Cures infermeres a la persona amb trastorns oftàlmics (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 3º curso
Asignatura Infermeria Clínica II
Profesor C.
Año del apunte 2017
Páginas 9
Fecha de subida 15/10/2017
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria Infermeria Clínica II: Cures infermeres a la persona amb trastorns oftàlmics Anatomia de l’ull § Escleròtica à en la part anterior es converteix en còrnia § Còrnia à part vascularitzada § Retina à només càmera posterior § La càmera posterior és la que està darrere del cristal·lí (humor vitri) i la anterior per davant del cristal·lí (humor aquós).
§ Hi ha uns canals, Schlemm per on influeix el humor aquós, en la unió de l’escleròtica a la còrnia.
§ La imatge arriba al cervell gràcies a l’adaptació de la llum (pupil·la). La pupil·la s’encarrega de regular quanta llum entra. Procés d’enfoc del que s’encarrega el cristal·lí, fa més nítida la imatge.
§ En la capa de la retina és on es troba el teixit nerviós (cons i bastons).
§ La imatge entra per la pupil·la i es transmet a través d’axons per arribar al cervell (nervi òptic).
Trastorns més freqüents Glaucoma § Definició à neuropatia degenerativa de les fibres del nervi òptic que pot produir una pèrdua completa del camp visual.
Fisiopatologia del glaucoma § Els líquids que estan en les càmeres de l’ull fan generen una pressió constant que evita que el globus ocular col·lapsi.
§ Aquesta pressió té un interval de valors en els quals el globus es mantindrà inflat.
Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria § Factors etiològics del glaucoma - Edat - Ús de fàrmacs com els corticoides - Malalties oculars à cataractes, miopia, despreniment de la retina Incidència § El 3% de la població pateix de glaucoma § Causa més freqüent (que es pot prevenir) de ceguera a Espanya (diabetis) § La incidència augmenta en persones més grans de 40 anys (revisions anuals recomanades) Tipus de glaucoma § Angle obert o crònic (més freqüent) § Angle tancat o agut * El angle es refereix a la obertura que trobem en els canals d’Schlemm Característiques del glaucoma d’angle obert o crònic § Característiques - És el més freqüent - Afecta els dos ulls però a intervals diferents - L'obstrucció es troba a nivell de la malla trabecular o canal de Schlemm - L'obstrucció és deguda al fet que els teixits degeneren perdent permeabilitat - Es degenera el teixit, es perd permeabilitat del líquid i es genera major pressió al globus.
§ Manifestacions clíniques - Pèrdua lenta de la visió - Pèrdua de la visió perifèrica - Dolor ocular persistent - Dificultat per adaptar-se a la foscor - Incapacitat per rebre els canvis de color - Manifestacions sistèmiques à cefalees, dolor retroocular, Nàusees i vòmits, febrícula ...
* Podem veure a la foscor gràcies als bastons i cons que trobem a la retina.
- Visió borrosa - Aparició de “halos” al voltant de la llum Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria Diagnòstic § Clínica § Tonometria § Fons d’ull / oftalmoscopia Tractament mèdic § L’objectiu principal del tractament és que no s’arribi a la ceguera total i no progressi tan ràpidament.
- Reduir el curs de la malaltia mitjançant el control estricte de la pressió ocular - Reduir la PIO - Alleujar el dolor Tractament farmacològic § Reduir la PIO - Afavorir el drenatge de l'humor aquós à Prostaglandines: latanoprost local c / 24h - Disminuir la producció (el drenatge) de l'humor aquós, per disminuir la pressió à Betabloquejants: timolol local c / 12h § Alleujar el dolor - Analgèsics / compreses fredes Tractament quirúrgic § Trabeculoplastia - Mitjançant el làser es van obrin els orificis que s’havien tapat de la malla trabecular o canal de Schulmm.
§ Trabeculectomia - Es talla una part de l’escleròtica - S'extirpa la porció defectuosa de la malla trabecular i l'humor aquós drena cap a l'espai subconjuntival (gràcies a una vàlvula de drenatge).
