Exercicis tema 1 (2015)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia I
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 21/03/2016
Descargas 3
Subido por

Descripción

Exercicis tema 1

Vista previa del texto

Curs 2015-2016 Tema 1: Les Cèl·lules del Sistema Nerviós 1. Què és una neurona? Una neurona és una cèl·lula del sistema nerviós, la qual s’encarrega de sintetitzar, rebre i enviar la informació captada pels sentits.
2. Identifica les parts de la següent neurona i descriu les principals funcions de cadascuna d’elles.
1 5 1234567- 2 3 7 4 6 Dendrita: rebre informació.
Soma: sintetitzar informació.
Node: part sense mielina de l’axó.
Mielina: evitar que els ions es dispersin, Internode: part amb mielina de l’axó.
conservar intensitat Nucli: conté la informació necessària per sintetitzar les proteïnes de la cèl·lula.
Cèl·lula de Schwann: proporcionar mielina.
Botó terminal de l’axó: enviar la informació a l’altra neurona.
3. Identifica les següents neurones segons la seva forma. Respecte a la neurona 3, dibuixa en blau una neurona eferent i en vermell, una aferent. Justifica les teves respostes.
1. Unipolar 2. Bipolar 3. Multipolar 4. Pseudounipolar: neurona en T.
SNC 4. Fes un dibuix del SN on hi hagi neurones del SNC i del SNP. En el dibuix hi ha d’haver una neurona unipolar i neurones multipolars, amb funció d’interneurones locals i de projecció. Dibuixa també les cèl·lules glials que creus que hi haurà.
5. Completa la taula Neurona (pregunta 3) Tipus cel·lular glia/neurona Tipus neurona segona morfologia Tipus de neurona segons funció 3 multipolar 4 Pseudopolar, neurona en T Interneurona, de projeccio Neurona sensiorial Localització (SNC/SNP) SNC SNP 6. Per què creus hi ha neurones, com la del tipus indicat amb el número 3, que tenen un axó llarg? Posa un exemple (alguna situació de la vida quotidiana) que posi de manifest la necessitat de l’existència d’aquest tipus de neurona.
És necessari que hi hagi neurones multipolars de projecció perquè necessitem que certes informacions que siguin ràpidament processades, per tant, que es transmetin ràpidament. És a dir, necessitem neurones d’axons llargs mielínics.
Per exemple, en una situació de perill, com que t’estiguin a punt d’atropellar, necessitem una resposta rapida.
7. Imagina que has de modificar el dibuix que has fet a la pregunta 4 per a representar que hi ha hagut una lesió al teixit nerviós. Explica quins canvis podries introduir en el teu dibuix? Si s’ha produït una lesió en el teixit nerviós, hauríem d’afegir una gran quantitat de astròglies ja que són les encarregades de la funció immunitària. També podríem modificar algunes de les estructures de les cèl·lules, ja que possiblement alguns axons hauran patit danys com per exemple, perdre mielina.
...