Resumen tema 9 (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 1º curso
Asignatura Introducción a la economía
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 08/10/2014
Descargas 1
Subido por

Descripción

Apuntes resumidos con palabras clave de cada tema

Vista previa del texto

LLIÇÓ 9 El Banc Central i la política monetària El Banc Central (Institució principal del sistema bancari.) · Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC).
Està format pel BCE i els Bancs dels estats membres. S'encarrega de mantenir l'estabilitat de preus (Inflació 2%) i ajudar en les polítiques econòmiques generals de la UE. Per aconseguir aquests objectius, se segueixen els principis d'una economia de mercat, que afavoreix l'assignació eficient dels recursos i dóna la cara de la seva gestió davant del Parlament Europeu.
· Bancs Centrals Nacionals És encarregat d’emetre bitllets i monedes, amb el permís del BCE, de la centralització i control de les operacions econòmiques amb l'exterior i actua com el banc de l'estat (centralitzen els ingressos i despeses, i emet els títols de deute publica). Supervisió del sistema bancari i de les entitats financeres (controla a la banca i fa la funció d'inspeccionar-los). I definició i execució de la política monetària (controla la quantitat i diners en circulació, el tipus d'interès i la inflació).
· Base monetària Són les monedes i bitllets (físics), a poder del públic (ciutadans) o dels bancs comercials.
Ø BM = Efectiu en mans del públic + Actius de caixes dels bancs.
Ø El Banc Central conjunt amb diferents sectors, realitzen unes operacions, que es tradueixen en una variació de la BM d'un país.
§ o Si augmenta l'Actiu -> S'injecta diners al país.
o Si disminueix l'Actiu -> Es retira diners en circulació i disminueix la BM.
Variació d’actius sobre el sector exterior 1- Si ∧ Demanda de Moneda Nacional -> BC subministra moneda nacional a canvi de divises. -> Posa moneda en circulació = ∧ BM 2- Si ∧ Demanda de Moneda Estrangera -> BC subministra moneda estrangera a canvi d'euros. -> Es retira diners en circulació -> ∨ BM.
§ Variació d’actius sobre el sector privat 1- Si el BC dóna crèdits al sistema bancari, s'injecta diners en circulació -> ∧ BM.
2- Si el sistema bancari, retorna els prestem al BC, retirés diners en circulació -> ∨ BM.
§ Components de la BM: 1. Components autònoms (crèdits al Sector Públic o a l’Exterior) 2. Components controlables (crèdits al sector bancari i operacions de mercat obert) · L’oferta monetària (M) Es composa de diners legals i dipòsits. M = efectiu en mans del públic + determinants passius d’institucions financeres amb elevat grau de liquiditat.
· La política monetària Conjunt d’instruments utilitzats pel BC o el govern per fer variar la quantitat de diner present a l’economia amb l’objectiu final d’influir sobre les grans variables macroeconòmiques, així com sobre el valor de la divisa nacionals.
S’acostuma a establir objectius intermedis, més controlables pels BC, com la taxa d’inflació o la massa monetària. Actua amb uns sèrie d’instruments per incidir en la M. Són la Base Monetària (BM) i el coeficient de caixa (c).
Veiem la relació entre BM, c i M.
Les dues operacions indicades incideixen sobre el tipus d’interès (especialment les segones) i constitueixen la referència bàsica de la política monetària actualment. Els tipus d’interès dels Bancs Centrals varien en el temps; tots han disminuït fortament a partir de 2008-2008 ...