Resum Tema 2 - Anàlisi de Requeriments (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Informática - 2º curso
Asignatura Enginyeria del software
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 05/04/2015
Descargas 60
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2 – ANÀLISI DE REQUERIMENTS DEL SOFTWARE A l’etapa d’anàlisi tenim dues tasques: - Comprensió del problema.
- Especificació de requeriments.
Requeriment: conjunt d’idees que el client té sobre què ha de ser el software a desenvolupar.
Classificació de requeriments REQUERIMENTS FUNCIONALS  QUÈ HA DE FER? Ha d’especificar també el comportament davant d’errors, entrades invàlides...
REQUERIMENTS NO FUNCIONALS  COM HO HA DE FER? Requeriments de rendiment.
- Estàtics. Sobre les restriccions de capacitat (usuaris simultanis, terminals…).
- Dinàmics. Sobre les restriccions del comportament d’execució del sistema (temps de resposta, throughput…).
Restriccions de disseny.
- Acompliment dels estàndards. Format dels informes...
- Limitacions Hardware. Tipus de màquina, SO, llenguatge, capacitat d’emmagatzematge...
- Recuperació i fiabilitat davant errors.
- Seguretat. Control d’accés a les dades, condicions d’accés per diferents perfils d’usuari...
Requeriments sobre les interfícies externes (RIE).
Característiques de la interacció amb gent, hardware i altres mòduls software.
Objectius de disseny (OD).
Aspectes relacionats amb la qualitat final: user friendly, fàcil de mantenir… Decisions de disseny.
Detalls d’implementació com per exemple: l’algorisme d’ordenació serà Quicksort, les persones s’indexen per nom...
Procés d’Anàlisi de Requeriments: Tasques principals Recol·lecció de requeriments 1. Reconeixement del problema.
2. Avaluació i síntesi.
Definir funcions, estructurar la informació, caracteritzar la interfície d’usuari...
Descripció formal 3. Modelització.
Representació per facilitar la comprensió del problema.
4. Especificació.
Recull del comportament funcional desitjat.
Validació 5. Revisió.
Verificar que client i analista han entès el problema.
Captura de requeriments: tècniques de comunicació - Entrevistes.
- Prototipatge. Construir un model o maqueta del sistema.
- Observació.
- Estudi de Documentació.
- Qüestionaris.
- Brainstorming. Pluja d’idees.
- Mapes conceptuals.
- Casos d’ús.
- Desenvolupament conjunt d’aplicacions (JAD, reunions en grup).
L’especificació de requeriments hauria de ser correcta, comprensible, no ambigua, completa, consistents, ordenada, verificable, modificable, seguible i usable durant l’operació i el manteniment.
Xavier Molina ...