T.12- Laboratori d'hematologia (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Bioquímica analítica i clínica
Año del apunte 2016
Páginas 13
Fecha de subida 05/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Bioquímica Analítica i Clínica TEMA 12. LABORATORI D'HEMATOLOGIA Proves d'hematologia en el laboratori core - Hemogrames - Citologia de SP - Reticulòcits - VSG - Hemoglobina glicosilada - Viscositat plasmàtica - Estudis de Hb - Screening de coagulació : PT , APTT i fibrinogen - PDF - Reptilasa - Trombina Tub EDTA (lila) Utiltizat en hematologia, glicosilant.
Tub coagulation Screening (blau) No té EDTA STAGO, STA-RACK (maquina) Serveix per mirar la coagulació.
El diagnòstic de més del 80% de les malalties hematològiques s'aconsegueix mitjançant estudis morfològics que tenen el seu punt de partida en l'estudi citològic de sang perifèrica. L'examen citològic de la sang perifèrica té un paper essencial en el diagnòstic de les leucèmies agudes, especialment en la leucèmia aguda promielocítica.
Fòrmula leucocitària manual - Recompte percentual de les diferents subpoblacions leucocitàries - Encara que els analitzadors moderns han experimentat avenços tecnològics molt importants, el recompte diferencial manual continua sent imprescindible pel diagnòstic de malalties hematològiques i no hematològiques.
Criteris per la realització de la fórmula manual 1. per valors numèrics 2. per alarmes de l'autoanalitzador 3. quan els valors siguin molt diferents als anteriors 4. quan hi hagi sospita de paràsits La leucemia aguda promielocitica és la més greu però es cura fàcilment.
Leucemia aguda, una unica població de blastos. L'eix horitzaontal mesura el tamany i de dalt abaix complexitat.
59 Bioquímica Analítica i Clínica Primer passem la sang per l'analitzador i si veiem una zona patologica fem una extensió, tinció i mirem al microscopi.
Mètode de referència 1. Realització del frotis 2. Tinció MGG: - May Grünwald pur 1 min - Rentar - Giemsa al 10% en H2O destil·lada filtrat 10 min - Rentar i secar 3. Fòrmula leucocitària manual al microscopi Anemia ferropenica → hipocromia Els hematies tenen una zona central palida major del normal, vol dir que li falta hemoglobina perquè hi ha poc ferro.
Reticulocit: hematie jove. Té color i té ribosomes que encara no els ha perdut.
60 Bioquímica Analítica i Clínica Dianocits Tenim una forma palida i un boto d'hemoglobina, així te forma de diana. Això ho veiem frequentment en les talassemies.
Els hematies estan allargats. Es la malaltia d'eritrocitosi. Els bordes dels eritròcits són rodons.
Trepanocitosi Els hematies tenen els bordes en forma de punxa.
Acantocitos Hepatopaties. Tenen espicules asimetriques, no es un hematie amb una superficie rodona.
61 Bioquímica Analítica i Clínica Equionocit Els veiem en insuficiencia renal. Tambe tenen espicules però aquí son simetriques.
* també podem veure espicules en sang en mal estat, però sabrem que es per això perquè en casos de sang en mal estat tots els hematies tindran espicules.
Equinocits Estomatocits, estomatocitosi congenita.
Esferocits Els falta la zona palida central. Ens parlen de patologies com l'esferocitosi congenita (els hematies rodons son mes fragils que els heamties en forma biconcava, aquests pacients tenen anemia hemolitica) o anemia hemolíltica autoimmune.
62 Bioquímica Analítica i Clínica Veiem un fragment d'hematie, s'anomenen esquistocits que son importanst perquè serveixen per diagnosticar malalties concretes com la purpura trombotica trombocitopenica (pacients amb palquetes molt baixes i una mica d'anemia).
Son excentrocitos. Es un hematie on la hemolgobina esta als pols. Això ho veiem en la estomatocitosi congenita (alteració de la membrana) o també del deficit de glucosa 6 fosfat deshidrogenasa.
Dacriocito Te forma de llagrima. Es suggestiu de diverses malalties que s'sassocien a la fibrosi de la meudla ossia cosa que dificulta la sortida dels hematies de la medula ossia i per això tenen aquesta forma. La malaltia mes comuna es la mielofibrosi primaria.
Anemia falciforme i trepanocits. Enlloc d'hemoglobina A tenen hemoglobina S que precipita, polimeritza i fa que els hematies es tornin rigids, no podra passar i es formara un trombo.
63 Bioquímica Analítica i Clínica Cossos de Howell Jolly que son restes del nucli dels hematies. Això indica que el pacient no té melsa perquè sino no hi serien.
Hematies amb nucli. Això són hematies de pollastre.
Si en sang humana veiem hematies amb nucli no serà normal, nolmes es normal en el recen nascut.
Caracteristiques mes importants que s'han de tenir en compte per a classifcar les celules.
64 Bioquímica Analítica i Clínica Neutrofil + hematies. El neutrofil te un nucli polilobular (entre 3-5 lobuls). El neutrofil es poc basofil.
