Història de l'arquitectura tema 7 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Arquitectura - 2º curso
Asignatura Història de l'arquitectura I
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA TEMA 7: EGIPTE, L’ARQUITECTURA DE LA MORT Les tombes van anar evolucionant en funció de la democratització de la política religiosa de l'època. Durant l'Imperi Antic, tan sols el faraó i la seva família tenien accés a la visa del més enllà. Mica en mica aquest privilegi es va fer extensiu a la resta de la població sempre i quan s'ho poguessin pagar ja que els processos rituals necessaris per la conservació dels cossos era imprescindible per a accedir a la vida després de la mort, doncs eren molt complicats i cars.
Tres tipus de tombes monumentals: Mastabes (més antigues), Piràmides (Imperi Antic) i Hipogeus (Imperi Nou).
MASTABA Té la intenció de reproduir la planta d'una casa noble. És una planta rectangular amb gran quantitat d'habitacions i un pou vertical que porta a una cambra subterrània funerària on es disposa el sarcòfag, tancat i segellat i només pot ser obert si s'hi han d'introduir tombes dels familiars.
Mastaba de Ti, Saqqara→Gran Necròpolis del Baix Egipte És la tomba del visir Ti (governador). En les dependències s'hi troba una capella serdab on s'hi col·locaven els Vasos Canopis que guardaven les visceres dels morts.
Mastaba Hereruka Descoberta al 1893 a Saqqara Ocupa pràcticament uns 1000m2. Es tracta d'una sepultura familiar subdividida en 32cambres, 17 d'elles reservades a Hereruka i la resta a la seva esposa.
Els relleus de les parets són meravellosos i la majoria tracten de la vida quotidiana.
Banda oriental→dedicada a Hereruka. Finalitza amb una sala amb pilastres que suporten el forjat arquitravat i el nínxol al final.
Boat Chamber→ És el vaixell funerari a escala o no que simbolitza el pas cap al més enllà. Són barques fetes de papir, l'ús de xarxes per pescar... Representat tot en els relleus.
La mastaba es considera l'origen de la piràmide a partir d'acumular plataformes sobre seu es crea la piràmide esglaonada i a partir de cobrir els esglaons, la piràmide llisa. Però la base continua sent de mastaba. A les piràmides passaran de fer les cambres funeràries sota terra per fer-les dins de l'estructura.
PIRÀMIDE ESGLAONADA Daten de la III dinastia i estan formades per esglaons. Són massisses amb una cambra funerària al sòl a la qual s'accedeix per un pou descendent situat a nord.
31 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA Saqqara És la principal necròpolis de Memfis a 40km del Caire. S'hi troben mastabes arcaiques de la dinastia I i ja fou un lloc utilitzat per enterrar de la dinastia II.
Forma part d'un complex funerari d'unes 15 hectàrees: s'hi volia reproduir la ciutat dels vius. S'anomena el complex de Teti, Unas.
Unas→ És el faraó devorador de déus per tal d'assolir la seva força. Li representa la constel·lació d'Orió. La seva història queda explicada en el Llibre dels Morts.
La piràmide esglaonada es construeix durant la III dinastia i tomba del faraó Djoser entre 2630 i 2611 aC.
És una mastaba construïda per Sanajk-Nebka i realitzada per Imhotep, el primer arquitecte del qual s'hi coneix el nom i va ser divinitzat.
Va ser saquejada a l'Antiguitat però s'hi troba un peu.
Originàriament tenia 60 metres d'alçada a partir d'esglaons que estan atalussats, utilitzats en estructures molt pesants sobre sòls dèbils.
Construïda a partir de blocs de granit vermell, pedra calcària i local blanca, totes pintades o amb recobrint per embellir-les.
Tota l'estructura es troba envoltada pel themenos i la piràmide està tancada per la part superior. Per dins, tot un seguit de passadissos porten als magatzems, a les habitacions a la capella Heb-Sed on col·loquen els vasos canònics i a altres tombes de membres de la família. La cambra funerària es troba sota terra. Algunes cambres com la capella estan suportades per pilars Djed que representen la columna vertebral d'Ossiris. Tot i la quantitat de portes, a la piràmide s'accedeix per una única entrada situada a un metre d'alçada.
Meidum→Híbrid o fracàs arquitectònic Fou edificada durant la III dinastia sota el regnat de Huni però la va acabar Snofru de la IV dinastia.
Inicialment tenia 7 nivells però a mesura que construeixen incorporen canvis a l'estructura: un vuitè esglaó i la reducció del canvi de nivell en tre aquests.
Com que tenia una base massa estreta per la seva altura, intentaven recobrir els esglaons però la diferencia de cota era significativa. Finalment, van cobrir de terra les fases inferiors.
