TEMA 7 economia (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Economia y empresa
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 18/11/2014
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 7. LOS BIENES PÚBLICOS Externalidades positivas y negativas Externalidades: El consumo del bien puede afectar favorablement o desfavorablement a los demás.
Les externalitats són los efectos de determinades activitats econòmicas que afecten positivament o negativament a otros agentes sin que los causantes paguen o sean compensados por estos.
- Externalidad positiva. Hablamos de externalidad positiva cuando la actividad d’un subjecte representa un beneficio para a un tercero, sin causarle ningun coste com a contrapartida - Externalidad negativa. Parlem d’externalitat negativa cuando la actividad de un subjeto presenta un perjudicio para un tercero. Exemples de externalitats negatives poden ser: la contaminació atmosfèrica, les emissions de soroll,la contaminació biològica,la degradació del paisatge,etc.
Per exemple, fumar, els conductors de cotxes, l'alcohol... serien externalitats negatives. El tabaco tiene costes privatdos (el precio que cal asumir pel consumidor) i uns costos socials (perjudica als demés) . Implica que hi ha beneficis i costos socials per sobre dels privats.
Un altre exemple és la educació o sanitat. En el cas de l'educació té beneficis socials I beneficis privats.
La fallada de mercat en aquest cas es que els beneficis privats són inferiors als beneficis totals. Si deixem que el mercat proveeixi l'educació, al final la producció d'educació, serà inferior a la que seria desitjable, ja que només es cobririen els interessos privats, i es deixarien enrere els beneficis socials. L'estat per aquest motiu crea les escoles i els instituts públics.
Bienes mixtos y bienes preferentes.
Los bienes privados tienen la doble característica de: - Principi de rivalitat en el consum. La part que he consumit no la pot consumir cap altre.
Principi d’exclusió. Hi ha un preu i d’aquest amanera exclouré a la resta. El que no paga no té el bé de consum privat.
En els béns privats purs s’apliquen aquests dos principis.
Una característica és: l’existència d’externalitats. Implicant que hi ha beneficis i costos per sobre dels privats.
Els béns públics són els que tenen les propietats de no ser no rival i no excloent. De forma que la rivalitat en el consum és baixa i les possibilitat d’excloure dels beneficis a tercers es difícil.
L’ús dels béns per part d’una persona no en redueix l’ús per part d’una altra. Es bé no rival. Són béns que afavoreixen tota la població i ningú no en pot ser exclòs Els béns mixtes són uns béns intermedis entre un bé privat, consum del qual per part d’una persona impedeix que un altre consumidor en pugui gaudir, i un bé públic.
Tenen una part privada i una altra pública.
Els béns preferents son aquells béns que satisfan necessitats preferents, aquells que la seva importància fa que provinguin amb caràcter públic.
Es a dir, són aquells que podria provenir el sector privat, però el sector públic (estat) adopta un paper paternalista, per tal que l'individu actuï de determinada manera que li serà favorable.
...