12.3 Formulació pellets d'omeprazol (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 24/05/2016
Descargas 23
Subido por

Vista previa del texto

Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat 2015-2016 FORMULACIÓ DE PELLETS O MICROGRÀNULS D’OMEPRAZOL Pellets: grànuls de 0.3—2 mm ∅, esfèrics o semiesfèrics, recoberts o no.
Es poden trobar inclosos en càpsules o en sobres unidosi, i el seu principal avantatge és que ens permeten obtenir FF d’alliberació modificada CARACTERÍSTIQUES DE L’OMEPRAZOL Acció antiulcerosa gàstrica: agent inhibidor de la secreció àcida gàstrica, és un inhibidor específic de la bomba H/K. Actua selectiva i ràpidament i produeix un control mitjançant la inhibició de la secreció àcida de l’estómac, amb una única dosi diària.
És un profàrmac; la forma activa s’obté per hidròlisi a l’interior de les cèl·ls de l’estómac i no es pot administrar directament (no és prou liposoluble), no s’absorbeix.
És una barreja racèmica dels 2 enantiòmers: els 2 són farmacològicament actius CARACTERÍSTIQUES • Molècula molt làbil: en presència de diferents factors ambientals és fàcilment degradada • Pols blanca o quasi blanca • Fotosensible • També li afecta l’aire i la humitat • Soluble en solucions àcides i molt poc soluble en aigua PROPIETATS QUÍMIQUES • Caràcter bàsic lleu • Inestable en medi àcid, estable a pH alcalí (màx 8-9) • Poc estable al calor: conservar entre 2-8 ºC OBJECTIU Elaborar pellets d’omeprazol i encapsular-los en càpsules de gelatina dura QUIN PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ ES POT FER SERVIR? • Condicionants de la molècula • Inestable en medi àcid • Inestable front T, llum i humitat • Per protegir l’omeprazol del pH àcid de l’estómac, cal fer-lo gastroresistent (recobriment entèric), ja que s’ha d’absorbir al duodè Condicionants del procés • • Nebulització sobre nucli inert • Spraying successiu en llit fluid, que dóna lloc a un pellet final amb estructura de ceba • Molt útil quan s’han d’afegir diferents PA incompatibles entre ells en la mateixa formulació Extrusió + esferonització i assecat • • Es parteix d’un amassat: d’una massa més plàstica i cohesiva • Extrusió: es passa per una malla de determinat ∅, obtenció de magdaleons • Esferonització: es tallen molt molt petitets els magdaleons mitjançant força centrífuga, obtenint els pellets més o menys esfèrics La nebulització allibera més ràpidament el PA: és en una capa externa (a l’extrusió es troba a l’interior de l’amassat, molt ben cohesionat) En nebulització, amb un equip n’hi ha prou: es realitza tot el procés. En l’extrusió +esferonització, es requereixen més passos i més equips El principal inconvenient de la nebulització és que és un procés molt llarg: triga un parell de dies 1 de 3 Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat 2015-2016 MÈTODE NEBULITZACIÓ És el més utilitzat per a fabricar pellets d’omeprazol 1. Nucli inert: p.e. cel·lulosa microcristal·lina 2. Recobriment de la capa interna amb PA 3. Recobriment amb la capa gastroresistent i protectora 4. Encapsulació en càpsules de gelatina dura CAPA INTERNA Es prepara una dispersió • PA: omeprazol micronitzat • Fosfat monosòdic: estabilitzant, q.s.p. pH 9 a la dispersió • Sepifilm ® 752 white: agent de recobriment comercialitzat, plastificant de la coberta
 Consta de • HPMC: agent formador de la pel·lícula • Cel·lulosa microcristal·lina: agent suspensor • Macrogol 40 OE: agent plastificant • Diòxid de titani: pigment de recobriment opac • Talc: agent lliscant, evita que s’enganxin els pellets durant l’assecat El recobriment es realitzarà amb un llit fluid tipus Wurster: els nuclis inerts es fan circular pel seu interior mitjançant el pas de l’aire. Al cilindri interior hi ha més força, de manera que aixeca els nuclis cap a la part superior: allí reben la nebulització, s’assequen quasi instantàniament i cauen per gravetat T: 8-30 ºC, procés força llarg (la T no pot ser més elevada: es malmetria el PA) El procés és continu fins que s’assoleix l’increment de pes desitjat a la formulació (50%) CAPA EXTERNA Es fa una altra dispersió, amb: • Eudragit: polímer que atorga la gastroresistència per excel·lència. És necessari neutralitzar prèviament els seus radicals lliures àcids amb NaOH • HPMC • Citrat de trietil: plastificant • Diòxid de titani: no deixa passar la llum, ni la humitat ni l’aire • Talc: antiaglomerant Es repeteix la nebulització amb el llit fluid tipus Wurster (igual que abans), fins que s’assoleix l’increment de pes desitjat (20%) Després s’encapsulen en les càpsules de gelatina dura
 2 de 3 Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat 2015-2016 CONDICIONS DE LA SALA D’ELABORACIÓ • Humitat controlada: < 30% • T entre 20—22 ºC • Sobrepressió > 10 Pa • Classe C (és una FF sòlida) • Aire d’entrada al llit fluid: dessecat CONTROLS DE QUALITAT • Aspecte • Valoració de la riquesa: HPLC • Productes de degradació: per sota de les especificacions establertes • Uniformitat de dosi • Uniformitat de pes/contingut • Disgregació • Gastroresistència dels pellets: en medi àcid durant un cert temps, i comprovar que no es dissol més de les especificacions establertes • Dissolució • Control microbiològic 3 de 3 ...