2. La posada en escena (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Comunicación Audiovisual - 3º curso
Asignatura Llenguatge televisiu
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 31/12/2014
Descargas 8
Subido por

Descripción

Professora: Elisabet Garcia

Vista previa del texto

Cristina Martín Martínez – Llenguatge televisiu 2014-15 2. LA POSADA EN ESCENA CONCEPTE DE POSADA EN ESCENA “Consiste en disponer de forma adecuada a los intereses del relato, los diferentes elementos, objetos y sujetos, que constituyen el aspecto o dimensión plástica y sonora de la imagen.” (Barroso, 2008) ELEMENTS QUE INTERVENEN EN LA POSADA EN ESCENA - - Direcció escènica: Elements no específics del llenguatge audiovisual ja que són presentats en altres arts:  Escenografia: decorats, il·luminació, vestuari, maquillatge, caracterització i perruqueria  Interpretació Direcció audiovisual: Inclou elements específics com els elements visuals, els sonors i el muntatge.
ESCENOGRAFIA - Il·luminació  Qualitat de la llum: fa referència a la seva dispersió i recorre una escala que va de dura a suau o Dura / Puntual o Suau / Difusa  Direcció de la llum: o Directa frontal o Lateral o Contrallum  Temperatura del color: indica la qualitat cromàtica de la llum (no la quantitat). Es mesura en graus Kelvin o Espelma = 1.500ºK o Plató de TV = 3.200ºK o Llum del sol directe = 5.500ºK o Llum de dia assolellat i a l’ombra = 8.000 a 10.000ºK Correcció del color  els nostres ulls s’adapten a les condicions d’il·luminació, però les càmeres no. Això suposa que cal ajustar la càmera a les condicions de treball:   Quan treballem amb llum de dia i làmpades d’il·luminació interior, cal pujar la temperatura de color de les làmpades  filtres dicroics  Si treballem en un interior amb il·luminació d’interior però alhora entra llum per una finestra, cal baixar la temperatura de color que entra per la finestra  filtres ambre Il·luminació de tres llums: la manera més habitual d’il·luminar objectes o subjectes és la que es coneix com il·luminació de tres punts: Cristina Martín Martínez – Llenguatge televisiu 2014-15 Llum principal  només una llum dura que determina la direcció de la llum i la formació de les ombres o Llum de farciment  llum suau que no produeix ombres o Contrallum  llum dura que destaca els contorns i separa del fons Decorats: Es parla de decorats per oposició a les localitzacions interiors o exteriors. Fa referència als decorats, al mobiliari, l’atrezzo i l’utillatge.
Tipus d’escenografia:  Decorats tradicionals: o Associatius  realistes o decoratius o No associatius  fons neutres o escenografies adaptades  Decorats no tradicionals: o Escenografia electrònica o Escenografia virtual o - Mentre que en l’escenografia electrònica el pla ha de ser fix, en l’escenografia virtual es pot variar l’escala de pla mantenint la proporció del decorat.
 - Escenografia habitual en un estudi: o Cortines o Unitats escèniques estàndard  Panels  Unitats arquitectòniques  Practicable  Ciclorama  Elements de silueta Vestuari/Maquillatge/Perruqueria: Contribueixen a la creació del personatge en els seus trets físics, socials i de personalitat.
LA INTERPRETACIÓ/PRESENTACIÓ - - Presentadors i periodistes no són actors dramàtics, però també construeixen un personatge. La imatge que creen sobre el seu propi aspecte, vestuari, manera de parlar, el que transmeten, etc., està més condicionat pels interessos del programa o de la cadena que per l’expressió de si mateixos.
Aspectes a tenir en compte:  Expressió verbal o To (agut o greu) o Timbre (què fa diferent la veu) o Intensitat (alta o baixa)  Expressió corporal o Mímica o Actitud  Gest  Registre verbal i dicció Cristina Martín Martínez – Llenguatge televisiu 2014-15 DIRECCIÓ AUDIOVISUAL - Elements visuals: Imatges captades per la càmera, generades per ordinador  textos, gràfics Elements sonors Muntatge ...