practica coste laboral unitario (2014)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Relaciones laborales - 2º curso
Asignatura Economía del Trabajo
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 21/10/2014
Descargas 11
Subido por

Descripción

profesor: albert recio

Vista previa del texto

PRÀCTICA COST LABORAL UNITARI L’objectiu d’aquesta pràctica és el de comprovar els efectes d’un increment salarial en termes reals sobre els costos laborals unitaris que suporta l’empresari. Comprovarem que depèn de si l’increment salarial s’acompanya o no d’un augment més gran de la productivitat que els costos laborals unitaris augmentin o es redueixin.
La pràctica presenta una situació de partida, i dos possibles situacions alternatives. A la primera, l’increment dels salaris reals s’acompanya d’un augment més gran de la productivitat.
A la segona, els salaris reals pugen però sense variar la productivitat. Finalment, la pràctica finalitza amb una pregunta de conclusió.
ENUNCIAT Situació inicial. Tenint en compte que el preu del producte és de 50 euros/unitat, i que el salari setmanal per treballador és de 250 euros. Completa la següent taula.
Quantitat de treball (treballadors) Producte total (nombre d’unitats produïdes a la setmana) Producte marginal Valor del producte marginal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 19 27 34 40 45 49 52 54 55 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Ingrés total 0 500 950 1350 1700 2000 2250 2450 2600 2700 2750 Cost laboral total Cost laboral unitari 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 Situació 1. Si el salari puja a 300 euros i la productivitat augmenta un 100%, determina què passa amb el cost laboral unitari. El resultat és l’esperat tenint en compte la teoria? Quantitat de treball (treballadors) Producte total (nombre d’unitats produïdes a la setmana) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 20 38 54 68 80 90 98 104 108 110 Producte marginal Valor del producte marginal Ingrés total Cost laboral total Cost laboral unitari Situació 2. En canvi si el salari augmenta a 300 i la productivitat es manté sense canvis, determina què passa amb el cost laboral unitari. El resultat concorda amb la teoria? Quantitat de treball (treballadors) Producte total (nombre d’unitats produïdes a la setmana) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 19 27 34 40 45 49 52 54 55 Producte marginal Valor del producte marginal Ingrés total Cost laboral total Cost laboral unitari Pregunta conclusió. Dels dos escenaris descrits en els anteriors apartats, determina quin creus seria més factible en el món real.
...