32 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA PIRÀMIDE LLISA Hi ha una sèrie de canvis arquitectònics importants. Fins llavors les piràmides es basaven en la superposició de mastabes però una piràmide llisa es construeix a partir de contraforts.
Anaven fent nervis i pujant i reomplint amb carreus. A nivell tècnic, guanyaven estabilitat perquè els nervis actuen com a elements de descàrrega. Es tracta d'una arquitectura intuïtiva.
No són completament massisses, les cambres funeràries són dins l'estructura i un cop fet l'enterrament seran segellades amb petites obertures per poder donar-li l'orientació adient. També s'hi troba la Boat Chamber, on s'hi enterrava un vaixell desmuntat o no que havia de portar les ànimes al més enllà.
Es situen en conjunt, formant complexos religiosos coneguts com el Temple de la Vall, lloc destinat al culte i que està unit a la piràmide per un camí anomenat dromos.
Sempre tenen una orientació còsmica: la cambra del rei s'orientava cap a les constel·lacions d'Orió i la Ossa Menor, la de la reina cap a Draco i Sirius.
Fou edificada durant la III dinastia sota el regnat de Huni però la va acabar Snofru de la IV dinastia.
Inicialment tenia 7 nivells però a mesura que construeixen incorporen canvis a l'estructura: un vuitè esglaó i la reducció del canvi de nivell entre aquests.
COMPLEX DE GIZEH Kheops Edificada durant la IV dinastia (2613- 2494aC). Té 143 metres d'alçada i està construïda a partir d'una primera filada d'1.5 metres de carreus tallats que ha de ser completament plana, doncs un error de graus a la base significava un desnivell de metres en alçada. Com a tècnica utilitzaven l'aigua, anaven retallant fins que aquesta estigues completament plana.
Les cambres són dins. L'accés dona l'entrada cap a una cambra subterrània per enganyar i un desviament cap a la cambra funerària del rei justament per sobre de la de la reina.
Fora s'hi situen els Boat Pits. Des del temple mortuori arranca el dromos. Les piràmides que es troben al voltant, més petites, pertanyen a les demes dones del rei i a les seves filles.
33 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA Kefren Edificada entre 2520 i 2494 aC, té la cambra funerària semi-soterrada. La base és de granit rematada amb pedra calcària. Als peus de la piràmide es troba la Gran Esfinx.
Mikerinos Té una alçada d'uns 65 metres i en 1/3 d'aquesta resta el revestiment de granit rosa. Des de l'entrada s'accedeix a un passadís que baixa fins una avantcambra que precedeix el sepulcre on hi anava el sarcòfag molt arran de terra. De la avantcambra on s'hi col·locaven les ofrenes, surt un altre passadís cap el que podria ser la cambra de la reina però està sense acabar i abandonada. Les piràmides de fora són les de les reines i princeses.
L'entrada va ser oberta amb pólvora el segle XIX.
HIPOGEU Són tombes rupestres, excavades a la roca.
Durant l'Imperi Nou (1550-1070) van ser els sepulcres de la reialesa, la noblesa i els alts funcionaris.
Un passadís d'accés amb esglaons porta cap a les cambres on en una s'hi situa el sepulcre i les altres són dipòsits i falses cambres.
Els complexos més coneguts són la Vall dels Reis (Tut'Ankamon 1333-1323) i la Vall de les Reines (esposa de Ramsés II).
VALL DELS REIS, TEBES Tut'Ankamon Fill i hereu d'Amenofis IV de la dinastia XVIII qui va eliminar el politeisme per la creença en un únic déu Atón (Sol). Per tant, amb el canvi religiós, es va crear una nova capital i un nou estil artístic.
Tut'Ankamon va morir jove d'una infecció mal curada i com no li havia donat temps a construir-se la tomba el van col·locar a la del seu visir.
Fou descoberta per Howard Carter el 1922. La seva era la darrera tomba inviolada de tot el complex funerari, la resta feia anys o inclús segles que havien sigut profanades i saquejades. El seu dipòsit funerari estava intacte, ple d'objectes sumptuaris d'or.
L'únic accés porta a unes 16 escales cap a un passadís que passant per unes cambres arriba al sepulcre amb el sarcòfag i d'aquí al magatzem amb les ofrenes.
34 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA VALL DE LES REINES, TEBES Nefertari, esposa del faraó Ramsès II És la tomba més important d'aquesta vall. La decoració interior és ben àmplia i mostra escenes religioses, la majoria representacions del Llibre dels Morts.
Les seves dimensions són les d'un rectangle de 10.4 metres per 8.5 metres aproximadament, amb quatre pilars que sostenien el sarcòfag desaparegut avui dia, i dues cambres laterals per ofrenes.
La tomba excavada en la muntanya està soterrada: una doble escala amb una rampa central per on baixaven el sarcòfag porten al sepulcre.
35 ...Comentario de mbasvillalba en 2018-04-06 12:18:14
Grácias!