, com ERIH (EuropeanReferencesIndex for theHumanities) o Latindex (específica de revistes editades a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal).
Per elaborar l’estat de la qüestió sobre qualsevol temàtica científica, és imprescindible basar-se en el que la comunitat científica internacional ha publicat sobre la mateixa. Cal fer una cerca molt exhaustiva i acurada d’aquells autors i autores que han treballat, investigat i publicat a les revistes indexades per seleccionar, processar i sistematitzar el conjunt d’aportacions de més impacte i incloure-les en l’estat de la qüestió. La qualitat de l’estat de la qüestió no dependrà tant del volum de referències incloses sinó de que es demostri el coneixement i domini de les contribucions de la comunitat científica internacional en l’àmbit d’estudi.
A continuació, s’inclouen algunes de les passes bàsiques a seguir per elaborar l’estat de la qüestió d’un article científic o treball amb informació científica extreta del Journal Citation Report en base a: 1. Identificació de revistes científiques del Journal Citation Report.
2. Cerca d’informacions a revistes científiques del Journal Citation Report.
3. Cerca d’autors, autores i tòpics a revistes científiques del Journal Citation Report.
Comencem: La pàgina web de la UB (www.ub.edu) posseeix informacions sobre les revistes electròniques i els articles que s’estan publicant en els rànkings més prestigiosos a nivell mundial. El primer pas consta en accedir a la pàgina web de la UB i seguidament a la web de la Biblioteca (www.bib.ub.edu).
Per fer la cerca general de tota la informació disponible cal anar al menú de l’esquerra i triar “Bases de dades i revistes electròniques”.
Un cop a les bases de dades de la A a la Z, per accedir a les revistes JCR, fem clic a la J i seguidament a “JCR. Journal Citation Reports: SocialScience Edition”. Dins del requadre que ens apareix seleccionem “JCR SocialScience Edition” i Submit.
Reviseu les categories que us interessen en funció del tema/temes que penseu pel treball i seleccioneu 3. Per seleccionar més d’una categoria mantingueu apretat Ctrl.
 Quines categories heu seleccionat?: - SOCIAL ISSUES.
- EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH.
- PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL.
Després us sortiran les revistes de més impacte d’una determinada categoria (llistat).
A continuació ordeneu per “Impact factor i “sort again”.
12345- Annual Review of Sociology.
Review of educational research.
American journal of sociology.
Social networks.
Educational psychologist.
Mireu les revistes que us apareixen i la informació que contenen, seleccioneu 3 que més us interessin.
 Quines revistes heu seleccionat?: - CHILD DEVELOPMENT.
- EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST.
- Educational Researcher.
Comproveu si les revistes que heu seleccionat estan disponibles a través de l’apartat “revistes electròniques” de la biblioteca. Dins de l’apartat Bases de dades i recursos d’informació de la web de la biblioteca: (http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/bbdd/) Un cop dins de la revista, busqueu 3 articles amb abstract que identifiqueu que poden ser d’interès i utilitat.
 Quins articles heu seleccionat?: - RevisitingtheFantasy–RealityDistinction: Children as Naïve Skeptics (pages 1496–1510) - Temperament ModeratesAssociationsBetweenExposure to Stress and Children'sExternalizingProblems (pages 1579–1593) -MultilevelMediation: Cumulative Contextual Risk, Maternal DifferentialTreatment, and Children'sBehaviorWithinFamilies (pages 1594–1615)  Anoteu els autors i autores dels articles i les institucions de procedència: - Jacqueline D. Woolley and Maliki E. Ghossainy: Article firstpublished online: 15 MAR 2013 | - Alice C. Schermerhorn, John E. Bates, Jackson A. Goodnight, Jennifer E. Lansford, Kenneth A. Dodge and Gregory S. Pettit; Article firstpublished online: 25 FEB 2013 | -Jean ChristopheMeunier, Michael Boyle, Thomas G. O'Connor and Jennifer M. Jenkins; Article firstpublished online: 11 FEB 2013 |  Anoteu també les keywords que us apareixen: - No hem trobat.
- No hem trobat.
- No hem trobat.
A continuació accedirem als articles JCR a través de la pàgina de ISI Web of Knowledge. Per això accedim a les bases de dades de la A a la Z, i fem clic a la lletra I.
(http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/bbdd/) Posteriorment cliquem INSPEC (ISI) que ens redirecciona al buscador d’articles de la ISI Web of Knowledge. Triem “All Databases” del menú horitzontal a l’esquerra.
Seleccioneu bé els 3 tòpics que us són d’interès per elaborar el vostre treball. Traduïu les paraules a l’anglès i assegureu-vos que els heu escrit correctament. Introduïu els tòpics als apartats en blanc i trieu “topic” en el desplegable de la part dreta, i “Search”.
 Quins tòpics heu triat? -Marginal neighborhood. = Barri marginal.
-School failure. = El fracàs escolar.
-Social fragmentation. = Fragmentació social.
 Quants articles us han sortit? - 399 articles.
- 10680 articles.
- 3407 articles.
Mireu el quadrat blau de l’esquerra i seleccioneu “Social Sciences” en “General Categories” i Refine.
 Quants articles us apareixen en aquesta nova cerca? - 173 articles.
- 5691 articles.
- 1983 articles.
També podeu filtrar per “subjectareas” i per “languages” en el mateix requadre blau de la part dreta.
A partir d’aquesta cerca i aquesta informació podeu començar a elaborar un estat de la qüestió d’una recerca científica, buscar articles per a recolzar els vostres treballs, etc.
NO OBLIDIS POSAR EL NOM EN AQUEST DOCUMENT I PENJAR-HO EN EL TEU MOODLE. Si ho has fet amb un company o companya, CAL QUE EL PENJEU cadascú al vostre campus amb el cognom/inicial del nom de les dues persones així: Ex: GarciaE_PujolA ...