Seminari SNAutonom (2015)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 25/05/2015
Descargas 39
Subido por

Vista previa del texto

SEMINARI 4: SISTEMA NERVIÓS AUTÒNOM 1. Omple els espais en buit per a completar les frases: - Els centres nerviosos que controlen el sistema nerviós autònom estan situats a l’hipotàlem, el bulb raquidi, la protuberància i a la medul·la espinal.
Les fibres del sistema nerviós parasimpàtic s’anomenen fibres colinèrgiques perquè el neurotransmissor que alliberen a la unió neuroefectora és la acetilcolina.
Les fibres del sistema nerviós simpàtic s’anomenen fibres adrenèrgiques perquè el neurotransmissor que alliberen a la unió neuroefectora és la noradrenalina.
Una substància agonista (fa=funció) colinèrgica s’unirà als receptors nicotínics i muscarínics.
Les cèl·lules cromafines de la medul·la suprarenal tenen receptors nicotínics.
2. Faci un esquema de les vies eferents del sistema nerviós autònom: via parasimpàtica i via simpàtica.
A més, neurones del SNS fan sinapsis a la part interna de la glàndula suprarenal (a la medul·la suprarenal) on s’hi troben les cèl·lules cromafines. Quan la neurona preganglionar arriba a la medul·la, allibera ACh que ho reben els receptors nicotínics de les cèl·lules cromafines. Com a resposta, s’allibera al torrent sanguini adrenalina, la qual s’unirà a un receptor adrenèrgic del gangli autònom.
3. Completa la taula: Característica Localització cossos neurones preganglionars Localització dels ganglis autònoms Neurotransmissor alliberat per les neurones preganglionar Tipus de receptor al gangli autònom Principal neurotransmissor alliberat per les neurones postganglionars a l’òrgan efector Receptors dels òrgans efectors SNParasimpàtic Bulb raquidi i sacre costat medul·la espinal ACh SNSimpàtic Tronc-lumbar Al costat de l’òrgan diana ACh Nicotínic ACh Nicotínic noradrenalina muscarínics adrenèrgics 4. Explica la diferència entre el control antagonista i el control tònic en el SNA.
El control antagònic és aquell en el què intervenen les 2 vies (simpàtica i parasimpàtica), és a dir, la majoria. En canvi, el control tònic és aquell en el què només intervé una via, com per exemple en la sudoració.
5. Els axons de les vies parasimpàtiques que s’originen en el tronc encefàlic surten de l’encèfal a través de nervis cranials: indiqui quins.
Dels nervis cranials: III, VII, IX i X(nervi vague, 75% de les fibres parasimpàtiques) ...