Glaucoma tancat o agut Tipus: § Glaucoma primari - Es dóna en persones> 60 anys amb angle iridocorneal estret § Glaucoma secundari - Estrenyiment brusc de l'angle iridocorneal (angle entre l’iris i la còrnia) - Causes à tumoracions, traumatismes ...
* Hi ha factors agreujants Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria Manifestacions clíniques § § § § § Dolor ocular intens Visió borrosa Fotofòbia à al pacient li molesta la llum Injecció (dilatació) dels vasos conjuntivals: ull vermell Induració del globus ocular (sobresurt) Tractament farmacològic § Diürètics § Analgèsics § Miòtics (disminueixen el diàmetre de la pupil·la) Tractament quirúrgic § Iridotomia perifèrica amb làser à extracció d’una part de la perifèria de l’iris.
§ Es pot fer de forma profilàctica Rol de col·laboració CP: Infecció SA ferida quirúrgica Activitats § Administració de col·liris (ATB) § Rentar-se les mans abans de posar col·liris § Mantenir els col·liris tapats.
CP: Augment de la PIO SA reacció inflamatòria § Evitar realitzar moviments bruscos amb el cap § Realitzar moviments suaus § No fer esforços - Maniobra de Valsalva à esforç que es fa per anar al bany.
- Flexions del tronc cap endavant § Rentar-se els cabells amb el cap cap enrere à ja que cap endavant augmentaria la pressió.
§ No dormir del costat de l'ull operat § Evitar viatjar amb avió per possibles canvis en la PIO Tractament infermer Intervencions infermeres relacionades amb els coneixements deficients § Planificació a l'alta (NIC 7370): Respecte a la medicació - El tractament és per tota la vida à no s’ha d’abandonar la medicació prescrita.
- Informar sobre els efectes secundaris de la medicació (visió borrosa, taquicàrdia ...) Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria - Si el pacient ingressa a l'hospital per qualsevol altra patologia, informar sobre el glaucoma.
- Contraindicat à utilitzar fàrmacs que dilaten la pupil·la, ja que sinó es faria l’efecte contrari.
- Ensenyar la tècnica correcta d'instil·lació de col·liris - Remarcar la importància de realitzar les revisions mèdiques amb mesurament de pressió intraocular cada any - Informar el pacient / família sobre el risc de caigudes per falta de visió.
- La llum i la foscor no són perjudicials - En cas de tractament quirúrgic. Informar de que en les primeres 24 hores: o El pacient sortirà amb un apòsit a l'ull intervingut o Pot aparèixer petits punxades o L'agudesa visual no serà bona, sempre es demana que vagin acompanyats al sortir de l’hospital.
- A partir de les primeres 24 hores i durant la primera setmana o Important assistir a la primera revisió (24h) o Desapareixen les molèsties a poc a poc o Ha d'utilitzar un protector ocular, sobretot a la nit o Aplicar els col·liris ANT i antiinflamatoris el temps prescrit * Anar al metge si apareixen manifestacions r / c complicacions Cataractes § Definició àOpacitat total o parcial del cristal·lí que produeixen pèrdua de la visió.
* El cristal·lí que es troba en la càmera anterior de l’ull i quan està sa es transparent.
§ Fisiopatologia - Canvis bioquímics del cristal·lí (edat avançada) - Desorganització de les fibres del cristal·lí (traumatisme ocular) § Etiologia - Edat - Traumatismes - Diabetis - Infeccions - Congènites (hi ha nens amb cataractes) § Incidència à 95% de persones majors Tipus § Cataractes congènites à Lesió hereditària o una agressió sobre l'embrió durant la seva desenvolupament (rubèola).
§ Cataractes adquirides à Acumulació de cèl·lules mortes en les lents naturals dels ulls, encarregades d'enfocar la llum i produir imatges clares i nítides.
Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria Manifestacions clíniques § Pèrdua progressiva de la visió i dels colors § Visió parcial doble de l’ull afectat.
Tractament mèdic Tractament quirúrgic § Es realitza amb anestèsia local § Es deixa la porció posterior de la càpsula del cristal·lí que serveix de suport per una lent intraocular que ocupa el mateix lloc que el cristal·lí que s'ha extret. El cristal·lí de normal tendeix a acomodar-se, a moure’s per posar-se a lloc, el que es farà és administrar fàrmacs perquè això no passi.