Neutrofils joves, es veuen en infeccions. El nucli no esta lobulat.
Eosinofil, dos lobuls granuls eosinofils mes grans del normal. Es sang de cavall.
Basofil, cleula amb granuls molt foscos limfocit, nucli no segmentat 65 Bioquímica Analítica i Clínica Limfocit T, implicat en la defensa d'infeccions Celula plasmatica, nucli desplaçat a un extrem i una zona clara al costat del nucli (argoplasma).
limfocit i celula plasmatica Monocit: cèl·lula normal més gran que te un nucli de perfil com un ronyo. Citoplasma com mes grisos, una mica mes gran. Te una granulació diferent.
Monocit 66 Bioquímica Analítica i Clínica Alteracions dels limfocits Limfocit reactiu, tipic de mononucleosi infecciosa.
Els limfocits aquests son molt grans. El citoplasma es molt blau però la intensitat de la basofilia esta a la periferia del citoplasma. El citoplasma abraça als hematies del seu voltant, es col·loca entre ells i s'adapta.
Alteracions de neutrofils Pleocariocit Mes gran i mes lobuls del normal. Això es una anemia megaloblastica per deficit de vitamina B12 i acid folic.
Pigment de Maurer Neutrofil amb taca marró, això vol dir que hi ha un paludisme. El pigment de Maurer veiem als neutrofils perque el Plasmodium interacciona amb la hemoglobina i forma un derivat de la hemoglobina que es la hemozoina que fa un cristall i que es absorbit pel neutrofil.
67 Bioquímica Analítica i Clínica PARÀSITS INTRACEL·LULARS Formes en anell Falciparum es greu. El falciparum es diferencia del vivax per les dues boletes de cromatina. El falciparum té tres anells en un mateix hematie.
El color del vivax és més fort que els del falciparum. El vivax fabrica un pigment que canvia el color de l'hematie.
Forma inicial de infecció, hematie i un anell (trofozoito). Primer es un anell despres es formen més anells, 2, 3, 4... després veuriem un hematie carregat de merozoitos i al final es trenca.
Això és un vivax. Ho sabem perquè hi ha un únic anell i sobretot ho sabem perquè l'hematie es més rosa i té grànuls roseta i això s'anomena granulocio de Schuffner.
Falciparum Gametocit de falciparum allargat. El gametocit del vivax es rodo.
68 Bioquímica Analítica i Clínica Gametocit Plasmodium falciparum Leucemia mieolide cronica Hi ha molts leucocits i en sang veiem formes joves. Hi ha un farmac que ho controla. La causa de la malltia es la translocació entre el cromsoma 9 i 22, que forma el cromsoma filadelfia que accelera la producció de leucocits i per tant si fabriquem un e nzim que s'uneixi on normalment s'uneix la tirosin quinas i bloquegem el locus, encara que hi hagi la translocació el apcient no tindrà cap clínca.
El farmac no el poden prendre les embarassades.
Leucemia mieloide cronica- crisi blastica Leucèmia limfàtica crònica El 90% de les celules de la sang són limfòcits molt fràgils i de petit tamany. Relació nucli-citoplasma alta amb nucli de perfil arrodonit i cromatina madura i condensada, agrupada en grumolls.
El citoplasma és escàs i dèbilment basòfil. Els limfòcits són anormalment fràgils.
Només hi ha limfocits madurs. Es una malaltia cronica no tant agressiva però en alguns casos es transformen en altres malalties hematolgiques de pitjor pronostic.
69 Bioquímica Analítica i Clínica Veiem limfocits. El nucli d'aquests limfocits es equivalent a la closca de la tortuga perquè te com a caminets.
Es una sombra nuclear, la veiem que acompanya als limfocits. La sombra es perquè els limfocits son molt fragils i es trenquen i veiem les sombres.
Leucemia aguda Hi ha més d'un 20% de celules immadures. Es deu per una mutació en un precursor d'una linia d'hematopoiesi i aquest precuros no madura, es queda en estadi de blast que ocupen la medula ossia. Llavors només hi ha blasts i a la periferia només surten blasts i el pacient es queda sense limfocit, ni plaquetes...
Expansió clonal per més del 20% de cèl·lules blàstiques en sang perifèrica, mèdula òssia o altres teixits. Es produïda per una mutació somàtica en el precursor mieloide amb una pèrdua de la capacitat de seguir el seu procés normal de maduració.
Les cèl·lules blàstiques mieloides proliferen i substitueixen a la celularitat normal de la medula òssia, amb una disminució de les 3 sèries hematopoiètiques en sang perifèrica: anemia + neutropenia + plaquetopenia Leucemia aguda promielocititca, nucli en hachazo i presencia d'astillas.
70 Bioquímica Analítica i Clínica LAM3 Leucemia promielocitica. Nomes fent una petita punxadeta es produeixen grans hemorragies.
Leucemia aguda limofide, en nens, es curen més que les leucèmies dels adults.
71 ...