Preguntes hipertensió, coagulació i sistema cardíac (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 5º curso
Asignatura Estades en pràctiques tutelades
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 30
Subido por

Descripción

Són preguntes de farmàcia d'hospital

Vista previa del texto

--HIPERTENSIÓ -Tractament de la HTA arterial en embarassades: quin NO? • Aldomet® METILDOPA (elecció) Metildopa: És un fàrmac simpatolitic que s’utilitza en el tractament de l’hipertensió arterial. Acció hipotensora.
• VERAPAMIL. Bloquejant dels canals de calci que s’utilitza per al tractament de l’angina, l’hipertensió i la taquiarritmia. (cat. C) • Capoten ® CAPTOPRIL És un inhibidor de l’enzim convertidor d’angiotensina (IECA) que actua bloquejant la proteïna peptidasa del centre aciu d’aquesta. NO EN EMBARASSADES (categoria D). És teratogènic.
• VALSARTAN: Antagonista dels receptors d’angiotensina II, actuant sobre els receptors AT1. S’utilitza per al tractament de l’hipertensió arterial lleu a moderada de diferents etiologies, malaltia congestiva i post infart agut de miocardi -En embarassades no es poden donar: IECA, diürètics, ARA-II ni beta-bloquejants.
-Per la HT pulmonar: Bosentan El Bosentan és un antagonista dual del receptor de l’endotelina, utilitzat en el tractament de la hipertensió pulmonar. Disminueix la resistència vascular tan pulmonar com sistèmica augmentant el gast cardíac sense augment de la freqüència.
-Indicació nova del tadalafilo: Hipertensió pulmonar.
-Travopost: hipertensió ocular/glaucoma -Enalapril hipertensió - IECA: insuficiència cardíaca -Els IECA provoquen hiperpotassèmia.
-Tractament ICC Crònica: verapamilo -Amlodipí: HTA/angina -Tiazidas: hipocalèmia --COAGULACIÓ i SISTEMA CARDÍAC -Quin tipus d’heparina és la enoxaparina? En quin moment del dia s’administra? És fraccionada, i es punxa per la tarda.
-Profilaxi trombosi venosa profunda post cirurgia: enoxaparina -Dosi de sintrom (acenocumaral) comercialitzades? 1 i 4mg -Pacient tractat amb acenocumarol, què no donaries? • AAS • Paracetamol (dosis habituals) • Metamizol • Ibuprofè • Diclofenaco • Naproxeno (no tant greu com el AAS)? -L’acenocumarol requereix ser monitoritzat quan s’administra conjuntament amb AAS.
-Ús Clopidogrel? Antiagregant plaquetari -Per què serveix Fondaparinux? Profilaxi d’MTV o malaltia tromboembòlica venosa (post-operatori,...). És un antitrombòtic -Alteplasa: fàrmac per accident cerebrovascular isquèmic.
9 -Coses a destacar de l’administració dels pegats de nitroglicerina: es canvien cada 24hores, però es descansa unes hores, ja que sinó la persona es pot fer resistent a l’efecte vasodilatador del medicament (normalment per la nit).
-Un pacient amb aclariment de 20, pren digoxina. Què no ens indica l’aclariment: • IR • Hipotensió • Cal control nivells plasmàtics -Medicament que s’ha d’anar en compte si es té hiperpotassèmia: digoxina -Dabigatran i ribaroxaban: anticoagulants orals 10 ...