§ Al preoperatori s'administra: - Ciclopégico- bloqueja l'acomodació - Atropina- midriasi - A vegades manitol- evita la PIO § Facoemulsificació - Es realitza una incisió petita 3mm - S'aplica una sonda d'ultrasò que fragmenta la cataracta - Es aspira la cataracta després d’haver-la fragmentat.
- No requereix sutura. S'implanta una lent - Recuperació ràpida § Cirurgia conservadora - Incisió de 7 mm - Extracció cataracta completa - S'utilitza sutures - Es col·loca una lent intraocular Rol de col·laboració CP: Infecció SA ferida quirúrgica Activitats § § § § Administració d'antibiòtics via subconjuntival durant IQ Administració de col·liri ANT i antiinflamatoris Rentar-se les mans abans de instil·lar els col·liris Mantenir els col·liris tapats CP: Augment de la PIO SA reacció inflamatòria § Evitar realitzar moviments bruscos amb el cap § Realitzar moviments suaus § No fer esforços - Maniobra de Valsalva - Flexions del tronc cap endavant § Rentar-se els cabells amb el cap cap enrere Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria § No dormir del costat de l'ull operat § Evitar viatjar amb avió per possibles canvis en la PIO Intervencions infermeres relacionades amb els coneixements deficients § Planificació de l’alta (NIC 7370): Durant les primeres 24h - Les molèsties disminueixen - La visió millora - Podeu llegir, veure la TV, i incorporar-se a realitzar les tasques habituals - No friccionar l'ull - Pot tenir coïssor i visió borrosa - Pot caminar - Després de la dutxa, assecar amb cura els ulls - Instil·lar col·liris ANT i antiinflamatoris segons prescripció mèdica - Mentre no hi hagi una bona visió, anar acompanyat.
Despreniment de retina § És la separació de la retina de les seves capes de suport (coroide).
§ La retina despresa no es nodreix correctament i les neurones es poden lesionar de forma irreversible.
Etiologia § § § § § § Orificis espontanis que es produeixen en zones dèbils de la retina Miopia Traumatismes oculars Malalties inflamatòries Afàquia à absència de cristal·lí Edat Epidemiologia § Incidència anual de 1:10.000 persones/any Manifestacions clíniques § Fotòpsies § Visió de mosques voladores § Visió borrosa i pèrdua del camp visual * Tractament mèdic amb l’objectiu principal d’aconseguir l’adhesió de la retina a la coroides.
Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria Tractament mèdic Tractament quirúrgic § Fotocoagulació amb làser - Implant de esponja de silicona § Criocirugía - Al lloc de l'esllavissada amb sonda ultracongelada § Vitrectomia - Substitució del vitri per gas, oli o silicona.
- Anestèsia local amb sedació - Alta 24h Rol de col·laboració CP: Extensió del despreniment SA augment de líquid entre les dues capes, moviment del cap Activitats § § § § § § Repòs absolut en llit El cap es col·loca de manera que el despreniment quedi en la part més baixa de l'ull Evitar moviment brusc del cap Evitar inclinacions excessives Evitar la mobilitat ocular mitjançant l'oclusió dels dos ulls En els pacients amb els ulls tapats: - Posar baranes i timbre a mà - Dirigir-nos al pacient quan vam entrar i vam sortir de la habitació - Vigilar possible desorientació à Orientar en temps i espai Complicacions potencials igual que en el glaucoma i les cataractes CP: Augment de la PIO SA reacció inflamatòria CP: Infecció SA ferida quirúrgic Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria Tractament infermer Intervencions infermeres relacionades amb els coneixements deficients.
§ Planificació de l’alta (NIC 7370) - Informar sobre à Realitzar activitat de forma moderada, evitar flexiones en casa.
- No realitzar exercici físic, ni conduir fins que el metge ho indiqui - Mantenir màxim temps possible el cap del costat en què indiqui el metge - Assistir a les revisions mèdiques establertes - Detectar precoçment els signes de despreniment de retina * Resta de recomanacions = a les del glaucoma i cataractes ...